Wpływ opowieści japońskich Kaidan na współczesne kino grozy (J-Horror).

licenciate
dc.abstract.enTales of terror for centuries belong to the cultural heritage of Japan. Today they are a source of inspiration for writers, artists, and especially for directors from the Land of the Rising Sun.The paper presents the influence of amazing story of Japanese on the genre, which is J-Horror and define its characteristics.In the first chapter of the work was presented characteristics of ghost stories (kaidan), which are very popular among Japanese legends. It contains information on the origin and meaning of the term, which is kaidan.In the next section are presented kaidan characteristics.The most popular of these are the stories about vengeful female ghost called yūrei.In the following subsections have been characterized, the most popular Japanese legends and folk songs containing unusual stories - Otogi monogatari and Ugetsu Monogatari.The first chapter ends with the presentation of well-known book, namely "Kwaidan”. The author of this outstanding work, Lafcadio Hearn, wandering the Land of the Rising Sun, has collected the most popular legends from Japanese folklore, and then wrote them on pieces of paper, which contributed to the creation of an outstanding literary work, which to this day has inspired artists throughout the world.The second chapter describes the development of the J-Horror at the turn of XVIII - XXI century, beginning of kaidan evolution from Kabuki performances on screens classic Japanese horror cinema.Another section was devoted to discussion of the greatest Japanese horror movie, screening of legends written by Lafcadio Hearn, namely "Kaidan”.In the '60s Japanese directors, inspired by the bloody horrors emerging in the West, bring to the J-Horror, new elements such as eroticism and violence that were not present in classic films belonging to this species. This issue was discussed on the example of work of Kaneto Shindo.Particular attention in the Japanese horror movies deserve 90s. Hideo Nakata due to begin on the so-called "new wave" in the J-horror. The director shows film Ringu, which relates a huge success on the world scene of horror cinema.Ring and another Nakata films are the inspiration for subsequent horror directors of Japanese cinema.In chapter three, based on the films of directors such as Hideo Nakata and Takashi Shimizu has been characterized the most important features of J-Horror, which testify to the specifics of this species. The main theme linking these works is yūrei, vengeful ghost figure comes from a wealthy Japanese folklore and appearing in the literature and the arts of Japan.pl
dc.abstract.otherOpowieści grozy od wieków należą do kulturowego dziedzictwa Japonii. Współcześnie są źródłem inspiracji dla pisarzy, artystów, a w szczególności dla reżyserów pochodzących z Kraju Kwitnącej Wiśni. Praca przedstawia wpływ japońskich opowieści niesamowitych na gatunek, jakim jest J-Horror oraz określenie jego charakterystycznych cech. W pierwszym rozdziale pracy, przedstawiona została charakterystyka opowieści o duchach (kaidan), które cieszą się dużą popularnością wśród japońskich legend. Zawarte są w nim informacje dotyczące pochodzenia oraz znaczenia terminu, jakim jest kaidan. W kolejnym podrozdziale przedstawione zostały charakterystyczne cechy kaidan. Głównym wyznacznikiem opowieści niesamowitych jest motyw pojawiających się w nich tajemniczych istot nadprzyrodzonych. Najpopularniejszymi z nich są natomiast historie opowiadające o mściwych duchach kobiecych, zwanych yūrei. W następnych podrozdziałach scharakteryzowane zostały najpopularniejsze japońskie legendy, a także utwory zwierające niezwykłe ludowe opowieści, czyli Otogi monogatari oraz Ugetsu monogatari.Rozdział pierwszy kończy prezentacja znanej książki, a mianowicie „Kwaidan. Opowieści niesamowite”. Autor tego wybitnego dzieła, Lafcadio Hearn, wędrując po Kraju Kwitnącej Wiśni, zebrał najpopularniejsze legendy pochodzące z japońskiego folkloru, a następnie spisał je na kartkach papieru, co przyczyniło się do powstania wybitnego utworu literackiego, który po dziś dzień inspiruje artystów na całym świecie. Rozdział drugi opisuje rozwój J-Horroru na przełomie XVIII – XXI wieku rozpoczynając od ewolucji kaidan z przedstawień teatru kabuki na ekrany klasycznego japońskiego kina grozy. Kolejny podrozdział poświęcony został omówieniu najwybitniejszego japońskiego filmu grozy, ekranizacji legend spisanych przez Lafcadio Hearna, a mianowicie „Kwaidan, czyli opowieści niesamowite”. W latach 60. Japońscy reżyserzy, zainspirowani krwawymi horrorami powstającymi na Zachodzie, wprowadzają do J-Horroru nowe elementy, takie jak erotyzm czy przemoc, które nie były obecne w klasycznych filmach należących do tego gatunku. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie twórczości Shindō Kaneto. Na szczególną uwagę w japońskim kinie grozy zasługują lata 90. Za sprawą Nakaty Hideo rozpoczyna się tak zwana „nowa fala” w J-Horrorze. Reżyser przedstawia film Ringu, który odnosi ogromny sukces na scenie światowej kinematografii grozy oraz wzbudza zainteresowanie Zachodu produkcjami powstającymi w Kraju Kwitnącej Wiśni.Znakomicie łączy on pochodzące z japońskiego folkloru opowieści niesamowite ze współczesnością, wykorzystując do tego rozwój technologii. Ringu oraz kolejne filmy Nakaty stają się inspiracją dla późniejszych reżyserów japońskiego kina grozy.W rozdziale trzecim w oparciu o filmy reżyserów takich jak Nakata Hideo oraz Shimizu Takashi scharakteryzowane zostały najważniejsze cechy J-Horroru, które świadczą o specyfice tego gatunku. Głównym tematem łączącym te utwory jest yūrei, postać mściwego ducha pochodząca z bogatego japońskiego folkloru oraz pojawiająca się w literaturze i sztuce Kraju Kwitnącej Wiśni od zarania dziejów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKamińska, Ewa - 128610 pl
dc.contributor.authorPosłuszny, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Dorota - 161752 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Ewa - 128610 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:04:46Z
dc.date.available2020-07-20T17:04:46Z
dc.date.submitted2011-09-13pl
dc.fieldofstudystudia blisko- i dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-60021-80810pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173652
dc.subject.enJapanese tales - Kaidan, J-Horrorpl
dc.subject.otherOpowieści japońskie - Kaidan, J-Horrorpl
dc.titleWpływ opowieści japońskich Kaidan na współczesne kino grozy (J-Horror).pl
dc.title.alternativeThe influence of Kaidan - Japanese tales on contemporary horror cinema (J-Horror).pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tales of terror for centuries belong to the cultural heritage of Japan. Today they are a source of inspiration for writers, artists, and especially for directors from the Land of the Rising Sun.The paper presents the influence of amazing story of Japanese on the genre, which is J-Horror and define its characteristics.In the first chapter of the work was presented characteristics of ghost stories (kaidan), which are very popular among Japanese legends. It contains information on the origin and meaning of the term, which is kaidan.In the next section are presented kaidan characteristics.The most popular of these are the stories about vengeful female ghost called yūrei.In the following subsections have been characterized, the most popular Japanese legends and folk songs containing unusual stories - Otogi monogatari and Ugetsu Monogatari.The first chapter ends with the presentation of well-known book, namely "Kwaidan”. The author of this outstanding work, Lafcadio Hearn, wandering the Land of the Rising Sun, has collected the most popular legends from Japanese folklore, and then wrote them on pieces of paper, which contributed to the creation of an outstanding literary work, which to this day has inspired artists throughout the world.The second chapter describes the development of the J-Horror at the turn of XVIII - XXI century, beginning of kaidan evolution from Kabuki performances on screens classic Japanese horror cinema.Another section was devoted to discussion of the greatest Japanese horror movie, screening of legends written by Lafcadio Hearn, namely "Kaidan”.In the '60s Japanese directors, inspired by the bloody horrors emerging in the West, bring to the J-Horror, new elements such as eroticism and violence that were not present in classic films belonging to this species. This issue was discussed on the example of work of Kaneto Shindo.Particular attention in the Japanese horror movies deserve 90s. Hideo Nakata due to begin on the so-called "new wave" in the J-horror. The director shows film Ringu, which relates a huge success on the world scene of horror cinema.Ring and another Nakata films are the inspiration for subsequent horror directors of Japanese cinema.In chapter three, based on the films of directors such as Hideo Nakata and Takashi Shimizu has been characterized the most important features of J-Horror, which testify to the specifics of this species. The main theme linking these works is yūrei, vengeful ghost figure comes from a wealthy Japanese folklore and appearing in the literature and the arts of Japan.
dc.abstract.otherpl
Opowieści grozy od wieków należą do kulturowego dziedzictwa Japonii. Współcześnie są źródłem inspiracji dla pisarzy, artystów, a w szczególności dla reżyserów pochodzących z Kraju Kwitnącej Wiśni. Praca przedstawia wpływ japońskich opowieści niesamowitych na gatunek, jakim jest J-Horror oraz określenie jego charakterystycznych cech. W pierwszym rozdziale pracy, przedstawiona została charakterystyka opowieści o duchach (kaidan), które cieszą się dużą popularnością wśród japońskich legend. Zawarte są w nim informacje dotyczące pochodzenia oraz znaczenia terminu, jakim jest kaidan. W kolejnym podrozdziale przedstawione zostały charakterystyczne cechy kaidan. Głównym wyznacznikiem opowieści niesamowitych jest motyw pojawiających się w nich tajemniczych istot nadprzyrodzonych. Najpopularniejszymi z nich są natomiast historie opowiadające o mściwych duchach kobiecych, zwanych yūrei. W następnych podrozdziałach scharakteryzowane zostały najpopularniejsze japońskie legendy, a także utwory zwierające niezwykłe ludowe opowieści, czyli Otogi monogatari oraz Ugetsu monogatari.Rozdział pierwszy kończy prezentacja znanej książki, a mianowicie „Kwaidan. Opowieści niesamowite”. Autor tego wybitnego dzieła, Lafcadio Hearn, wędrując po Kraju Kwitnącej Wiśni, zebrał najpopularniejsze legendy pochodzące z japońskiego folkloru, a następnie spisał je na kartkach papieru, co przyczyniło się do powstania wybitnego utworu literackiego, który po dziś dzień inspiruje artystów na całym świecie. Rozdział drugi opisuje rozwój J-Horroru na przełomie XVIII – XXI wieku rozpoczynając od ewolucji kaidan z przedstawień teatru kabuki na ekrany klasycznego japońskiego kina grozy. Kolejny podrozdział poświęcony został omówieniu najwybitniejszego japońskiego filmu grozy, ekranizacji legend spisanych przez Lafcadio Hearna, a mianowicie „Kwaidan, czyli opowieści niesamowite”. W latach 60. Japońscy reżyserzy, zainspirowani krwawymi horrorami powstającymi na Zachodzie, wprowadzają do J-Horroru nowe elementy, takie jak erotyzm czy przemoc, które nie były obecne w klasycznych filmach należących do tego gatunku. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie twórczości Shindō Kaneto. Na szczególną uwagę w japońskim kinie grozy zasługują lata 90. Za sprawą Nakaty Hideo rozpoczyna się tak zwana „nowa fala” w J-Horrorze. Reżyser przedstawia film Ringu, który odnosi ogromny sukces na scenie światowej kinematografii grozy oraz wzbudza zainteresowanie Zachodu produkcjami powstającymi w Kraju Kwitnącej Wiśni.Znakomicie łączy on pochodzące z japońskiego folkloru opowieści niesamowite ze współczesnością, wykorzystując do tego rozwój technologii. Ringu oraz kolejne filmy Nakaty stają się inspiracją dla późniejszych reżyserów japońskiego kina grozy.W rozdziale trzecim w oparciu o filmy reżyserów takich jak Nakata Hideo oraz Shimizu Takashi scharakteryzowane zostały najważniejsze cechy J-Horroru, które świadczą o specyfice tego gatunku. Głównym tematem łączącym te utwory jest yūrei, postać mściwego ducha pochodząca z bogatego japońskiego folkloru oraz pojawiająca się w literaturze i sztuce Kraju Kwitnącej Wiśni od zarania dziejów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Ewa - 128610
dc.contributor.authorpl
Posłuszny, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Dorota - 161752
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Ewa - 128610
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:04:46Z
dc.date.available
2020-07-20T17:04:46Z
dc.date.submittedpl
2011-09-13
dc.fieldofstudypl
studia blisko- i dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-60021-80810
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173652
dc.subject.enpl
Japanese tales - Kaidan, J-Horror
dc.subject.otherpl
Opowieści japońskie - Kaidan, J-Horror
dc.titlepl
Wpływ opowieści japońskich Kaidan na współczesne kino grozy (J-Horror).
dc.title.alternativepl
The influence of Kaidan - Japanese tales on contemporary horror cinema (J-Horror).
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Szczecin
4
Wroclaw
4
Poznan
3
Dublin
1
Grudziądz
1
Krakow
1
Lodz
1
Rawa Mazowiecka
1
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available