Naruszenie majątkowego prawa autorskiego-roszczenia

master
dc.abstract.enThe subject of the work are claims, in case of violation of property copyright. Issues related to claims are widely commented on doctrine and case law. I have divided the work into four chapters in order to discuss the claims for property rights. The first chapter discusses the general issues of copyright and its hierarchy in the source of law. In the second chapter, the differences between property and personal copyright are also discussed in more detail on the basis of their protection. The third chapter has focused its attention on the relationships of the parties involved in the infringement of property rights, both direct and indirect, in the event of infringement. The last chapter presents the individual claims of the claimant at the time of the infringement, taking into account the division of compensatory and reparative claims and claims for reinstatement. The entire work has highlighted the changes that have taken place in the subject matter of the claims under the amendment of the Copyright and Related Rights Act over the last few years. The subject of the work was used The case law and the differences in the doctrine which is visible on the basis of the catalog of claims that the right holder of property rights have shown.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są roszczenia, przysługujące w przypadku naruszenia majątkowego prawa autorskiego. Zagadnienia związane z roszeniami są szeroko komentowane w doktrynie jak i orzecznictwie. Celem omówienia roszczeń przysługujących podmiotowych praw autorskich majątkowych podzieliłam pracę na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale omówione zostały ogólne zagadnienia związane z prawem autorskim oraz jego hierarchii w źródłach prawa. W drugim rozdziale szerzej zostały omówione różnice pomiędzy majątkowym a osobistym prawem autorskim także na gruncie ich ochrony. Trzeci rozdział skupił swoją uwagę na relacji podmiotów występujących w przypadku naruszenia prawa autorskiego majątkowego z uwzględnieniem bezpośredniego jak i pośredniego sposobu w przypadku naruszenia. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione poszczególne roszczenia przysługujące uprawnionemu w chwili naruszenia, z uwzględnieniem podziału na roszczenia o charakterze kompensacyjnym, represyjnym oraz roszczeń, które mają na celu przywrócenie stanu z przed naruszenia. W całości pracy zwrócono uwagę na zmiany jakie zachodziły w przedmiocie roszczeń na gruncie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przestrzeni kilku ostatnich lat. W omówieniu przedmiotu pracy posłużono się bogatym orzecznictwem oraz wykazano różnice w doktrynie uwidaczniające się na gruncie katalogu roszczeń, który przysługuje uprawnionemu z tytułu prawa autorskiego majątkowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorStrumińska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:21:11Z
dc.date.available2020-07-27T08:21:11Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115837-161442pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221172
dc.languagepolpl
dc.subject.enCopyright, Copyright of property, Claims, Infringement of copyrighted property, Claim for non-infringement, Claim for removal of infringement, Claim for compensation for damages, Claim for the benefit received.pl
dc.subject.plPrawo autorskie, Prawo autorskie majątkowe, Roszczenia, Naruszenie majątkowego prawa autorskiego, Roszczenie o zaniechanie naruszenia, Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody, Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.pl
dc.titleNaruszenie majątkowego prawa autorskiego-roszczeniapl
dc.title.alternativeInfringement of copyrighted property-claimspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work are claims, in case of violation of property copyright. Issues related to claims are widely commented on doctrine and case law. I have divided the work into four chapters in order to discuss the claims for property rights. The first chapter discusses the general issues of copyright and its hierarchy in the source of law. In the second chapter, the differences between property and personal copyright are also discussed in more detail on the basis of their protection. The third chapter has focused its attention on the relationships of the parties involved in the infringement of property rights, both direct and indirect, in the event of infringement. The last chapter presents the individual claims of the claimant at the time of the infringement, taking into account the division of compensatory and reparative claims and claims for reinstatement. The entire work has highlighted the changes that have taken place in the subject matter of the claims under the amendment of the Copyright and Related Rights Act over the last few years. The subject of the work was used The case law and the differences in the doctrine which is visible on the basis of the catalog of claims that the right holder of property rights have shown.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są roszczenia, przysługujące w przypadku naruszenia majątkowego prawa autorskiego. Zagadnienia związane z roszeniami są szeroko komentowane w doktrynie jak i orzecznictwie. Celem omówienia roszczeń przysługujących podmiotowych praw autorskich majątkowych podzieliłam pracę na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale omówione zostały ogólne zagadnienia związane z prawem autorskim oraz jego hierarchii w źródłach prawa. W drugim rozdziale szerzej zostały omówione różnice pomiędzy majątkowym a osobistym prawem autorskim także na gruncie ich ochrony. Trzeci rozdział skupił swoją uwagę na relacji podmiotów występujących w przypadku naruszenia prawa autorskiego majątkowego z uwzględnieniem bezpośredniego jak i pośredniego sposobu w przypadku naruszenia. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione poszczególne roszczenia przysługujące uprawnionemu w chwili naruszenia, z uwzględnieniem podziału na roszczenia o charakterze kompensacyjnym, represyjnym oraz roszczeń, które mają na celu przywrócenie stanu z przed naruszenia. W całości pracy zwrócono uwagę na zmiany jakie zachodziły w przedmiocie roszczeń na gruncie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przestrzeni kilku ostatnich lat. W omówieniu przedmiotu pracy posłużono się bogatym orzecznictwem oraz wykazano różnice w doktrynie uwidaczniające się na gruncie katalogu roszczeń, który przysługuje uprawnionemu z tytułu prawa autorskiego majątkowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Strumińska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:21:11Z
dc.date.available
2020-07-27T08:21:11Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115837-161442
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221172
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Copyright, Copyright of property, Claims, Infringement of copyrighted property, Claim for non-infringement, Claim for removal of infringement, Claim for compensation for damages, Claim for the benefit received.
dc.subject.plpl
Prawo autorskie, Prawo autorskie majątkowe, Roszczenia, Naruszenie majątkowego prawa autorskiego, Roszczenie o zaniechanie naruszenia, Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody, Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.
dc.titlepl
Naruszenie majątkowego prawa autorskiego-roszczenia
dc.title.alternativepl
Infringement of copyrighted property-claims
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
8
Bialystok
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Ozarow Mazowiecki
1
Sydney
1

No access

No Thumbnail Available