Reklama zewnętrzna w kształtowaniu krajobrazu miejskiego

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is to provide an overview of the problem of out of home advertising presence in the urban landscape. The thesis stresses the importance of aestheticization of urban public spaces and presents the outline of act of amending certain acts in relation to strengthening landscape protection instruments, which introduces new legal instruments that could facilitate this process. This analysis focuses in particular on legal instruments contained in spatial planning and land development act, monuments protection and preservation act and public road act. It underlines the importance of “advertising resolution” of the Municipality Council (the Town Council) and resolution of the Municipality Council (the Town Council) establishing the cultural park. The thesis is based on Polish legislation and case law.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problematyki związanej z obecnością reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim. Praca akcentuje ważność procesu, jakim jest estetyzacja miejskich przestrzeni publicznych oraz przedstawia założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która wprowadziła nowe instrumenty prawne mogące ten proces umożliwić. W toku wywodu zanalizowano przede wszystkim instrumenty zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawie o drogach publicznych. Szczególnie podkreślono znaczenie tzw. uchwały reklamowej oraz uchwały o utworzeniu parku kulturowego, podejmowanych przez rady gmin (miast). Powyższa analiza została oparta o polskie ustawodawstwo i orzecznictwo.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorSobczyńska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:43:23Z
dc.date.available2020-07-27T10:43:23Z
dc.date.submitted2017-09-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118174-129040pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223284
dc.languagepolpl
dc.subject.enout of home advertising, advertising, outdoor, urban landscape, conservation of urban landscape, aestheticization of urban landscape, landscape act, advertising resolution, cultural park, visual pollutionpl
dc.subject.plreklama zewnętrzna, reklama, krajobraz miejski, ochrona krajobrazu miejskiego, ustawa krajobrazowa, uchwała reklamowa, park kulturowy, estetyzacja krajobrazu miejskiego, chaos wizualnypl
dc.titleReklama zewnętrzna w kształtowaniu krajobrazu miejskiegopl
dc.title.alternativeOut of home advertising shaping the urban landscapepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is to provide an overview of the problem of out of home advertising presence in the urban landscape. The thesis stresses the importance of aestheticization of urban public spaces and presents the outline of act of amending certain acts in relation to strengthening landscape protection instruments, which introduces new legal instruments that could facilitate this process. This analysis focuses in particular on legal instruments contained in spatial planning and land development act, monuments protection and preservation act and public road act. It underlines the importance of “advertising resolution” of the Municipality Council (the Town Council) and resolution of the Municipality Council (the Town Council) establishing the cultural park. The thesis is based on Polish legislation and case law.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problematyki związanej z obecnością reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim. Praca akcentuje ważność procesu, jakim jest estetyzacja miejskich przestrzeni publicznych oraz przedstawia założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która wprowadziła nowe instrumenty prawne mogące ten proces umożliwić. W toku wywodu zanalizowano przede wszystkim instrumenty zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawie o drogach publicznych. Szczególnie podkreślono znaczenie tzw. uchwały reklamowej oraz uchwały o utworzeniu parku kulturowego, podejmowanych przez rady gmin (miast). Powyższa analiza została oparta o polskie ustawodawstwo i orzecznictwo.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Sobczyńska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:43:23Z
dc.date.available
2020-07-27T10:43:23Z
dc.date.submittedpl
2017-09-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118174-129040
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223284
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
out of home advertising, advertising, outdoor, urban landscape, conservation of urban landscape, aestheticization of urban landscape, landscape act, advertising resolution, cultural park, visual pollution
dc.subject.plpl
reklama zewnętrzna, reklama, krajobraz miejski, ochrona krajobrazu miejskiego, ustawa krajobrazowa, uchwała reklamowa, park kulturowy, estetyzacja krajobrazu miejskiego, chaos wizualny
dc.titlepl
Reklama zewnętrzna w kształtowaniu krajobrazu miejskiego
dc.title.alternativepl
Out of home advertising shaping the urban landscape
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Poznan
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Tczew
2
Bialystok
1
Brzesko
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available