Indukcja kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy

master
dc.abstract.enFor the purpose of this thesis, an experiment was conducted to examine the impact of inducing a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputes on the course and result of mediation. Taking into account psychological and legal definitions, as well as specifics of labor disputes, an attempt was made to construct a comprehensive definition of the concept of mediation in collective labor disputes, encompassing all the mentioned dimensions. Three research hypotesies were formulated, suggesting that in the group of individuals subjected to the induction of a cooperative style of conflict resolution, the conflict parties will exibit fewer disintegrating or antagonistic behaviours, and, furthermore, will more often conclude the simulation of a collective labor conflict by reaching an agreement compared to the conflict parties in the group where no induction of a cooperative style of conflict resolution was applied. To test the validity of these hypotheses, an experiment was conducted. The research participants were paired, and then each pair was divided into an experimental group and a control group. In each pair, individuals were tasked with assuming the roles of two conflicting parties and attempting to resolve the conflict in the presence of a researcher-mediator. The experimental manipulation in the experimental condition consisted of an attempt to induce of a cooperative style of conflict resolution by completing a conflict resolution styles questionnaire before engaging in the mediation simulation process. All three research hypotheses were confirmed based on the data collected during the study. As part of the discussion of the results, considerations were made regarding the potential application of inducing a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputes. Additionally, discussions were conducted on the compatibility of inducing a cooperative style with the values that the regulations constructing the institution of mediation aim to uphold, as well as the legal possibilities of conducting such induction in real collective labor disputes within the framework of existing regulations.pl
dc.abstract.plNa potrzeby pracy został przeprowadzony eksperyment, który ma na celu zbadanie wpływu indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy na przebieg i wynik mediacji. Z uwzględnieniem definicji psychologicznych i prawniczych oraz specyfiki sporów zbiorowych pracy, dokonano próby skonstruowania kompleksowej definicji pojęcia mediacji w sporach zbiorowych pracy, uwzględniającej wszystkie wymienione przestrzenie. Postawiono trzy hipotezy badawcze, w myśl których strony konfliktu w grupie osób badanych, w której dokonano indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów, przejawiać będą podczas mediacji mniej zachowań dezintegrujących lub antagonistycznych, więcej zachowań integrujących, a ponadto częściej kończyć będą symulację zbiorowego konfliktu pracowniczego zawarciem porozumienia, niż strony konfliktu w grupie osób, w której nie dokonano indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów. Aby przetestować prawdziwość hipotez przeprowadzono eksperyment. Grupa osób badanych dobrana została w pary, a następnie poszczególne pary zostały podzielone na grupę eksperymentalną oraz grupę kontrolną. Osoby z pary każdorazowo miały za zadanie wcielić się odpowiednio w dwie strony konfliktu i w obecności badacza-mediatora dokonać próby rozwiązania go. Manipulację eksperymentalną w warunku eksperymentalnym stanowiła próba indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów poprzez wypełnianie kwestionariusza stylów rozwiązywania konfliktów przed przystąpieniem do symulacji procesu mediacyjnego. Wszystkie trzy hipotezy badawcze zostały potwierdzone na podstawie danych zebranych podczas badania. W ramach dyskusji wyników dokonano rozważań na temat możliwości zastosowania indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy. W tym celu przeprowadzono dodatkowo rozważania na temat zgodności indukcji stylu kooperacyjnego z wartościami jakie mają za zadanie realizować przepisy konstruujące instytucję mediacji oraz możliwości legalnych dokonania indukcji w rzeczywistym sporze zbiorowym pracy w ramach obowiązujących przepisów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHołda, Małgorzata - 186543 pl
dc.contributor.authorPrzykaza, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzyżowska, Dorota - 127679 pl
dc.contributor.reviewerHołda, Małgorzata - 186543 pl
dc.date.accessioned2023-09-28T21:40:25Z
dc.date.available2023-09-28T21:40:25Z
dc.date.submitted2023-09-28pl
dc.fieldofstudypsychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-168270-248345pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320061
dc.languagepolpl
dc.subject.enCollective labour disputeMediationCooperative style of conflict resolutionpl
dc.subject.plSpór zbiorowy pracyMediacjaKooperacyjny styl rozwiązywania konfliktówpl
dc.titleIndukcja kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracypl
dc.title.alternativeInduction of a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For the purpose of this thesis, an experiment was conducted to examine the impact of inducing a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputes on the course and result of mediation. Taking into account psychological and legal definitions, as well as specifics of labor disputes, an attempt was made to construct a comprehensive definition of the concept of mediation in collective labor disputes, encompassing all the mentioned dimensions. Three research hypotesies were formulated, suggesting that in the group of individuals subjected to the induction of a cooperative style of conflict resolution, the conflict parties will exibit fewer disintegrating or antagonistic behaviours, and, furthermore, will more often conclude the simulation of a collective labor conflict by reaching an agreement compared to the conflict parties in the group where no induction of a cooperative style of conflict resolution was applied. To test the validity of these hypotheses, an experiment was conducted. The research participants were paired, and then each pair was divided into an experimental group and a control group. In each pair, individuals were tasked with assuming the roles of two conflicting parties and attempting to resolve the conflict in the presence of a researcher-mediator. The experimental manipulation in the experimental condition consisted of an attempt to induce of a cooperative style of conflict resolution by completing a conflict resolution styles questionnaire before engaging in the mediation simulation process. All three research hypotheses were confirmed based on the data collected during the study. As part of the discussion of the results, considerations were made regarding the potential application of inducing a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputes. Additionally, discussions were conducted on the compatibility of inducing a cooperative style with the values that the regulations constructing the institution of mediation aim to uphold, as well as the legal possibilities of conducting such induction in real collective labor disputes within the framework of existing regulations.
dc.abstract.plpl
Na potrzeby pracy został przeprowadzony eksperyment, który ma na celu zbadanie wpływu indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy na przebieg i wynik mediacji. Z uwzględnieniem definicji psychologicznych i prawniczych oraz specyfiki sporów zbiorowych pracy, dokonano próby skonstruowania kompleksowej definicji pojęcia mediacji w sporach zbiorowych pracy, uwzględniającej wszystkie wymienione przestrzenie. Postawiono trzy hipotezy badawcze, w myśl których strony konfliktu w grupie osób badanych, w której dokonano indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów, przejawiać będą podczas mediacji mniej zachowań dezintegrujących lub antagonistycznych, więcej zachowań integrujących, a ponadto częściej kończyć będą symulację zbiorowego konfliktu pracowniczego zawarciem porozumienia, niż strony konfliktu w grupie osób, w której nie dokonano indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów. Aby przetestować prawdziwość hipotez przeprowadzono eksperyment. Grupa osób badanych dobrana została w pary, a następnie poszczególne pary zostały podzielone na grupę eksperymentalną oraz grupę kontrolną. Osoby z pary każdorazowo miały za zadanie wcielić się odpowiednio w dwie strony konfliktu i w obecności badacza-mediatora dokonać próby rozwiązania go. Manipulację eksperymentalną w warunku eksperymentalnym stanowiła próba indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów poprzez wypełnianie kwestionariusza stylów rozwiązywania konfliktów przed przystąpieniem do symulacji procesu mediacyjnego. Wszystkie trzy hipotezy badawcze zostały potwierdzone na podstawie danych zebranych podczas badania. W ramach dyskusji wyników dokonano rozważań na temat możliwości zastosowania indukcji kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy. W tym celu przeprowadzono dodatkowo rozważania na temat zgodności indukcji stylu kooperacyjnego z wartościami jakie mają za zadanie realizować przepisy konstruujące instytucję mediacji oraz możliwości legalnych dokonania indukcji w rzeczywistym sporze zbiorowym pracy w ramach obowiązujących przepisów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hołda, Małgorzata - 186543
dc.contributor.authorpl
Przykaza, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowska, Dorota - 127679
dc.contributor.reviewerpl
Hołda, Małgorzata - 186543
dc.date.accessioned
2023-09-28T21:40:25Z
dc.date.available
2023-09-28T21:40:25Z
dc.date.submittedpl
2023-09-28
dc.fieldofstudypl
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-168270-248345
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320061
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Collective labour disputeMediationCooperative style of conflict resolution
dc.subject.plpl
Spór zbiorowy pracyMediacjaKooperacyjny styl rozwiązywania konfliktów
dc.titlepl
Indukcja kooperacyjnego stylu rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy
dc.title.alternativepl
Induction of a cooperative style of conflict resolution in mediation in collective labor disputes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
1
Lodz
1
Szczecin
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections