Problemy zdrowotne chorego z Zespołem Sjogrena.

licenciate
dc.abstract.enSjorgen's syndrome is an autoimmune chronic disease, which can be expressed as primary or secondary form. It mostly affects women over 50 years old, however it also can affect men and children. The symptoms of the disease include abnormal secretion of exocrine glands by the action of their own antibodies directed against these glands as well as the formation of lymphocyte infiltration. Symptoms relate primarily to the eyes and mouth, as in the inflammatory process there are changes in the quality and quantity of saliva and the tear film produced. Complications also include other organs including lungs, pancreas, thyroid, and the general disturbance of the patient's immune system. Purpose of this study is to present health problems of patients with Sjögren's syndrome and nursing care plan.pl
dc.abstract.plZespół Sjögrena to choroba autoimmunologiczna o przewlekłym przebiegu, mogąca mieć postać pierwotną lub wtórną. Dotyka najczęściej kobiet po 50 roku życia, ale zachorować mogą na nią również mężczyźni i dzieci. Przebieg choroby obejmuje zaburzenia wydzielania z gruczołów egzokrynnych w wyniku działania własnych przeciwciał skierowanych przeciwko tym gruczołom oraz powstania nacieków limfocytarnych. Objawy dotyczą przede wszystkim oczu i jamy ustnej, gdyż w przebiegu procesu zapalnego dochodzi do zmian jakości i ilości produkowanego filmu łzowego i śliny. Powikłania obejmują również inne narządy w tym płuca, trzustkę , tarczyce, oraz ogóle zachwianie systemu odpornościowego u chorego. Celem pracy jest przedstawienie problemów zdrowotnych chorego z zespołem Sjögerna oraz planu opieki pielęgniarskiej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorNowak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:15:57Z
dc.date.available2020-07-24T08:15:57Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-66884-114046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180337
dc.languagepolpl
dc.subject.enSjögren's syndrome, nursing process, nursingpl
dc.subject.plZespół Sjögrena, proces pielęgnowania, pielęgniarstwopl
dc.titleProblemy zdrowotne chorego z Zespołem Sjogrena.pl
dc.title.alternativeThe health problems of a patient with Sjogren's syndrome.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sjorgen's syndrome is an autoimmune chronic disease, which can be expressed as primary or secondary form. It mostly affects women over 50 years old, however it also can affect men and children. The symptoms of the disease include abnormal secretion of exocrine glands by the action of their own antibodies directed against these glands as well as the formation of lymphocyte infiltration. Symptoms relate primarily to the eyes and mouth, as in the inflammatory process there are changes in the quality and quantity of saliva and the tear film produced. Complications also include other organs including lungs, pancreas, thyroid, and the general disturbance of the patient's immune system. Purpose of this study is to present health problems of patients with Sjögren's syndrome and nursing care plan.
dc.abstract.plpl
Zespół Sjögrena to choroba autoimmunologiczna o przewlekłym przebiegu, mogąca mieć postać pierwotną lub wtórną. Dotyka najczęściej kobiet po 50 roku życia, ale zachorować mogą na nią również mężczyźni i dzieci. Przebieg choroby obejmuje zaburzenia wydzielania z gruczołów egzokrynnych w wyniku działania własnych przeciwciał skierowanych przeciwko tym gruczołom oraz powstania nacieków limfocytarnych. Objawy dotyczą przede wszystkim oczu i jamy ustnej, gdyż w przebiegu procesu zapalnego dochodzi do zmian jakości i ilości produkowanego filmu łzowego i śliny. Powikłania obejmują również inne narządy w tym płuca, trzustkę , tarczyce, oraz ogóle zachwianie systemu odpornościowego u chorego. Celem pracy jest przedstawienie problemów zdrowotnych chorego z zespołem Sjögerna oraz planu opieki pielęgniarskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Nowak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:15:57Z
dc.date.available
2020-07-24T08:15:57Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-66884-114046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180337
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sjögren's syndrome, nursing process, nursing
dc.subject.plpl
Zespół Sjögrena, proces pielęgnowania, pielęgniarstwo
dc.titlepl
Problemy zdrowotne chorego z Zespołem Sjogrena.
dc.title.alternativepl
The health problems of a patient with Sjogren's syndrome.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
13
Warsaw
8
Lodz
6
Wroclaw
5
Gliwice
3
Kielce
3
Ostrow
2
Tarnów
2
Bychawa
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available