Związek właściwości osobowościowych i zaangażowania w pracę u pracowników produkcyjnych w branży chemicznej.

master
dc.abstract.enThe main purpose of my Thesis was to examine whether there is a relationship between personality characteristics and work engagement. Participants of the research were 46 chemical processes operators from big chemical company. Method used for personality measurement was NEO Five Factor Inventory by Costa & McCrae in polish adaptation by Zawadzki and coworkers. Work engagement was measured with Utrecht Work Engagement Scale by Schaufeli and coworkers (UWES Shortened Version (UWES-9)) in polish translation. It was hypothesized that, there is connection between personality and work engagement. Statistical analysis has shown, that there are significant positive relations between Conscientiousness and Extraversion with work engagement. Openness to Experience was negatively correlated with work engagement, what is contrary to earlier researches. What is more, there were not any statistically significant relationships between Neuroticism and Agreeableness with work engagement.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy było zbadanie związków zachodzących pomiędzy wymiarami osobowości w ujęciu Modelu Wielkiej Piątki, a wymiarami zaangażowania w pracę. W badaniu wzięło udział 46 pracowników produkcyjnych dużej firmy chemicznej. Do pomiaru cech osobowości wykorzystano Kwestionariusz NEO FFI Costy i McCrae w polskiej adaptacji Zawadzkiego i współpracowników. Zaangażowanie w pracę zostało zmierzone przetłumaczoną na język polski Skalą Zaangażowania w Pracę Schaufeliego i współpracowników (UWES Shortened Version (UWES-9)). W badaniu postawiono hipotezę, przyjmującą istnienie związków pomiędzy cechami osobowości, a zaangażowaniem w pracę. Analiza wyników wskazuje na pozytywne związki sumienności i ekstrawersji z zaangażowaniem w pracę. Ujemna korelacja wystąpiła natomiast pomiędzy otwartością na doświadczenie, a wymiarami zaangażowania w pracę. Jest to sprzeczne z wynikami dotychczasowych badań. Badanie nie potwierdziło związków neurotyczności i ugodowości z zaangażowaniem w pracę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorIskra-Golec, Irena - 128379 pl
dc.contributor.authorAkowacz, Konradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.reviewerIskra-Golec, Irena - 128379 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:27:08Z
dc.date.available2020-07-26T20:27:08Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-103740-142536pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210224
dc.languagepolpl
dc.subject.enOccupational psychology; work engagement; personality; Big Five Modelpl
dc.subject.plPsychologia pracy; zaangażowanie w pracę; osobowość; Model Wielkiej Piątkipl
dc.titleZwiązek właściwości osobowościowych i zaangażowania w pracę u pracowników produkcyjnych w branży chemicznej.pl
dc.title.alternativeRelationship between personality traits and work engagement among blue-collar workers in chemistry sector.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of my Thesis was to examine whether there is a relationship between personality characteristics and work engagement. Participants of the research were 46 chemical processes operators from big chemical company. Method used for personality measurement was NEO Five Factor Inventory by Costa & McCrae in polish adaptation by Zawadzki and coworkers. Work engagement was measured with Utrecht Work Engagement Scale by Schaufeli and coworkers (UWES Shortened Version (UWES-9)) in polish translation. It was hypothesized that, there is connection between personality and work engagement. Statistical analysis has shown, that there are significant positive relations between Conscientiousness and Extraversion with work engagement. Openness to Experience was negatively correlated with work engagement, what is contrary to earlier researches. What is more, there were not any statistically significant relationships between Neuroticism and Agreeableness with work engagement.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy było zbadanie związków zachodzących pomiędzy wymiarami osobowości w ujęciu Modelu Wielkiej Piątki, a wymiarami zaangażowania w pracę. W badaniu wzięło udział 46 pracowników produkcyjnych dużej firmy chemicznej. Do pomiaru cech osobowości wykorzystano Kwestionariusz NEO FFI Costy i McCrae w polskiej adaptacji Zawadzkiego i współpracowników. Zaangażowanie w pracę zostało zmierzone przetłumaczoną na język polski Skalą Zaangażowania w Pracę Schaufeliego i współpracowników (UWES Shortened Version (UWES-9)). W badaniu postawiono hipotezę, przyjmującą istnienie związków pomiędzy cechami osobowości, a zaangażowaniem w pracę. Analiza wyników wskazuje na pozytywne związki sumienności i ekstrawersji z zaangażowaniem w pracę. Ujemna korelacja wystąpiła natomiast pomiędzy otwartością na doświadczenie, a wymiarami zaangażowania w pracę. Jest to sprzeczne z wynikami dotychczasowych badań. Badanie nie potwierdziło związków neurotyczności i ugodowości z zaangażowaniem w pracę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Iskra-Golec, Irena - 128379
dc.contributor.authorpl
Akowacz, Konrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.reviewerpl
Iskra-Golec, Irena - 128379
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:27:08Z
dc.date.available
2020-07-26T20:27:08Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-103740-142536
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210224
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Occupational psychology; work engagement; personality; Big Five Model
dc.subject.plpl
Psychologia pracy; zaangażowanie w pracę; osobowość; Model Wielkiej Piątki
dc.titlepl
Związek właściwości osobowościowych i zaangażowania w pracę u pracowników produkcyjnych w branży chemicznej.
dc.title.alternativepl
Relationship between personality traits and work engagement among blue-collar workers in chemistry sector.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Wroclaw
11
Warsaw
6
Chorzów
4
Poznan
2
Attard
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdynia
1
Krakow
1
Leczna
1

No access

No Thumbnail Available