Wpływ technologii cyfrowych, Internetu i mediów społecznościowych na rozwój nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji w branży modowej na wybranych przykładach

master
dc.abstract.enThe following thesis focuses on the plagiarism in the fashion industry. Its main aim was to investigate whether digital technologies, the Internet and social media have an impact on the development of unauthorized copying and unfair competition in the fashion industry. The scientific dissertation explores the historical outline of legal protection of intellectual property, as well as current legal regulations. The diploma thesis contains an analysis of the opinions of recipients based on the survey of questionnaires, as well as the interpretation of selected case studies that illustrate the issue of unauthorized copying and unfair competition.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyka problemu plagiatów w przemyśle modowym. Jej głównym założeniem było zbadanie, czy technologie cyfrowe, Internet i media społecznościowe mają wpływ na rozwój nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji w branży modowej. W rozprawie naukowej zgłębiono zarys historyczny prawnej ochrony własności intelektualnej, a także obecne regulacje prawne. Praca dyplomowa zawiera analizę opinii odbiorców, na podstawie badania kwestionariuszy, a także interpretację wybranych kazusów, które ilustrują zagadnienie nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorMarut, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:42:10Z
dc.date.available2022-10-31T22:42:10Z
dc.date.submitted2022-10-25pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-158051-294596pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303081
dc.languagepolpl
dc.subject.enINTELLECTUAL PROPERTY – UNAUTHORIZED COPYING – UNFAIR COMPETITION – FASHION INDUSTRY – SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plWŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – NIEAUTORYZOWANE KOPIOWANIE – NIEUCZCIWA KONKURENCJA – BRANŻA MODOWA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleWpływ technologii cyfrowych, Internetu i mediów społecznościowych na rozwój nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji w branży modowej na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeThe impact of digital technologies, the Internet and social media on the development of unauthorized copying and unfair competition in the fashion industry on selected examplespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis focuses on the plagiarism in the fashion industry. Its main aim was to investigate whether digital technologies, the Internet and social media have an impact on the development of unauthorized copying and unfair competition in the fashion industry. The scientific dissertation explores the historical outline of legal protection of intellectual property, as well as current legal regulations. The diploma thesis contains an analysis of the opinions of recipients based on the survey of questionnaires, as well as the interpretation of selected case studies that illustrate the issue of unauthorized copying and unfair competition.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyka problemu plagiatów w przemyśle modowym. Jej głównym założeniem było zbadanie, czy technologie cyfrowe, Internet i media społecznościowe mają wpływ na rozwój nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji w branży modowej. W rozprawie naukowej zgłębiono zarys historyczny prawnej ochrony własności intelektualnej, a także obecne regulacje prawne. Praca dyplomowa zawiera analizę opinii odbiorców, na podstawie badania kwestionariuszy, a także interpretację wybranych kazusów, które ilustrują zagadnienie nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Marut, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:42:10Z
dc.date.available
2022-10-31T22:42:10Z
dc.date.submittedpl
2022-10-25
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-158051-294596
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303081
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INTELLECTUAL PROPERTY – UNAUTHORIZED COPYING – UNFAIR COMPETITION – FASHION INDUSTRY – SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – NIEAUTORYZOWANE KOPIOWANIE – NIEUCZCIWA KONKURENCJA – BRANŻA MODOWA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Wpływ technologii cyfrowych, Internetu i mediów społecznościowych na rozwój nieautoryzowanego kopiowania i nieuczciwej konkurencji w branży modowej na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
The impact of digital technologies, the Internet and social media on the development of unauthorized copying and unfair competition in the fashion industry on selected examples
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available
Collections