"А Вісла дале плыне" Петра Мурянкы : автобіоґрафія як реінвенцийний міф

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe article attempts to symptomatically read one of the most important texts in Lemko literature of the last decades - the literary autobiography of Petr Murianka entitled "And the Vistula flowes on" A large textual machine working for reinvented myth has been presented, which after the resettlement is to create a new narrative of the community. The Lemko myth works in defiance of the flowing Vistual River, that is, symbolically saving the order of the world with the homeland still remaining in the mountains and foreign lands where Lemkos were resettled. The autobiography was created 60 years after the deostructive dislocation of Lemko population and is a testimony of persistent opposition to Polonisation highly determined by displacement. Dedicated to Polish neighbours and written in Lemko Polish, it contains a number of strategic elements acting in a myth-making way and at the same time performatively. What is characteristic for the autobiography - when establishibng a pact with the reader it refers to his own people (the myth making pact) and to the neighbours (the pact of understanding). What was published with the aim of "describing life" as an autobiography of a sixty-year-old is, first and foremost, an (auto)biography of community which for sixty years has been drowning in the dominant trend of disenchanted history.pl
dc.abstract.plW artykule podjęta została próba symptomatycznego czytania jednego z najważniejszych tekstów w literaturze łemkowskiej ostatnich dekad - autobiografii literackiej Petra Murianki "A Wisła dalej płynie". Ukazana została wielka machina tekstualna pracująca na rzecz mitu reinwencyjnego, który po dyslokacjach ma stworzyć nową narrację wspólnoty. Łemkowski mit działa na przekór płynącej "Wisły", czyli ocalając symbolicznie porządek świata z ojczyzną ciągle pozostającą w Górach i obczyzną, jaką są miejsca powysiedleńczego życia Łemków. Autobiografia powstałą 60 lat po mającej cel unicestwiający dyslokacji i jest świadectwem uporczywego przeciwstawienia się zdeterminowanej w najwyższym stopniu przesiedleniami polonizacji. Dedykowana sąsiadom Polakom, napisana w polszczyźnie Łemka, zawiera szereg strategicznych elementów działających mittwórczo, a jednocześnie performatywnie. Charakterystyczne dla autobiografii paktowanie z czytelnikiem odnosi się do swoich (pakt mitotwórczy) i do sąsiadów (pakt zrozumienia i porozumienia). To, co opublikowane zostało pod hasłem: "opisać życie" jako autobiografia sześćdziesięciolatka jest przede wszystkim (auto)biografią wspólnoty zatapianej od sześćdziesięciu lat nurtem dominacyjnej odczarowanej historii.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiejpl
dc.contributor.authorDuć-Fajfer, Helena - 127783 pl
dc.date.accession2018-07-10pl
dc.date.accessioned2018-03-02T12:18:33Z
dc.date.available2018-03-02T12:18:33Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.physical149-167pl
dc.description.publication1,19pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume13pl
dc.identifier.doi10.12797/RRB.13.2017.13.07pl
dc.identifier.issn1896-222Xpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51020
dc.identifier.weblinkhttp://akademicka.pl/ebooks/free/76f99ed7cb4b3db3dd40d6b164194780.pdf#page=151pl
dc.languageruepl
dc.language.containerruepl
dc.participationDuć-Fajfer, Helena: 100%;pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.enautobiographypl
dc.subject.enreinvention mythpl
dc.subject.endislocationpl
dc.subject.enautobiographical pactpl
dc.subject.enborderlandspl
dc.subject.ennative languagepl
dc.subject.plautobiografiapl
dc.subject.plmit reinwencyjnypl
dc.subject.pldyslokacjapl
dc.subject.plpakt autobiograficznypl
dc.subject.pl(po)granicznośćpl
dc.subject.plwłasny językpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"А Вісла дале плыне" Петра Мурянкы : автобіоґрафія як реінвенцийний міфpl
dc.title.alternative"A Vìsla dale plyne" Petra Murânky" : avtobìog̀rafìâ âk reìnvencijnij mìfpl
dc.title.alternative"A Wisła dalej płynie" Petra Murianki : autobiografia jako mit reinwencyjnypl
dc.title.alternative"And the Vistula flows on" by Petr Murianka : autobiography as reinvention mythpl
dc.title.journalРічник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursypl
dc.title.volumeАкция "Вісла" : Лемкы 1947-2017 = Akciâ "Vìsla" : Lemky 1947-2017 = Akcja "Wisła" : Łemkowie 1947-2017 = Operation "Vistula" : Lemkos 1947-2017pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article attempts to symptomatically read one of the most important texts in Lemko literature of the last decades - the literary autobiography of Petr Murianka entitled "And the Vistula flowes on" A large textual machine working for reinvented myth has been presented, which after the resettlement is to create a new narrative of the community. The Lemko myth works in defiance of the flowing Vistual River, that is, symbolically saving the order of the world with the homeland still remaining in the mountains and foreign lands where Lemkos were resettled. The autobiography was created 60 years after the deostructive dislocation of Lemko population and is a testimony of persistent opposition to Polonisation highly determined by displacement. Dedicated to Polish neighbours and written in Lemko Polish, it contains a number of strategic elements acting in a myth-making way and at the same time performatively. What is characteristic for the autobiography - when establishibng a pact with the reader it refers to his own people (the myth making pact) and to the neighbours (the pact of understanding). What was published with the aim of "describing life" as an autobiography of a sixty-year-old is, first and foremost, an (auto)biography of community which for sixty years has been drowning in the dominant trend of disenchanted history.
dc.abstract.plpl
W artykule podjęta została próba symptomatycznego czytania jednego z najważniejszych tekstów w literaturze łemkowskiej ostatnich dekad - autobiografii literackiej Petra Murianki "A Wisła dalej płynie". Ukazana została wielka machina tekstualna pracująca na rzecz mitu reinwencyjnego, który po dyslokacjach ma stworzyć nową narrację wspólnoty. Łemkowski mit działa na przekór płynącej "Wisły", czyli ocalając symbolicznie porządek świata z ojczyzną ciągle pozostającą w Górach i obczyzną, jaką są miejsca powysiedleńczego życia Łemków. Autobiografia powstałą 60 lat po mającej cel unicestwiający dyslokacji i jest świadectwem uporczywego przeciwstawienia się zdeterminowanej w najwyższym stopniu przesiedleniami polonizacji. Dedykowana sąsiadom Polakom, napisana w polszczyźnie Łemka, zawiera szereg strategicznych elementów działających mittwórczo, a jednocześnie performatywnie. Charakterystyczne dla autobiografii paktowanie z czytelnikiem odnosi się do swoich (pakt mitotwórczy) i do sąsiadów (pakt zrozumienia i porozumienia). To, co opublikowane zostało pod hasłem: "opisać życie" jako autobiografia sześćdziesięciolatka jest przede wszystkim (auto)biografią wspólnoty zatapianej od sześćdziesięciu lat nurtem dominacyjnej odczarowanej historii.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Duć-Fajfer, Helena - 127783
dc.date.accessionpl
2018-07-10
dc.date.accessioned
2018-03-02T12:18:33Z
dc.date.available
2018-03-02T12:18:33Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
6
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.physicalpl
149-167
dc.description.publicationpl
1,19
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
13
dc.identifier.doipl
10.12797/RRB.13.2017.13.07
dc.identifier.issnpl
1896-222X
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51020
dc.identifier.weblinkpl
http://akademicka.pl/ebooks/free/76f99ed7cb4b3db3dd40d6b164194780.pdf#page=151
dc.languagepl
rue
dc.language.containerpl
rue
dc.participationpl
Duć-Fajfer, Helena: 100%;
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
autobiography
dc.subject.enpl
reinvention myth
dc.subject.enpl
dislocation
dc.subject.enpl
autobiographical pact
dc.subject.enpl
borderlands
dc.subject.enpl
native language
dc.subject.plpl
autobiografia
dc.subject.plpl
mit reinwencyjny
dc.subject.plpl
dyslokacja
dc.subject.plpl
pakt autobiograficzny
dc.subject.plpl
(po)graniczność
dc.subject.plpl
własny język
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"А Вісла дале плыне" Петра Мурянкы : автобіоґрафія як реінвенцийний міф
dc.title.alternativepl
"A Vìsla dale plyne" Petra Murânky" : avtobìog̀rafìâ âk reìnvencijnij mìf
dc.title.alternativepl
"A Wisła dalej płynie" Petra Murianki : autobiografia jako mit reinwencyjny
dc.title.alternativepl
"And the Vistula flows on" by Petr Murianka : autobiography as reinvention myth
dc.title.journalpl
Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy
dc.title.volumepl
Акция "Вісла" : Лемкы 1947-2017 = Akciâ "Vìsla" : Lemky 1947-2017 = Akcja "Wisła" : Łemkowie 1947-2017 = Operation "Vistula" : Lemkos 1947-2017
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Munich
1

No access

No Thumbnail Available