Proces refaktoringu big data przy użyciu narzędzi ETL

licenciate
dc.abstract.enIn this work, we have traced ETL, Big Data and Data Warehouse, we saw the impact of this whole on the current development of information technology as a science. We tried to display solutions using ETL from a new point of view, in the context of the fact that it is not just a process, but an approach to any problem that involves the use of even one database.In addition, any research carried out on errors during the creation of the ETL process. It was tried to present the most frequent encounters. Some of them may force you to break your head for a very long time. Finally, we show how to implement ETL without having data that is referred to as Big data.pl
dc.abstract.plW tej pracę dośledziliśmy ETL, Big data oraz Hurtowni danych, zobaczyliśmy jaki wpływ ta całość ma wpływ na dzisiejszy rozwój informatyki jako nauki. Sprobowano wyświetlić rozwiązania za pomocy ETL z nowego punktu widzenia, w kontekście tego, że to nie jest tylko proces, a podejście do jakiegokolwiek problemu, który wiązy się z wykorzystaniem, chociażby jednej bazy danych.Poza tym byle przeprowadzone badania na temat błędów pod czas tworzenia ETL procesu. Postarano się przedstawić najbardziej często spotykające. Niektóre z nich mogą zmusić, złamać głowę o tym przez bardzo długi czas. Na zakończenie pokazano jak implementować ETL nie mając danych, które są określane jako Big data.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMartyna, Jerzy - 130359 pl
dc.contributor.authorKulchytskyi, Andriipl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerMartyna, Jerzy - 130359 pl
dc.contributor.reviewerŻelawski, Marcin - 132962 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:29:05Z
dc.date.available2020-07-27T14:29:05Z
dc.date.submitted2018-09-21pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-121898-239055pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226371
dc.languagepolpl
dc.subject.enETL, Big data, Data Warehouse, Optimization, Refactoring, ETL implementation problems,pl
dc.subject.plETL, Big data, Refaktoryzacja, Optymalizacja,Hurtowni Danych, problemy implementacji ETL,pl
dc.titleProces refaktoringu big data przy użyciu narzędzi ETLpl
dc.title.alternativeBig data refactoring process using the ETL toolspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work, we have traced ETL, Big Data and Data Warehouse, we saw the impact of this whole on the current development of information technology as a science. We tried to display solutions using ETL from a new point of view, in the context of the fact that it is not just a process, but an approach to any problem that involves the use of even one database.In addition, any research carried out on errors during the creation of the ETL process. It was tried to present the most frequent encounters. Some of them may force you to break your head for a very long time. Finally, we show how to implement ETL without having data that is referred to as Big data.
dc.abstract.plpl
W tej pracę dośledziliśmy ETL, Big data oraz Hurtowni danych, zobaczyliśmy jaki wpływ ta całość ma wpływ na dzisiejszy rozwój informatyki jako nauki. Sprobowano wyświetlić rozwiązania za pomocy ETL z nowego punktu widzenia, w kontekście tego, że to nie jest tylko proces, a podejście do jakiegokolwiek problemu, który wiązy się z wykorzystaniem, chociażby jednej bazy danych.Poza tym byle przeprowadzone badania na temat błędów pod czas tworzenia ETL procesu. Postarano się przedstawić najbardziej często spotykające. Niektóre z nich mogą zmusić, złamać głowę o tym przez bardzo długi czas. Na zakończenie pokazano jak implementować ETL nie mając danych, które są określane jako Big data.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Martyna, Jerzy - 130359
dc.contributor.authorpl
Kulchytskyi, Andrii
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Martyna, Jerzy - 130359
dc.contributor.reviewerpl
Żelawski, Marcin - 132962
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:29:05Z
dc.date.available
2020-07-27T14:29:05Z
dc.date.submittedpl
2018-09-21
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-121898-239055
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226371
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ETL, Big data, Data Warehouse, Optimization, Refactoring, ETL implementation problems,
dc.subject.plpl
ETL, Big data, Refaktoryzacja, Optymalizacja,Hurtowni Danych, problemy implementacji ETL,
dc.titlepl
Proces refaktoringu big data przy użyciu narzędzi ETL
dc.title.alternativepl
Big data refactoring process using the ETL tools
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Jaslo
3
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Glogow Malopolski
1

No access

No Thumbnail Available