Badanie wpływu braku aktywności oksygenazy hemowej 1(HO1) na budowę histologiczną i metabolizm żelaza w wątrobie dorosłych myszy z knockoutem genu Hmox1

master
dc.abstract.enIron is one of the essential micronutrients necessary for the life of mammals. Both in mice and in humans it plays a very important role in many metabolic processes, mainly as a component of the hemoglobin molecule. Due to the lack of a physiological way of iron removal from the body, maintaining its homeostasis is strictly controlled in the body by a number of molecular and systemic pathways. In maintaining systemic iron homeostasis in human and mouse, the heme oxygenase 1 enzyme, encoded by the HMOX1 / Hmox1 gene plays a key role. The main function of this protein is the catabolize of the heme molecule in the liver to: Fe2+ iron, bilirubin and carbon monoxide (CO). The catabolize of heme is an extremely important process in the body, because it prevents the formation of free radicals and generate oxidative stress. Hmox1 knockout mice (Hmox1-/-) are characterized by age-related liver pathologies associated with the accumulation of non-heme iron. In the histological structure of the liver in knockout mice the following pathological changes were found: occurrence of large nuclei in hepatocytes (karyomegaly), reduction of the number of Browicz-Kupffer cells, occurrence of numerous lymphocytic infiltrates indicating inflammation and necrotic areas within the liver. The intensity of pathological symptoms increases with the age of mice Hmox1-/-. The obtained results indicate the unambiguous necessity of heme oxygenase 1 in maintaining the normal level of iron in the body through the catabolize of heme.pl
dc.abstract.plŻelazo jest jednym z podstawowych mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu i rozwoju u wszystkich ssaków. Zarówno u myszy jak i u człowieka pełni ono bardzo istotną rolę w wielu procesach metabolicznych, głównie jako składowa cząsteczki hemoglobiny oraz pełni rolę kofaktora w centrach aktywnych białek enzymatycznych. Ze względu na brak fizjologicznego szlaku usuwania żelaza utrzymywanie jego homeostazy jest ściśle kontrolowane w organizmie przez szereg genów i białek, tworzących odpowiednie szlaki molekularne zarówno na poziomie komórkowym, jak i ogólnoustrojowym. W utrzymywaniu ogólnoustrojowej homeostazy żelaza u myszy i u człowieka kluczową rolę odgrywa enzym oksygenaza hemowa 1 (HO-1) kodowany przez gen HMOX1/Hmox1. Główną funkcją tego białka jest rozkład katalityczny cząsteczki hemu na: żelazo Fe2+, bilirubinę oraz tlenek węgla (CO). Rozkład hemu jest niezwykle istotnym procesem, gdyż zapobiega on powstawaniu wolnych rodników generujących stres oksydacyjny. Wyniki otrzymane w obecnej pracy wskazują, że myszy z nokautem genu Hmox1 (Hmox1-/-) charakteryzują się postępującą wraz z wiekiem akumulacją żelaza niehemowego w wątrobie, co prowadzi do silnego uszkodzenia tego organu. W budowie histologicznej wątroby u myszy nokautów stwierdzono występowanie następujących zmian patologicznych: występowanie dużych jąder w hepatocytach (kariomegalia), redukcja ilości komórek Browicza-Kupffera, występowanie licznych nacieków limfocytarnych wskazujących na stan zapalny i obszarów martwiczych w obrębie wątroby. Natężenie objawów patologicznych wzrasta wraz z wiekiem myszy Hmox1-/-. Otrzymane wyniki wskazują na jednoznaczną niezbędność oksygenazy hemowej 1 w utrzymywaniu prawidłowego poziomu żelaza w organizmie poprzez rozkład katalityczny hemu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLenartowicz, Małgorzata - 129904 pl
dc.contributor.authorTylek, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLenartowicz, Małgorzata - 129904 pl
dc.contributor.reviewerRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:11:35Z
dc.date.available2020-07-27T22:11:35Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130352-197462pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233458
dc.languagepolpl
dc.subject.eniron, liver, iron metabolism, heme, heme oxygenase, HO-1, Hmox1 gene, Hmox1 gene knockoutpl
dc.subject.plżelazo, wątroba, metabolizm żelaza, hem, oksygenaza hemowa 1, HO-1, gen Hmox1, nokaut Hmox1pl
dc.titleBadanie wpływu braku aktywności oksygenazy hemowej 1(HO1) na budowę histologiczną i metabolizm żelaza w wątrobie dorosłych myszy z knockoutem genu Hmox1pl
dc.title.alternativeAnalysis of the effect of inactivation of haem oxygenase 1 (HO-1) on the histological structure and iron metabolism in the liver of adult Hmox1 knockout micepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Iron is one of the essential micronutrients necessary for the life of mammals. Both in mice and in humans it plays a very important role in many metabolic processes, mainly as a component of the hemoglobin molecule. Due to the lack of a physiological way of iron removal from the body, maintaining its homeostasis is strictly controlled in the body by a number of molecular and systemic pathways. In maintaining systemic iron homeostasis in human and mouse, the heme oxygenase 1 enzyme, encoded by the HMOX1 / Hmox1 gene plays a key role. The main function of this protein is the catabolize of the heme molecule in the liver to: Fe2+ iron, bilirubin and carbon monoxide (CO). The catabolize of heme is an extremely important process in the body, because it prevents the formation of free radicals and generate oxidative stress. Hmox1 knockout mice (Hmox1-/-) are characterized by age-related liver pathologies associated with the accumulation of non-heme iron. In the histological structure of the liver in knockout mice the following pathological changes were found: occurrence of large nuclei in hepatocytes (karyomegaly), reduction of the number of Browicz-Kupffer cells, occurrence of numerous lymphocytic infiltrates indicating inflammation and necrotic areas within the liver. The intensity of pathological symptoms increases with the age of mice Hmox1-/-. The obtained results indicate the unambiguous necessity of heme oxygenase 1 in maintaining the normal level of iron in the body through the catabolize of heme.
dc.abstract.plpl
Żelazo jest jednym z podstawowych mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu i rozwoju u wszystkich ssaków. Zarówno u myszy jak i u człowieka pełni ono bardzo istotną rolę w wielu procesach metabolicznych, głównie jako składowa cząsteczki hemoglobiny oraz pełni rolę kofaktora w centrach aktywnych białek enzymatycznych. Ze względu na brak fizjologicznego szlaku usuwania żelaza utrzymywanie jego homeostazy jest ściśle kontrolowane w organizmie przez szereg genów i białek, tworzących odpowiednie szlaki molekularne zarówno na poziomie komórkowym, jak i ogólnoustrojowym. W utrzymywaniu ogólnoustrojowej homeostazy żelaza u myszy i u człowieka kluczową rolę odgrywa enzym oksygenaza hemowa 1 (HO-1) kodowany przez gen HMOX1/Hmox1. Główną funkcją tego białka jest rozkład katalityczny cząsteczki hemu na: żelazo Fe2+, bilirubinę oraz tlenek węgla (CO). Rozkład hemu jest niezwykle istotnym procesem, gdyż zapobiega on powstawaniu wolnych rodników generujących stres oksydacyjny. Wyniki otrzymane w obecnej pracy wskazują, że myszy z nokautem genu Hmox1 (Hmox1-/-) charakteryzują się postępującą wraz z wiekiem akumulacją żelaza niehemowego w wątrobie, co prowadzi do silnego uszkodzenia tego organu. W budowie histologicznej wątroby u myszy nokautów stwierdzono występowanie następujących zmian patologicznych: występowanie dużych jąder w hepatocytach (kariomegalia), redukcja ilości komórek Browicza-Kupffera, występowanie licznych nacieków limfocytarnych wskazujących na stan zapalny i obszarów martwiczych w obrębie wątroby. Natężenie objawów patologicznych wzrasta wraz z wiekiem myszy Hmox1-/-. Otrzymane wyniki wskazują na jednoznaczną niezbędność oksygenazy hemowej 1 w utrzymywaniu prawidłowego poziomu żelaza w organizmie poprzez rozkład katalityczny hemu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Lenartowicz, Małgorzata - 129904
dc.contributor.authorpl
Tylek, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lenartowicz, Małgorzata - 129904
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:11:35Z
dc.date.available
2020-07-27T22:11:35Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130352-197462
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233458
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
iron, liver, iron metabolism, heme, heme oxygenase, HO-1, Hmox1 gene, Hmox1 gene knockout
dc.subject.plpl
żelazo, wątroba, metabolizm żelaza, hem, oksygenaza hemowa 1, HO-1, gen Hmox1, nokaut Hmox1
dc.titlepl
Badanie wpływu braku aktywności oksygenazy hemowej 1(HO1) na budowę histologiczną i metabolizm żelaza w wątrobie dorosłych myszy z knockoutem genu Hmox1
dc.title.alternativepl
Analysis of the effect of inactivation of haem oxygenase 1 (HO-1) on the histological structure and iron metabolism in the liver of adult Hmox1 knockout mice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Rzeszów
6
Warsaw
6
Krakow
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Leszno
2
Wyszków
2
Boardman
1
Gmina Zabierzów
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available