ISTOTA RYZYKA WALUTOWEGO NA PODSTAWIE ZMIANY KURSU FRANKA SZWAJCARSKIEGO. CZY MOŻNA SKWANTYFIKOWAĆ RYZYKO WALUTOWE?

master
dc.abstract.enThe thesis develops the issue of foreign - exchange risk and the problem of foreign currency lending on the example of unexpected changes in the exchange rate of the Swiss franc. Foreign exchange risk is measurable. Eurozone seeks to economic integration within the Member States. The Economic and Monetary Union excludes the currency risk by entering one common currency. Loans (including mortgages ) in foreign currency became the subject to disputes between borrowers and credit institutions in Poland, after January the 15th, 2015.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca rozwija zagadnienie ryzyka walutowego oraz problem kredytowania w walutach obcych na przykładzie niespodziewanej zmiany kursu franka szwajcarskiego. Ryzyko walutowe, jest zjawiskiem mierzalnym. Strefa euro dąży do integracji ekonomicznej w obrębie państw członkowskich w postaci Unii Gospodarczej i Walutowej, wykluczającej ryzyko walutowe przez wprowadzenie jednej wspólnej waluy. Kredyty (w tym hipoteczne) w walucie obcej po wydarzeniach z 15 stycznia 2015 roku są przedmiotem sporów między kredytobiorcami a instytucjami kredytowymi w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.contributor.authorRadoń, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:49:31Z
dc.date.available2020-07-27T02:49:31Z
dc.date.submitted2016-09-22pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-110128-142727pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216148
dc.languagepolpl
dc.subject.enFOREIGN - EXCHANGE RISK, EURO, OPTIMUM CURRENCY AREAS, SWISS FRANC, LOAN IN FOREIGN CURRENCY, MORTGAGE.pl
dc.subject.plRYZYKO WALUTOWE, EURO, OPTYMALNY OBSZAR WALUTOWY, FRANK SZWAJCARSKI, KREDYT W WALUCIE OBCEJ. KREDYT HIPOTECZNY.pl
dc.titleISTOTA RYZYKA WALUTOWEGO NA PODSTAWIE ZMIANY KURSU FRANKA SZWAJCARSKIEGO. CZY MOŻNA SKWANTYFIKOWAĆ RYZYKO WALUTOWE?pl
dc.title.alternativeTHE ESSENCE OF FOREIGN-EXCHANGE RISK BASED ON SWISS FRANC. IS IT POSSIBLE TO QUANTIFY THE RISK ?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis develops the issue of foreign - exchange risk and the problem of foreign currency lending on the example of unexpected changes in the exchange rate of the Swiss franc. Foreign exchange risk is measurable. Eurozone seeks to economic integration within the Member States. The Economic and Monetary Union excludes the currency risk by entering one common currency. Loans (including mortgages ) in foreign currency became the subject to disputes between borrowers and credit institutions in Poland, after January the 15th, 2015.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca rozwija zagadnienie ryzyka walutowego oraz problem kredytowania w walutach obcych na przykładzie niespodziewanej zmiany kursu franka szwajcarskiego. Ryzyko walutowe, jest zjawiskiem mierzalnym. Strefa euro dąży do integracji ekonomicznej w obrębie państw członkowskich w postaci Unii Gospodarczej i Walutowej, wykluczającej ryzyko walutowe przez wprowadzenie jednej wspólnej waluy. Kredyty (w tym hipoteczne) w walucie obcej po wydarzeniach z 15 stycznia 2015 roku są przedmiotem sporów między kredytobiorcami a instytucjami kredytowymi w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.contributor.authorpl
Radoń, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:49:31Z
dc.date.available
2020-07-27T02:49:31Z
dc.date.submittedpl
2016-09-22
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-110128-142727
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216148
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FOREIGN - EXCHANGE RISK, EURO, OPTIMUM CURRENCY AREAS, SWISS FRANC, LOAN IN FOREIGN CURRENCY, MORTGAGE.
dc.subject.plpl
RYZYKO WALUTOWE, EURO, OPTYMALNY OBSZAR WALUTOWY, FRANK SZWAJCARSKI, KREDYT W WALUCIE OBCEJ. KREDYT HIPOTECZNY.
dc.titlepl
ISTOTA RYZYKA WALUTOWEGO NA PODSTAWIE ZMIANY KURSU FRANKA SZWAJCARSKIEGO. CZY MOŻNA SKWANTYFIKOWAĆ RYZYKO WALUTOWE?
dc.title.alternativepl
THE ESSENCE OF FOREIGN-EXCHANGE RISK BASED ON SWISS FRANC. IS IT POSSIBLE TO QUANTIFY THE RISK ?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dąbrowa Górnicza
3
Wroclaw
3
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Przechlewo
1
Radom
1
Torun
1
Warsaw
1
Zawoja
1

No access

No Thumbnail Available