Nowe podejście kalibracyjne do oznaczania cynku i miedzi

licenciate
dc.abstract.enIn the literature part of the work, the importance of zinc and copper for both environment and human body, as well as the various methods that are used for the determination of zinc(II) and copper(II) ions in environmental and biochemical samples were presented. The thesis also describes the research conducted to develop a new calibration approach for the simultaneousdetermination of zinc(II) and copper(II) using a two-component calibration based on the use of a factorial plan 2^2. The method was based on the reaction of the analytes with 1-(2-pirydylazo)-2-naphtol under different chemical conditions. The first step of of the study involved selecting appropriate wavelength for spectrophotometric measurements and verifingthe mutual influence of the analytes on the analytical signals. Subsequently, the validation parameters of the proposed method were determined, i.e. linearity range, limits of detection and quantification as well as precision. The method was verified by the determination of zinc(II) and copper(II) ions in synthetic samples. The final step was to check the possibility of realising method using a digital imaging system as a detection system.pl
dc.abstract.plW części literaturowej pracy zostało przedstawione znaczenie cynku i miedzi zarówno dla środowiska, jak i dla organizmu ludzkiego oraz różne metody, które wykorzystuje się do oznaczania cynku(II) i miedzi(II) w próbkach środowiskowych oraz biomedycznych. Praca zawiera również opis przeprowadzonych badań, które miały na celu opracowanie nowego podejścia kalibracyjnego do jednoczesnego oznaczania cynku i miedzi z użyciem kalibracji dwuskładnikowej bazującej na wykorzystaniu planu czynnikowego 2^2. Podstawą metody były reakcje tych analitów z 1-(2-pirydylo)-2-naftolem prowadzone w różnych warunkach chemicznych. Pierwszy etap badań polegał na dobraniu długości fali do pomiarów spektrofotometrycznych i weryfikacji wzajemnego wpływu analitów na sygnały analityczne. Następnie wyznaczono parametry walidacyjne zaproponowanej metody, czyli: zakres liniowości, granicę wykrywalności i oznaczalności oraz precyzję. Metodę zweryfikowano przez oznaczenie jonów cynku i miedzi w próbkach syntetycznych. Ostatnim etapem było sprawdzenie możliwości realizacji metody z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania jako sposobu detekcji.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorPaluch, Justynapl
dc.contributor.authorJucha, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.reviewerPaluch, Justynapl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:32:03Z
dc.date.available2023-07-03T21:32:03Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-163586-290319pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313495
dc.languagepolpl
dc.subject.entwo-component calibration, zinc, copper, simultaneous determination of ions, spectrophotometry, digital imaging system, colorimetrypl
dc.subject.plkalibracja dwuskładnikowa, cynk, miedź, jednoczesne oznaczanie jonów, spektrofotometria, system obrazowania cyfrowego, kolorymetriapl
dc.titleNowe podejście kalibracyjne do oznaczania cynku i miedzipl
dc.title.alternativeNew calibration method for the determination of zinc and copperpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the literature part of the work, the importance of zinc and copper for both environment and human body, as well as the various methods that are used for the determination of zinc(II) and copper(II) ions in environmental and biochemical samples were presented. The thesis also describes the research conducted to develop a new calibration approach for the simultaneousdetermination of zinc(II) and copper(II) using a two-component calibration based on the use of a factorial plan 2^2. The method was based on the reaction of the analytes with 1-(2-pirydylazo)-2-naphtol under different chemical conditions. The first step of of the study involved selecting appropriate wavelength for spectrophotometric measurements and verifingthe mutual influence of the analytes on the analytical signals. Subsequently, the validation parameters of the proposed method were determined, i.e. linearity range, limits of detection and quantification as well as precision. The method was verified by the determination of zinc(II) and copper(II) ions in synthetic samples. The final step was to check the possibility of realising method using a digital imaging system as a detection system.
dc.abstract.plpl
W części literaturowej pracy zostało przedstawione znaczenie cynku i miedzi zarówno dla środowiska, jak i dla organizmu ludzkiego oraz różne metody, które wykorzystuje się do oznaczania cynku(II) i miedzi(II) w próbkach środowiskowych oraz biomedycznych. Praca zawiera również opis przeprowadzonych badań, które miały na celu opracowanie nowego podejścia kalibracyjnego do jednoczesnego oznaczania cynku i miedzi z użyciem kalibracji dwuskładnikowej bazującej na wykorzystaniu planu czynnikowego 2^2. Podstawą metody były reakcje tych analitów z 1-(2-pirydylo)-2-naftolem prowadzone w różnych warunkach chemicznych. Pierwszy etap badań polegał na dobraniu długości fali do pomiarów spektrofotometrycznych i weryfikacji wzajemnego wpływu analitów na sygnały analityczne. Następnie wyznaczono parametry walidacyjne zaproponowanej metody, czyli: zakres liniowości, granicę wykrywalności i oznaczalności oraz precyzję. Metodę zweryfikowano przez oznaczenie jonów cynku i miedzi w próbkach syntetycznych. Ostatnim etapem było sprawdzenie możliwości realizacji metody z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania jako sposobu detekcji.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.authorpl
Jucha, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.reviewerpl
Paluch, Justyna
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:32:03Z
dc.date.available
2023-07-03T21:32:03Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-163586-290319
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
two-component calibration, zinc, copper, simultaneous determination of ions, spectrophotometry, digital imaging system, colorimetry
dc.subject.plpl
kalibracja dwuskładnikowa, cynk, miedź, jednoczesne oznaczanie jonów, spektrofotometria, system obrazowania cyfrowego, kolorymetria
dc.titlepl
Nowe podejście kalibracyjne do oznaczania cynku i miedzi
dc.title.alternativepl
New calibration method for the determination of zinc and copper
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gostyń
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available