Właściwości terapeutyczne wybranych betacyjanin i betaksantyn - przegląd aktualnych wyników badań

master
dc.abstract.enBetalain pigments, which include betacyanins and betaxanthins, are chemical compounds found in plants from the order Caryophyllales, which includes about 17 families. They consist of a nitrogen core, called betalamic acid, which, in the process of condensation with imine compounds, such as cyclo-DOPA or its glucosyl derivatives, and amines, form purple betacyanins, e.g., betanin, and yellow betaxanthins, e.g., indicaxanthin. These dyes have attracted the interest of scientists in recent years. Their importance has increased not only due to the growing interest in food additives of natural origin, but especially due to their healthpromoting properties and low toxicity. Therefore, in this paper, available studies performed in the in vivo and in vitro models were analyzed, the aim of which was to understand the bioavailability of betalains and the mechanisms of action of these compounds. The authors of scientific papers point out the low bioavailability of both betacyanins and betaxanthins in the human body, which is why intensive work is currently underway to increase the stability of betalains. Many studies have been devoted to the factors affecting the stability of compounds and the influence of environmental factors on the therapeutic properties of betacyanins and betaxanthins. On the basis of the presented studies, the bioavailability was assessed as low, therefore ways to increase the stability of betalains and factors affecting their durability were presented. The following review presents the therapeutic properties of betacyanins and betaxanthines, their impact on the functioning of the human body. First of all, these compounds show modulating activity on the immune system, which is why the aim of research is to search for points of attachment and the possibility of using betalains in the treatment of civilization diseases.pl
dc.abstract.plBarwniki betalainowe, do których należą betacyjaniny i betaksantyny, są związkami chemicznymi występującymi w roślinach z rzędu Caryophyllales, obejmującego około 17 rodzin. Składają się one z azotowego rdzenia, zwanego kwasem betalamowym, który w procesie kondensacji ze związkami iminowymi, takimi jak cyklo-DOPA lub jego glukozylowymi pochodnymi, oraz aminami, tworzą fioletowe betacyjaniny, np. betaninę, oraz żółte betaksantyny, np. indykaksantynę. Barwniki te wzbudziły zainteresowanie naukowców w ostatnich latach. Ich znaczenie wzrosło nie tylko ze względu na wzrost zainteresowania dodatkami do żywności pochodzenia naturalnego, ale zwłaszcza ze względu na ich właściwości prozdrowotne i niską toksyczność. Dlatego w niniejszej pracy przeanalizowano dostępne badania wykonane w modelu in vivo oraz in vitro, których celem było poznanie biodostępności betalain oraz mechanizmów działania tychże związków. Autorzy prac naukowych zwracają uwagę na niską biodostępność, zarówno betacyjanin i betaksantyn w organizmie człowieka, dlatego obecnie trwają intensywne prace nad zwiększaniem stabilności betalain. Wiele badań poświęcono czynnikom wpływającym na trwałość związków i wpływu czynników środowiskowych na właściwości terapeutyczne betacyjanin i betaksantyn. Na podstawie przedstawionych badań oceniono biodostępność jako niską, w związku z czym zaprezentowano sposoby zwiększania stabilności betalain oraz czynniki wpływające na ich trwałość. Poniższy przegląd przedstawia właściwości terapeutyczne betacyjanin i betaksantyn, ich wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Przede wszystkim związki te wykazują aktywność modulującą na układ immunologiczny, dlatego celem badań jest obecnie poszukiwanie punktów uchwytu oraz możliwość wykorzystania betalain w terapii schorzeń cywilizacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTyszka-Czochara, Małgorzata - 200236 pl
dc.contributor.authorIwanowska, Paulina - USOS266741 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBystrowska, Beata - 128945 pl
dc.contributor.reviewerTyszka-Czochara, Małgorzata - 200236 pl
dc.date.accessioned2024-04-11T10:54:04Z
dc.date.submitted2024-04-10pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163279-266741pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328782
dc.languagepolpl
dc.subject.enbetalains, betalain dyes, betaxanthins, betacyanins indicaxanthin, vulgaxanthin, betanin, immune system, beetroot, anti-inflammatory activity, antioxidant activity.pl
dc.subject.plbetalainy, barwniki betalainowe, betaksantyny, betacyjaniny indykaksantyna, wulgaksantyna, betanina, układ odpornościowy, burak ćwikłowy, aktywność przeciwzapalna, aktywność przeciwutleniająca.pl
dc.titleWłaściwości terapeutyczne wybranych betacyjanin i betaksantyn - przegląd aktualnych wyników badańpl
dc.title.alternativeTherapeutic properties of selected betacyanins and betaxanthins - a review of current research resultspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Betalain pigments, which include betacyanins and betaxanthins, are chemical compounds found in plants from the order Caryophyllales, which includes about 17 families. They consist of a nitrogen core, called betalamic acid, which, in the process of condensation with imine compounds, such as cyclo-DOPA or its glucosyl derivatives, and amines, form purple betacyanins, e.g., betanin, and yellow betaxanthins, e.g., indicaxanthin. These dyes have attracted the interest of scientists in recent years. Their importance has increased not only due to the growing interest in food additives of natural origin, but especially due to their healthpromoting properties and low toxicity. Therefore, in this paper, available studies performed in the in vivo and in vitro models were analyzed, the aim of which was to understand the bioavailability of betalains and the mechanisms of action of these compounds. The authors of scientific papers point out the low bioavailability of both betacyanins and betaxanthins in the human body, which is why intensive work is currently underway to increase the stability of betalains. Many studies have been devoted to the factors affecting the stability of compounds and the influence of environmental factors on the therapeutic properties of betacyanins and betaxanthins. On the basis of the presented studies, the bioavailability was assessed as low, therefore ways to increase the stability of betalains and factors affecting their durability were presented. The following review presents the therapeutic properties of betacyanins and betaxanthines, their impact on the functioning of the human body. First of all, these compounds show modulating activity on the immune system, which is why the aim of research is to search for points of attachment and the possibility of using betalains in the treatment of civilization diseases.
dc.abstract.plpl
Barwniki betalainowe, do których należą betacyjaniny i betaksantyny, są związkami chemicznymi występującymi w roślinach z rzędu Caryophyllales, obejmującego około 17 rodzin. Składają się one z azotowego rdzenia, zwanego kwasem betalamowym, który w procesie kondensacji ze związkami iminowymi, takimi jak cyklo-DOPA lub jego glukozylowymi pochodnymi, oraz aminami, tworzą fioletowe betacyjaniny, np. betaninę, oraz żółte betaksantyny, np. indykaksantynę. Barwniki te wzbudziły zainteresowanie naukowców w ostatnich latach. Ich znaczenie wzrosło nie tylko ze względu na wzrost zainteresowania dodatkami do żywności pochodzenia naturalnego, ale zwłaszcza ze względu na ich właściwości prozdrowotne i niską toksyczność. Dlatego w niniejszej pracy przeanalizowano dostępne badania wykonane w modelu in vivo oraz in vitro, których celem było poznanie biodostępności betalain oraz mechanizmów działania tychże związków. Autorzy prac naukowych zwracają uwagę na niską biodostępność, zarówno betacyjanin i betaksantyn w organizmie człowieka, dlatego obecnie trwają intensywne prace nad zwiększaniem stabilności betalain. Wiele badań poświęcono czynnikom wpływającym na trwałość związków i wpływu czynników środowiskowych na właściwości terapeutyczne betacyjanin i betaksantyn. Na podstawie przedstawionych badań oceniono biodostępność jako niską, w związku z czym zaprezentowano sposoby zwiększania stabilności betalain oraz czynniki wpływające na ich trwałość. Poniższy przegląd przedstawia właściwości terapeutyczne betacyjanin i betaksantyn, ich wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Przede wszystkim związki te wykazują aktywność modulującą na układ immunologiczny, dlatego celem badań jest obecnie poszukiwanie punktów uchwytu oraz możliwość wykorzystania betalain w terapii schorzeń cywilizacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Tyszka-Czochara, Małgorzata - 200236
dc.contributor.authorpl
Iwanowska, Paulina - USOS266741
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bystrowska, Beata - 128945
dc.contributor.reviewerpl
Tyszka-Czochara, Małgorzata - 200236
dc.date.accessioned
2024-04-11T10:54:04Z
dc.date.submittedpl
2024-04-10
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163279-266741
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328782
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
betalains, betalain dyes, betaxanthins, betacyanins indicaxanthin, vulgaxanthin, betanin, immune system, beetroot, anti-inflammatory activity, antioxidant activity.
dc.subject.plpl
betalainy, barwniki betalainowe, betaksantyny, betacyjaniny indykaksantyna, wulgaksantyna, betanina, układ odpornościowy, burak ćwikłowy, aktywność przeciwzapalna, aktywność przeciwutleniająca.
dc.titlepl
Właściwości terapeutyczne wybranych betacyjanin i betaksantyn - przegląd aktualnych wyników badań
dc.title.alternativepl
Therapeutic properties of selected betacyanins and betaxanthins - a review of current research results
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Poznan
3
Gliwice
1
Kielce
1
Nysa
1
Ostrowsko
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections