OPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

master
dc.abstract.enThe theme of the project is the issue of tax optimization. The author sought to systematize knowledge about how to legally reduce the tax burden from business activities income. The tax optimization methods were presented in the form of current decisions which are feasible in any time, as well as strategies that require proper planning and preparation for their implementation.An analysis of the impact of the utilized optimization methods reduce the tax burden on micro-enterprises operating in the construction industry was presented. Results confronted with alternative variants provided for in the Polish legislation, such as; the Income Tax Act from natural persons.The result of tax decisions of a business owner was the reduction by approximately 40% of annual tax liability in the analyzed period. Tax savings amounted to about 67 000 zloty, and demonstrated the amount of tax liability accounted for approximately 112 000 zloty.Generally, the author assessed that the entrepreneur has knowledge of optimization problems and uses it efficaciously.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest zagadnienie optymalizacji podatkowej. Autor dążył do usystematyzowania wiedzy na temat możliwości legalnego zmniejszania obciążeń podatkowych od dochodów z działalności gospodarczej. Przedstawione zostały metody optymalizacji podatkowej w postaci bieżących decyzji, możliwych do zrealizowania w każdym okresie, jak i strategii, które wymagają odpowiedniego planowania i przygotowania do ich realizacji. Zaprezentowano analizę wpływu wykorzystanych metod optymalizacji na zmniejszenie obciążeń podatkowych mikroprzedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej. Rezultaty skonfrontowano z alternatywnymi wariantami przewidzianymi w polskich przepisach, takich jak: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkiem decyzji podatkowych właściciela firmy było obniżenie o ok. 40% rocznego zobowiązania podatkowego w analizowanym okresie. Oszczędność podatkowa wyniosła około 67 tys. zł, a wykazana kwota zobowiązania podatkowego stanowiła ok. 112 tys. zł. Generalnie autor ocenił, że przedsiębiorca posiada wiedzę na temat zagadnień optymalizacyjnych i wykorzystuje ją skutecznie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorBylica, Krystynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.available2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-96866-170632pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204310
dc.languagepolpl
dc.subject.enincome tax - tax optimization - the sector of small and medium-sized enterprisespl
dc.subject.ploptymalizacja podatkowa – podatek dochodowy – sektor małych i średnich przedsiębiorstwpl
dc.titleOPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWpl
dc.title.alternativeOPTIMIZATION OF THE INCOME TAX OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISESpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the project is the issue of tax optimization. The author sought to systematize knowledge about how to legally reduce the tax burden from business activities income. The tax optimization methods were presented in the form of current decisions which are feasible in any time, as well as strategies that require proper planning and preparation for their implementation.An analysis of the impact of the utilized optimization methods reduce the tax burden on micro-enterprises operating in the construction industry was presented. Results confronted with alternative variants provided for in the Polish legislation, such as; the Income Tax Act from natural persons.The result of tax decisions of a business owner was the reduction by approximately 40% of annual tax liability in the analyzed period. Tax savings amounted to about 67 000 zloty, and demonstrated the amount of tax liability accounted for approximately 112 000 zloty.Generally, the author assessed that the entrepreneur has knowledge of optimization problems and uses it efficaciously.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest zagadnienie optymalizacji podatkowej. Autor dążył do usystematyzowania wiedzy na temat możliwości legalnego zmniejszania obciążeń podatkowych od dochodów z działalności gospodarczej. Przedstawione zostały metody optymalizacji podatkowej w postaci bieżących decyzji, możliwych do zrealizowania w każdym okresie, jak i strategii, które wymagają odpowiedniego planowania i przygotowania do ich realizacji. Zaprezentowano analizę wpływu wykorzystanych metod optymalizacji na zmniejszenie obciążeń podatkowych mikroprzedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej. Rezultaty skonfrontowano z alternatywnymi wariantami przewidzianymi w polskich przepisach, takich jak: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkiem decyzji podatkowych właściciela firmy było obniżenie o ok. 40% rocznego zobowiązania podatkowego w analizowanym okresie. Oszczędność podatkowa wyniosła około 67 tys. zł, a wykazana kwota zobowiązania podatkowego stanowiła ok. 112 tys. zł. Generalnie autor ocenił, że przedsiębiorca posiada wiedzę na temat zagadnień optymalizacyjnych i wykorzystuje ją skutecznie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Bylica, Krystyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.available
2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-96866-170632
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204310
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
income tax - tax optimization - the sector of small and medium-sized enterprises
dc.subject.plpl
optymalizacja podatkowa – podatek dochodowy – sektor małych i średnich przedsiębiorstw
dc.titlepl
OPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
dc.title.alternativepl
OPTIMIZATION OF THE INCOME TAX OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
4
Krakow
3
Katowice
2
Olsztyn
2
Bühl
1
Czekanow
1
Dublin
1
Mława
1
Odolanow
1

No access

No Thumbnail Available