Pseudo-Cartesian coordinates in a model of Causal Dynamical Triangulations with a 4D toroidal topology

master
dc.abstract.enThe formulation of a theory of Quantum Gravity, which should combine General Relativity andQuantum Mechanics, is one of the main challenges of contemporary physics. Causal DynamicalTriangulations (CDT) is one possible approach to it.CDT takes Einstein-Hilbert action of General Relativity and the assumption of asymptoticsafety of gravity as the starting point, and performs the quantization by calculating Feynman’spath integrals over all possible geometries of the Universe, spacetime itself being discretized andconstructed out of d-dimensional simplices.This model was solved analytically in 1+1 dimensions. In higher dimensions analytical solu-tions do not exist, and therefore most progress in 3+1-dimensional CDT is made using MonteCarlo computer simulations, for a topology of the Universe chosen beforehand. In most simula-tions up to now, the topology was chosen to be spherical, but in 2016, 3+1-dimensional CDTwith toroidal topology of the Universe also began to be studied.The present thesis makes use of the properties of the toroidal topology to introduce pseudo-Cartesian coordinates, which allow new observables to be measured and thereby give additionalinsights into the shape and the evolution of the simulated Universe.pl
dc.abstract.plSformułowanie kwantowej teorii grawitacji, która ma połączyć Ogólną Teorię Względności i mechanikę kwantową, jest jednym z głównych wyzwań współczesnej fizyki. Kauzalne Dynamiczne Triangulacje (CDT) to jedna z możliwych dróg w tym kierunku.CDT przyjmuje działanie Einsteina-Hilberta Ogólnej Teorii Względności i założenie asymptotycznego bezpieczeństwa jako punkt startowy i dokonuje kwantyzacji poprzez obliczanie całek po trajektoriach Feynmana po wszystkich możliwych geometriach Wszechświata z czasoprzestrzenią zdyskretyzowaną i skonstruowaną z d-wymiarowych sympleksów.Model ten został rozwiązany analitycznie w 1+1 wymiarach. W wyższych wymiarach analityczne rozwiązania nie istnieją i dlatego postęp w 3+1-wymiarowych CDT dokonywany jest głównie przy użyciu komputerowych symulacji metodą Monte Carlo, dla z góry przyjętej topologii Wszechświata. Do tej pory w większości symulacji wybierano topologię sferyczną, ale w roku 2016 rozpoczęto badania CDT z toroidalną topologią Wszechświata.Niniejsza praca wykorzystuje własności toroidalnej topologii do wprowadzenia pseudokartezjańskich współrzędnych, umożliwiających pomiar nowych obserwabli i przez to uzyskanie głębszego rozeznania co do kształtu i ewolucji symulowanego Wszechświata.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorJurkiewicz, Jerzy - 128560 pl
dc.contributor.authorDrogosz, Zbigniewpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerMielczarek, Jakubpl
dc.contributor.reviewerJurkiewicz, Jerzy - 128560 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:08:27Z
dc.date.available2020-07-27T10:08:27Z
dc.date.submitted2017-08-31pl
dc.fieldofstudyfizyka teoretycznapl
dc.identifier.apddiploma-117594-160113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222767
dc.languageengpl
dc.subject.enCausal Dynamical Triangulations, Quantum Gravity, toroidal topologypl
dc.subject.plKauzalne Dynamiczne Triangulacje, grawitacja kwantowa, toroidalna topologiapl
dc.titlePseudo-Cartesian coordinates in a model of Causal Dynamical Triangulations with a 4D toroidal topologypl
dc.title.alternativePseudokartezjańskie współrzędne w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji o 4-wymiarowej toroidalnej topologiipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The formulation of a theory of Quantum Gravity, which should combine General Relativity andQuantum Mechanics, is one of the main challenges of contemporary physics. Causal DynamicalTriangulations (CDT) is one possible approach to it.CDT takes Einstein-Hilbert action of General Relativity and the assumption of asymptoticsafety of gravity as the starting point, and performs the quantization by calculating Feynman’spath integrals over all possible geometries of the Universe, spacetime itself being discretized andconstructed out of d-dimensional simplices.This model was solved analytically in 1+1 dimensions. In higher dimensions analytical solu-tions do not exist, and therefore most progress in 3+1-dimensional CDT is made using MonteCarlo computer simulations, for a topology of the Universe chosen beforehand. In most simula-tions up to now, the topology was chosen to be spherical, but in 2016, 3+1-dimensional CDTwith toroidal topology of the Universe also began to be studied.The present thesis makes use of the properties of the toroidal topology to introduce pseudo-Cartesian coordinates, which allow new observables to be measured and thereby give additionalinsights into the shape and the evolution of the simulated Universe.
dc.abstract.plpl
Sformułowanie kwantowej teorii grawitacji, która ma połączyć Ogólną Teorię Względności i mechanikę kwantową, jest jednym z głównych wyzwań współczesnej fizyki. Kauzalne Dynamiczne Triangulacje (CDT) to jedna z możliwych dróg w tym kierunku.CDT przyjmuje działanie Einsteina-Hilberta Ogólnej Teorii Względności i założenie asymptotycznego bezpieczeństwa jako punkt startowy i dokonuje kwantyzacji poprzez obliczanie całek po trajektoriach Feynmana po wszystkich możliwych geometriach Wszechświata z czasoprzestrzenią zdyskretyzowaną i skonstruowaną z d-wymiarowych sympleksów.Model ten został rozwiązany analitycznie w 1+1 wymiarach. W wyższych wymiarach analityczne rozwiązania nie istnieją i dlatego postęp w 3+1-wymiarowych CDT dokonywany jest głównie przy użyciu komputerowych symulacji metodą Monte Carlo, dla z góry przyjętej topologii Wszechświata. Do tej pory w większości symulacji wybierano topologię sferyczną, ale w roku 2016 rozpoczęto badania CDT z toroidalną topologią Wszechświata.Niniejsza praca wykorzystuje własności toroidalnej topologii do wprowadzenia pseudokartezjańskich współrzędnych, umożliwiających pomiar nowych obserwabli i przez to uzyskanie głębszego rozeznania co do kształtu i ewolucji symulowanego Wszechświata.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Jurkiewicz, Jerzy - 128560
dc.contributor.authorpl
Drogosz, Zbigniew
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Mielczarek, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Jurkiewicz, Jerzy - 128560
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:08:27Z
dc.date.available
2020-07-27T10:08:27Z
dc.date.submittedpl
2017-08-31
dc.fieldofstudypl
fizyka teoretyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-117594-160113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222767
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Causal Dynamical Triangulations, Quantum Gravity, toroidal topology
dc.subject.plpl
Kauzalne Dynamiczne Triangulacje, grawitacja kwantowa, toroidalna topologia
dc.titlepl
Pseudo-Cartesian coordinates in a model of Causal Dynamical Triangulations with a 4D toroidal topology
dc.title.alternativepl
Pseudokartezjańskie współrzędne w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji o 4-wymiarowej toroidalnej topologii
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available