Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego

2014
journal article
article
dc.abstract.enPolish model of criminal proceedings is moving toward a genuine adversarial system. The brunt of the fight for favorable decision for themselves will be shifted onto the shoulders of the parties. Therefore, the objective is to make the court an impartial arbitrator, who only in justified cases will be able to admit an evidence ex officio. Issues relating to expert designated by the court will practically remain the same. One of the greatest modification refers to the class of persons eligible to submit an evidence motion under the article 167 of the Code of Criminal Procedure. The radical change will be introduced in amended article 393 §3 of the C.C.P. "any private documents, created beyond the criminal proceedings, can be read at the hearing, especially: statements, publications, letters and notes". This provision opens the way for a private expertise and gives a chance for creating a genuine adversary proceedings. The assumption of this thesis is primarily to draw attention to the issue of a private opinion, doubts associated with it and assessment its potential value of proof on the basis of the future legal status. The first problem is connected with admissibility of a private opinion in the preparatory stage. Will there be an option to share the evidences in order to form an opinion by private expert? Another matter is that we do not have in Poland a coherent system of experts' certification. Authors of the new regulation opened the way for the introduction of a private opinion, not caring about establishing the criteria for protecting the quality of such expertise. Moreover, the issue of exclusion of partial expert appears to be complicated. All mentioned problems immediately provoke thoughts about adjusting to the new tasks - great opportunities and risks for justice system. It might be a great challenge to assess this new type of an evidence. We shall believe in the ability of Polish judges to adapt to the new conditions of process and cope with the difficulties, which, like in the case of a private opinion, appear to be very considerable.pl
dc.abstract.plZałożeniem tego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestię opinii prywatnej, najważniejsze wątpliwości z nią związane i ocenę jej potencjalnej wartości dowodowej na gruncie przyszłego stanu prawnego. Kwestie techniczne dotyczące opinii biegłego wyznaczonego przez sąd nie ulegną znaczącej zmianie - modyfikacji dozna jedynie krąg podmiotów uprawnionych do składania wniosku dowodowego w ramach artykułu 167 k.p.k. Zmiana polskiego modelu postępowania karnego zmierza w stronę zwiększonej kontradyktoryjności. Ciężar walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie przeniesiony zostanie na barki stron procesowych. W związku z tym docelowym założeniem jest uczynienie z sądu bezstronnego arbitra, który tylko w uzasadnionych wypadkach będzie mógł skorzystać z możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu. Z dniem 1 lipca 2015 roku dojdzie do przeobrażenia ról pełnionych przez uczestników procesowych. Rodzi się od razu pytanie o proces ich adaptacji do nowych zadań i związane z tym szanse dla wymiaru sprawiedliwości oraz zagrożenia. Na gruncie znowelizowanego art. 393 §3 k.p.k. dopuszczalne będzie odczytanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym, w tym również ekspertyzy prywatnej. Jest to istotne novum w polskim systemie prawa karnego procesowego, w związku z czym pojawia się szereg wątpliwości co do procedury certyfikacji i recertyfikacji biegłych, a także dostępu stron do materiału dowodowego w kontekście zasady równości broni.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorPodemska, Agnieszka - 189528 pl
dc.date.accession2014-05-23pl
dc.date.accessioned2016-05-31T06:37:51Z
dc.date.available2016-05-31T06:37:51Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 52pl
dc.description.number8 (1)pl
dc.description.physical39-52pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27180
dc.identifier.weblinkhttp://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=39pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enan expertpl
dc.subject.ena private evidencepl
dc.subject.ena private expertisepl
dc.subject.ena certificationpl
dc.subject.ena recertificationpl
dc.subject.enthe equality of armspl
dc.subject.ensharing of evidencepl
dc.subject.enthe adversarial systempl
dc.subject.plbiegłypl
dc.subject.pldowód prywatnypl
dc.subject.plekspertyza prywatnapl
dc.subject.plcertyfikacjapl
dc.subject.plrecertyfikacjapl
dc.subject.plrówność bronipl
dc.subject.pldzielenie materiału dowodowegopl
dc.subject.plmodel kontradyktoryjnypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOpinia biegłego w nowym modelu postępowania karnegopl
dc.title.alternativeAn expert's opinion in the amended Polish criminal proceedingspl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polish model of criminal proceedings is moving toward a genuine adversarial system. The brunt of the fight for favorable decision for themselves will be shifted onto the shoulders of the parties. Therefore, the objective is to make the court an impartial arbitrator, who only in justified cases will be able to admit an evidence ex officio. Issues relating to expert designated by the court will practically remain the same. One of the greatest modification refers to the class of persons eligible to submit an evidence motion under the article 167 of the Code of Criminal Procedure. The radical change will be introduced in amended article 393 §3 of the C.C.P. "any private documents, created beyond the criminal proceedings, can be read at the hearing, especially: statements, publications, letters and notes". This provision opens the way for a private expertise and gives a chance for creating a genuine adversary proceedings. The assumption of this thesis is primarily to draw attention to the issue of a private opinion, doubts associated with it and assessment its potential value of proof on the basis of the future legal status. The first problem is connected with admissibility of a private opinion in the preparatory stage. Will there be an option to share the evidences in order to form an opinion by private expert? Another matter is that we do not have in Poland a coherent system of experts' certification. Authors of the new regulation opened the way for the introduction of a private opinion, not caring about establishing the criteria for protecting the quality of such expertise. Moreover, the issue of exclusion of partial expert appears to be complicated. All mentioned problems immediately provoke thoughts about adjusting to the new tasks - great opportunities and risks for justice system. It might be a great challenge to assess this new type of an evidence. We shall believe in the ability of Polish judges to adapt to the new conditions of process and cope with the difficulties, which, like in the case of a private opinion, appear to be very considerable.
dc.abstract.plpl
Założeniem tego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestię opinii prywatnej, najważniejsze wątpliwości z nią związane i ocenę jej potencjalnej wartości dowodowej na gruncie przyszłego stanu prawnego. Kwestie techniczne dotyczące opinii biegłego wyznaczonego przez sąd nie ulegną znaczącej zmianie - modyfikacji dozna jedynie krąg podmiotów uprawnionych do składania wniosku dowodowego w ramach artykułu 167 k.p.k. Zmiana polskiego modelu postępowania karnego zmierza w stronę zwiększonej kontradyktoryjności. Ciężar walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie przeniesiony zostanie na barki stron procesowych. W związku z tym docelowym założeniem jest uczynienie z sądu bezstronnego arbitra, który tylko w uzasadnionych wypadkach będzie mógł skorzystać z możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu. Z dniem 1 lipca 2015 roku dojdzie do przeobrażenia ról pełnionych przez uczestników procesowych. Rodzi się od razu pytanie o proces ich adaptacji do nowych zadań i związane z tym szanse dla wymiaru sprawiedliwości oraz zagrożenia. Na gruncie znowelizowanego art. 393 §3 k.p.k. dopuszczalne będzie odczytanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym, w tym również ekspertyzy prywatnej. Jest to istotne novum w polskim systemie prawa karnego procesowego, w związku z czym pojawia się szereg wątpliwości co do procedury certyfikacji i recertyfikacji biegłych, a także dostępu stron do materiału dowodowego w kontekście zasady równości broni.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Podemska, Agnieszka - 189528
dc.date.accessionpl
2014-05-23
dc.date.accessioned
2016-05-31T06:37:51Z
dc.date.available
2016-05-31T06:37:51Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 52
dc.description.numberpl
8 (1)
dc.description.physicalpl
39-52
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27180
dc.identifier.weblinkpl
http://projekty.doktoranci.uj.edu.pl/materialy/zn/zn-spo%C5%82-8.pdf#page=39
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
an expert
dc.subject.enpl
a private evidence
dc.subject.enpl
a private expertise
dc.subject.enpl
a certification
dc.subject.enpl
a recertification
dc.subject.enpl
the equality of arms
dc.subject.enpl
sharing of evidence
dc.subject.enpl
the adversarial system
dc.subject.plpl
biegły
dc.subject.plpl
dowód prywatny
dc.subject.plpl
ekspertyza prywatna
dc.subject.plpl
certyfikacja
dc.subject.plpl
recertyfikacja
dc.subject.plpl
równość broni
dc.subject.plpl
dzielenie materiału dowodowego
dc.subject.plpl
model kontradyktoryjny
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego
dc.title.alternativepl
An expert's opinion in the amended Polish criminal proceedings
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
San Jose
1
Warsaw
1
Downloads
podemska_opinia_bieglego_w_nowym_modelu_postepowania_karnego.pdf
63