Budżet obywatelski jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym i jej ocena na przykładzie Krakowa

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the study is to discuss issues related to functioning of the civic budget in Polish political and legal conditions using the analysis of the process of implementation a participatory budgeting in Cracow. In particular, the reviews from people who deal with the project on a daily basis as well as the opinions of ordinary residents to whom the tested tool is supposed to give the opportunity to participate actively in the social and political life have undergone a thorough examination. All the critical voices relating to the civil budget had a great significance for the work.The first and the second chapter of the work contain the substantive foundation of further deliberations. In order to prepare the evaluation and recommendation of changes three in-depth interviews and surveys have been used. Procedures of the implementation, assessment and recommendation are included in the third chapter. From the results of the study it can be concluded that the citizens are not satisfied with the implementation of the budget in Cracow. None of the stages of implementation proceed properly and some amendments need to be done in order to create an essential tool of participation.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki związanej z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego w polskich warunkach prawno-politycznych posługując się analizą procesów realizacji funduszu partycypacyjnego w Krakowie. Pierwszy i drugi rozdział pracy zawiera teoretyczne tło dalszych rozważań. W celu przygotowania oceny i rekomendacji zmian użyto trzech pogłębionych wywiadów, oraz ankiety. Procedury realizacji, ocena i rekomendacje zawarte są w III rozdziale pracy. Z wyników badania można wysnuć tezę, że obywatele nie są zadowoleni z realizacji budżetu obywatelskiego w Krakowie. Każdy z etapów realizacji przebiega w nieodpowiedni sposób i aby stał on się istotnym narzędziem partycypacji należy do systemu funkcjonowania wprowadzić zmiany. W szczególności badaniu poddane zostały opinie osób zajmujących się na co dzień realizacją przedsięwzięcia oraz zwykli mieszkańcy, którym badane narzędzie ma dać możliwość czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – politycznym miasta. Szczególnie istotne znaczenie dla pracy miały głosy krytyczne odnoszące się do budżetu obywatelskiego w Krakowie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorCieśla, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:08:03Z
dc.date.available2020-07-26T21:08:03Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-104442-178052pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210863
dc.languagepolpl
dc.subject.enCIVIC BUDGET, DECENTRALIZATION, DEMOCRACY, DELIBERATION, RESIDENTSpl
dc.subject.plBUDŻET OBYWATELSKI, DECENTRALIZACJA, DELIBERACJA, DEMOKRACJA, MIESZKAŃCYpl
dc.titleBudżet obywatelski jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym i jej ocena na przykładzie Krakowapl
dc.title.alternativeThe Civic budget as a form of participation at the local level and its evaluation on the example of Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the study is to discuss issues related to functioning of the civic budget in Polish political and legal conditions using the analysis of the process of implementation a participatory budgeting in Cracow. In particular, the reviews from people who deal with the project on a daily basis as well as the opinions of ordinary residents to whom the tested tool is supposed to give the opportunity to participate actively in the social and political life have undergone a thorough examination. All the critical voices relating to the civil budget had a great significance for the work.The first and the second chapter of the work contain the substantive foundation of further deliberations. In order to prepare the evaluation and recommendation of changes three in-depth interviews and surveys have been used. Procedures of the implementation, assessment and recommendation are included in the third chapter. From the results of the study it can be concluded that the citizens are not satisfied with the implementation of the budget in Cracow. None of the stages of implementation proceed properly and some amendments need to be done in order to create an essential tool of participation.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego w polskich warunkach prawno-politycznych posługując się analizą procesów realizacji funduszu partycypacyjnego w Krakowie. Pierwszy i drugi rozdział pracy zawiera teoretyczne tło dalszych rozważań. W celu przygotowania oceny i rekomendacji zmian użyto trzech pogłębionych wywiadów, oraz ankiety. Procedury realizacji, ocena i rekomendacje zawarte są w III rozdziale pracy. Z wyników badania można wysnuć tezę, że obywatele nie są zadowoleni z realizacji budżetu obywatelskiego w Krakowie. Każdy z etapów realizacji przebiega w nieodpowiedni sposób i aby stał on się istotnym narzędziem partycypacji należy do systemu funkcjonowania wprowadzić zmiany. W szczególności badaniu poddane zostały opinie osób zajmujących się na co dzień realizacją przedsięwzięcia oraz zwykli mieszkańcy, którym badane narzędzie ma dać możliwość czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – politycznym miasta. Szczególnie istotne znaczenie dla pracy miały głosy krytyczne odnoszące się do budżetu obywatelskiego w Krakowie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Cieśla, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:08:03Z
dc.date.available
2020-07-26T21:08:03Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-104442-178052
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210863
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CIVIC BUDGET, DECENTRALIZATION, DEMOCRACY, DELIBERATION, RESIDENTS
dc.subject.plpl
BUDŻET OBYWATELSKI, DECENTRALIZACJA, DELIBERACJA, DEMOKRACJA, MIESZKAŃCY
dc.titlepl
Budżet obywatelski jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym i jej ocena na przykładzie Krakowa
dc.title.alternativepl
The Civic budget as a form of participation at the local level and its evaluation on the example of Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available