Kryptowaluty w Chinach-analiza artykułów opublikowanych w Xinhua w okresie maj 2021-marzec 2022

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to quantitatively analyze the articles published in Xinhua during May 2021-April 2022 on cryptocurrencies. In the first chapter, the author focused on the history of money in China, as well as electronic money in the world. The different stages of its formation and key events from the point of view of its development are presented. The second chapter describes the process of formation of cryptocurrencies, as well as the principle of their operation. The profile of the creator (or creators) of bitcoin is also presented as well as the controversies associated with virtual currencies and the risks arising from their use. In the third chapter, the author analyzed press articles using the methodology described by Walery Pisarek in his book "Press Content Analysis". The author tried to find an answer to the question whether, due to the economic policy of the Chinese government, more articles unfavorable to virtual currencies were published during the studied period. The conclusions of the analysis along with a summary are presented in the conclusion of the paper.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza ilościowa artykułów opublikowanych w Xinhua w okresie maj 2021-kwiecień 2022 dotyczących kryptowalut. W pierwszym rozdziale autor skupił się na historii pieniądza w Chinach, jak również pieniądza elektronicznego na świecie. Przedstawione zostały poszczególne etapy jego kształtowania oraz kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju wydarzenia. W drugim rozdziale opisano proces kształtowania się kryptowalut, a także przybliżono zasadę ich działania. Przedstawiona została również sylwetka twórcy (lub twórców) bitcoina oraz kontrowersje związane z walutami wirtualnymi, a także zagrożenia wynikające z ich wykorzystania. W trzecim rozdziale autor dokonał analizy artykułów prasowych korzystając z metodologii opisanej przez Walerego Pisarka w książce pt. "Analiza zawartości prasy". Autor starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ze względu na politykę gospodarczą chińskiego rządu w badanym okresie opublikowano więcej artykułów nieprzychylnych walutom wirtualnym. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wraz z podsumowaniem zostały przedstawione w zakończeniu pracy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTargosz, Tobiaszpl
dc.contributor.authorHernik, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTargosz, Tobiaszpl
dc.contributor.reviewerGrzybek, Joannapl
dc.date.accessioned2022-07-05T22:06:58Z
dc.date.available2022-07-05T22:06:58Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - sinologiapl
dc.identifier.apddiploma-160111-259749pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294777
dc.languagepolpl
dc.subject.encryptocurrencies, article analysis, Xinhuapl
dc.subject.plkryptowaluty, analiza artykułów, Xinhuapl
dc.titleKryptowaluty w Chinach-analiza artykułów opublikowanych w Xinhua w okresie maj 2021-marzec 2022pl
dc.title.alternativeCryptocurrencies in China-analysis of articles published in Xinhua between May 2021 and March 2022pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to quantitatively analyze the articles published in Xinhua during May 2021-April 2022 on cryptocurrencies. In the first chapter, the author focused on the history of money in China, as well as electronic money in the world. The different stages of its formation and key events from the point of view of its development are presented. The second chapter describes the process of formation of cryptocurrencies, as well as the principle of their operation. The profile of the creator (or creators) of bitcoin is also presented as well as the controversies associated with virtual currencies and the risks arising from their use. In the third chapter, the author analyzed press articles using the methodology described by Walery Pisarek in his book "Press Content Analysis". The author tried to find an answer to the question whether, due to the economic policy of the Chinese government, more articles unfavorable to virtual currencies were published during the studied period. The conclusions of the analysis along with a summary are presented in the conclusion of the paper.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza ilościowa artykułów opublikowanych w Xinhua w okresie maj 2021-kwiecień 2022 dotyczących kryptowalut. W pierwszym rozdziale autor skupił się na historii pieniądza w Chinach, jak również pieniądza elektronicznego na świecie. Przedstawione zostały poszczególne etapy jego kształtowania oraz kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju wydarzenia. W drugim rozdziale opisano proces kształtowania się kryptowalut, a także przybliżono zasadę ich działania. Przedstawiona została również sylwetka twórcy (lub twórców) bitcoina oraz kontrowersje związane z walutami wirtualnymi, a także zagrożenia wynikające z ich wykorzystania. W trzecim rozdziale autor dokonał analizy artykułów prasowych korzystając z metodologii opisanej przez Walerego Pisarka w książce pt. "Analiza zawartości prasy". Autor starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ze względu na politykę gospodarczą chińskiego rządu w badanym okresie opublikowano więcej artykułów nieprzychylnych walutom wirtualnym. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wraz z podsumowaniem zostały przedstawione w zakończeniu pracy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Targosz, Tobiasz
dc.contributor.authorpl
Hernik, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Tobiasz
dc.contributor.reviewerpl
Grzybek, Joanna
dc.date.accessioned
2022-07-05T22:06:58Z
dc.date.available
2022-07-05T22:06:58Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - sinologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160111-259749
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294777
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cryptocurrencies, article analysis, Xinhua
dc.subject.plpl
kryptowaluty, analiza artykułów, Xinhua
dc.titlepl
Kryptowaluty w Chinach-analiza artykułów opublikowanych w Xinhua w okresie maj 2021-marzec 2022
dc.title.alternativepl
Cryptocurrencies in China-analysis of articles published in Xinhua between May 2021 and March 2022
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available