"STOSUNKI POLSKO-SŁOWACKIE W LATACH 1918-1939"

master
dc.abstract.enThe subject of the relations between Poland and Slovakia in 1918 – 1939 is not particularly popular, however, due to its nature, it may be an inspiring and elightening cause for the shaping of the relations between the two neighbouring countries. Broadly speaking, they may be divided into three distinct periods influenced by factors such as the current balance of power and the directions of policy in the region of Europe, as well as the internal needs of both nations aimed at strengthening the cultural, social and economic ties between them. The years 1918 – 1924 saw a fierce territorial dispute over the northern Slovak frontier area, which, when viewed from a broader perspective, was actually a dispute between Poland and Czechoslovakia. In its from (affected by the plebiscite which was never held), the dispute antagonized both countries, thus rendering the bilateral agreement impossible and, as a result, leading to deciding about the borders by other countries (the Conference of the Ambassadors). This apparent compromise was deemed a failure by both the Polish and Slovak sides, and this unhealed wound hid deep in the subconscious of both countries frequently affecting the future relations by grievances and reserve. The next period lasting until 1937 featured a revival of the relations (mainly on Poland’s initiative). It was observed in the field of culture (visits, lectures, translations of literature, art exhibitions, and scholarships) and the social domain (common national parks, tourist conventions). Political attentiveness was demonstrated too – diplomatic missions (e.g. the Consulate of the Republic of Poland in Bratislava), the cooperation with and support to the autonomists from the HSL’S, and the emergence of a pro – Polish fraction(headed by Karol Sidor) in the Slovak political elite. In 1938 Poland markedly lost its political influence in Slovakia (repossession claims, Polish – Hungarian friendships, and the insistence on the dissolution of the Czechoslovak state). As a consequence of such a policy, Slovakia came under the German influence, thus depriving Poland of the possibilities of influencing the future events in the region.pl
dc.abstract.plProblematyka stosunków polsko – słowackich w latach 1918 – 1939 nie należy do szczególnie popularnych, niemniej ze względu na swoją specyfikę stanowi interesujący i pouczający przyczynek kształtowania sąsiedzkich relacji obu narodów. W dużym uproszczeniu można je podzielić na trzy wyraźnie odróżniające się okresy, na które znaczący wpływ wywierały czynniki odnoszące się zarówno do aktualnego układu sił i kierunków polityki w tym rejonie Europy, jak i wewnętrzne potrzeby obu nacji nakierowane na pogłębienie kontaktów w wymiarze kulturalnym, społecznym czy gospodarczym. Lata 1918 – 1924 charakteryzował ostry spór terytorialny o tereny północnego pogranicza Słowacji, będący w istocie, w szerszym wymiarze konfliktem polsko – czechosłowackim. W swej formie (związanej także z nieodbytym plebiscytem) zantagonizował on oba państwa, uniemożliwiając bilateralne porozumienie i w efekcie narzucenie decyzji o granicach przez państwa trzecie (Konferencja Ambasadorów). Ten pozorny kompromis tak strona polska jak i słowacka odebrała jako porażkę, ta niezagojona rana utkwiła głęboko w podświadomości obu społeczeństw niejednokrotnie wpływając na pewnego rodzaju pretensje czy powściągliwość w późniejszych wzajemnych stosunkach. Cechą kolejnego okresu trwającego do 1937 roku było ożywienie (głównie z polskiej inicjatywy) relacji w sferze kulturalnej (wizyty, wykłady, przekłady literatury, wernisaże, stypendia) i społecznej (wspólne parki narodowe, konwencje turystyczne). Wyrazem zainteresowania politycznego - placówki dyplomatyczne (np. Konsulat RP w Bratysławie), współpraca i poparcie dla słowackich autonomistów z HSL’S oraz zaistnienie wśród słowackiej elity politycznej frakcji propolskiej (Karol Sidor). Rok 1938 zaznaczył się utratą politycznych wpływów Polski na Słowacji (żądania rewindykacyjne, przyjaźń polsko – węgierska, nacisk na rozerwanie związku Czechosłowackiego). Konsekwencją tej polityki było wejście w 1939 roku Słowacji w orbitę wpływów Niemiec, i pozbawienie Polski możliwości wpływania na kierunek rozwoju wydarzeń na tym terenie.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.authorMrowca, Januszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPolit, Jakub - 131500 pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:28:05Z
dc.date.available2020-07-24T19:28:05Z
dc.date.submitted2013-09-20pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-78286-101265pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190719
dc.languagepolpl
dc.subject.enAutonomy, plebiscite, delimitation, repossession, revisionismpl
dc.subject.plAutonomia, plebiscyt, delimitacja, rewindykacja, rewizjonizmpl
dc.title"STOSUNKI POLSKO-SŁOWACKIE W LATACH 1918-1939"pl
dc.title.alternativePolish – Slovak Relations in 1918 – 1939pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the relations between Poland and Slovakia in 1918 – 1939 is not particularly popular, however, due to its nature, it may be an inspiring and elightening cause for the shaping of the relations between the two neighbouring countries. Broadly speaking, they may be divided into three distinct periods influenced by factors such as the current balance of power and the directions of policy in the region of Europe, as well as the internal needs of both nations aimed at strengthening the cultural, social and economic ties between them. The years 1918 – 1924 saw a fierce territorial dispute over the northern Slovak frontier area, which, when viewed from a broader perspective, was actually a dispute between Poland and Czechoslovakia. In its from (affected by the plebiscite which was never held), the dispute antagonized both countries, thus rendering the bilateral agreement impossible and, as a result, leading to deciding about the borders by other countries (the Conference of the Ambassadors). This apparent compromise was deemed a failure by both the Polish and Slovak sides, and this unhealed wound hid deep in the subconscious of both countries frequently affecting the future relations by grievances and reserve. The next period lasting until 1937 featured a revival of the relations (mainly on Poland’s initiative). It was observed in the field of culture (visits, lectures, translations of literature, art exhibitions, and scholarships) and the social domain (common national parks, tourist conventions). Political attentiveness was demonstrated too – diplomatic missions (e.g. the Consulate of the Republic of Poland in Bratislava), the cooperation with and support to the autonomists from the HSL’S, and the emergence of a pro – Polish fraction(headed by Karol Sidor) in the Slovak political elite. In 1938 Poland markedly lost its political influence in Slovakia (repossession claims, Polish – Hungarian friendships, and the insistence on the dissolution of the Czechoslovak state). As a consequence of such a policy, Slovakia came under the German influence, thus depriving Poland of the possibilities of influencing the future events in the region.
dc.abstract.plpl
Problematyka stosunków polsko – słowackich w latach 1918 – 1939 nie należy do szczególnie popularnych, niemniej ze względu na swoją specyfikę stanowi interesujący i pouczający przyczynek kształtowania sąsiedzkich relacji obu narodów. W dużym uproszczeniu można je podzielić na trzy wyraźnie odróżniające się okresy, na które znaczący wpływ wywierały czynniki odnoszące się zarówno do aktualnego układu sił i kierunków polityki w tym rejonie Europy, jak i wewnętrzne potrzeby obu nacji nakierowane na pogłębienie kontaktów w wymiarze kulturalnym, społecznym czy gospodarczym. Lata 1918 – 1924 charakteryzował ostry spór terytorialny o tereny północnego pogranicza Słowacji, będący w istocie, w szerszym wymiarze konfliktem polsko – czechosłowackim. W swej formie (związanej także z nieodbytym plebiscytem) zantagonizował on oba państwa, uniemożliwiając bilateralne porozumienie i w efekcie narzucenie decyzji o granicach przez państwa trzecie (Konferencja Ambasadorów). Ten pozorny kompromis tak strona polska jak i słowacka odebrała jako porażkę, ta niezagojona rana utkwiła głęboko w podświadomości obu społeczeństw niejednokrotnie wpływając na pewnego rodzaju pretensje czy powściągliwość w późniejszych wzajemnych stosunkach. Cechą kolejnego okresu trwającego do 1937 roku było ożywienie (głównie z polskiej inicjatywy) relacji w sferze kulturalnej (wizyty, wykłady, przekłady literatury, wernisaże, stypendia) i społecznej (wspólne parki narodowe, konwencje turystyczne). Wyrazem zainteresowania politycznego - placówki dyplomatyczne (np. Konsulat RP w Bratysławie), współpraca i poparcie dla słowackich autonomistów z HSL’S oraz zaistnienie wśród słowackiej elity politycznej frakcji propolskiej (Karol Sidor). Rok 1938 zaznaczył się utratą politycznych wpływów Polski na Słowacji (żądania rewindykacyjne, przyjaźń polsko – węgierska, nacisk na rozerwanie związku Czechosłowackiego). Konsekwencją tej polityki było wejście w 1939 roku Słowacji w orbitę wpływów Niemiec, i pozbawienie Polski możliwości wpływania na kierunek rozwoju wydarzeń na tym terenie.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.authorpl
Mrowca, Janusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Jakub - 131500
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:28:05Z
dc.date.available
2020-07-24T19:28:05Z
dc.date.submittedpl
2013-09-20
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-78286-101265
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190719
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Autonomy, plebiscite, delimitation, repossession, revisionism
dc.subject.plpl
Autonomia, plebiscyt, delimitacja, rewindykacja, rewizjonizm
dc.titlepl
"STOSUNKI POLSKO-SŁOWACKIE W LATACH 1918-1939"
dc.title.alternativepl
Polish – Slovak Relations in 1918 – 1939
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Karachi
1
Międzyrzec Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available