Средства и функции невербальной коммуникации. На материале невербального общения персонажей повестей Александры Марининой

master
dc.abstract.ennie dotyczypl
dc.abstract.othernie dotyczypl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza środków i funkcji komunikacji niewerbalnej bohaterów serii powieści kryminalnych Aleksandry Marininy o Anastazji Kamieńskiej. Analizie zostało poddanych siedmiu bohaterów powieści - śledczych współpracujących z Nastią na Pietrowce: Wiktor Gordiejew, generał Zatoczny, Grigorij Mielnik, Jurij Korotkow, Michaił Docenko, Nikołaj Selujanow i Igor Lesnikow. Ich komunikacja niewerbalna została zbadana w siedmiu z dwudziestu dwóch powieści, w których pojawiają się dani bohaterowie, zaczynając od pierwszej powieści Marininy „Стечение обстоятельств”, a kończąc na powieści „Когда боги смеются”. Praca składa się ze Wstępu, w którym została omówiona historia rosyjskiej prozy detektywistycznej i prozy Aleksandry Marininy oraz jednego rozdziału teoretycznego, jednego rozdziału empirycznego oraz zakończenia wraz z podsumowaniem. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym, dotyczącym komunikacji niewerbalnej oraz opisaniu jej pięciu głównych podsystemów: parajęzyka, kinezyki, haptyki, proksemiki i okulezji. Część empiryczna stanowi badania komunikacji niewerbalnej wcześniej wymieniowych bohaterów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy- przełożonych Anastazji oraz jej współpracowników. Analizując dany materiał można zauważyć, że pierwsza z wymienionych grup charakteryzuje się bardziej rozbudowaną, spójną komunikacją niewerbalną. W przeciwieństwie do postaci przełożonych Anastazji, postaci jej pracowników nie posiadają rozwiniętych opisów niewerbalnej komunikacji. Nie posiadają charakterystycznych dla siebie gestów, które wyróżniały by ich wśród innych bohaterów, w większości posługują się tymi samymi komunikacyjnymi gestami oraz mimiką (uśmiechami). W opisach komunikacji niewerbalnej bohaterów powieści dominują opisy kinezyki oraz okulezji. Haptyka oraz proksemika pojawiają się tylko w przypadku dwóch bohaterów (haptyka- Korotkow, proksemika- Lesnikow) i ma to na celu najprawdopodobniej podkreślenie ich cech charakteru.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSzumska, Dorota - 132269 pl
dc.contributor.authorSmalec, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSzumska, Dorota - 132269 pl
dc.contributor.reviewerRybarczyk-Dyjewska, Joanna - 145269 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:56:40Z
dc.date.available2020-07-27T09:56:40Z
dc.date.submitted2017-09-08pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-117390-145687pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222594
dc.languageruspl
dc.subject.ennie dotyczypl
dc.subject.otherневербальная коммуникация, детективная проза, Александра Марининаpl
dc.subject.plkomunikacja niewerbalna, proza detektywistyczna, Aleksandra Marininapl
dc.titleСредства и функции невербальной коммуникации. На материале невербального общения персонажей повестей Александры Марининойpl
dc.title.alternativeŚrodki i funkcje niewerbalnej komunikacji. Na materiale niewerbalnej komunikacji bohaterów kryminałów Aleksandry Marininypl
dc.title.alternativenie dotyczypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
nie dotyczy
dc.abstract.otherpl
nie dotyczy
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza środków i funkcji komunikacji niewerbalnej bohaterów serii powieści kryminalnych Aleksandry Marininy o Anastazji Kamieńskiej. Analizie zostało poddanych siedmiu bohaterów powieści - śledczych współpracujących z Nastią na Pietrowce: Wiktor Gordiejew, generał Zatoczny, Grigorij Mielnik, Jurij Korotkow, Michaił Docenko, Nikołaj Selujanow i Igor Lesnikow. Ich komunikacja niewerbalna została zbadana w siedmiu z dwudziestu dwóch powieści, w których pojawiają się dani bohaterowie, zaczynając od pierwszej powieści Marininy „Стечение обстоятельств”, a kończąc na powieści „Когда боги смеются”. Praca składa się ze Wstępu, w którym została omówiona historia rosyjskiej prozy detektywistycznej i prozy Aleksandry Marininy oraz jednego rozdziału teoretycznego, jednego rozdziału empirycznego oraz zakończenia wraz z podsumowaniem. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym, dotyczącym komunikacji niewerbalnej oraz opisaniu jej pięciu głównych podsystemów: parajęzyka, kinezyki, haptyki, proksemiki i okulezji. Część empiryczna stanowi badania komunikacji niewerbalnej wcześniej wymieniowych bohaterów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy- przełożonych Anastazji oraz jej współpracowników. Analizując dany materiał można zauważyć, że pierwsza z wymienionych grup charakteryzuje się bardziej rozbudowaną, spójną komunikacją niewerbalną. W przeciwieństwie do postaci przełożonych Anastazji, postaci jej pracowników nie posiadają rozwiniętych opisów niewerbalnej komunikacji. Nie posiadają charakterystycznych dla siebie gestów, które wyróżniały by ich wśród innych bohaterów, w większości posługują się tymi samymi komunikacyjnymi gestami oraz mimiką (uśmiechami). W opisach komunikacji niewerbalnej bohaterów powieści dominują opisy kinezyki oraz okulezji. Haptyka oraz proksemika pojawiają się tylko w przypadku dwóch bohaterów (haptyka- Korotkow, proksemika- Lesnikow) i ma to na celu najprawdopodobniej podkreślenie ich cech charakteru.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Szumska, Dorota - 132269
dc.contributor.authorpl
Smalec, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Szumska, Dorota - 132269
dc.contributor.reviewerpl
Rybarczyk-Dyjewska, Joanna - 145269
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:56:40Z
dc.date.available
2020-07-27T09:56:40Z
dc.date.submittedpl
2017-09-08
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-117390-145687
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222594
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
nie dotyczy
dc.subject.otherpl
невербальная коммуникация, детективная проза, Александра Маринина
dc.subject.plpl
komunikacja niewerbalna, proza detektywistyczna, Aleksandra Marinina
dc.titlepl
Средства и функции невербальной коммуникации. На материале невербального общения персонажей повестей Александры Марининой
dc.title.alternativepl
Środki i funkcje niewerbalnej komunikacji. Na materiale niewerbalnej komunikacji bohaterów kryminałów Aleksandry Marininy
dc.title.alternativepl
nie dotyczy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Oborniki
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available