Effect of Market Orientation and Organizational Learning on Organizational Performance

master
dc.abstract.enThe objective of the thesis is to examine the relevance of frameworks that describe the relationship between market orientation (MO), learning orientation (LO), and organizational performance. Previous research indicated mixed findings in the relationship of these strategic orientations and firm performance. I propose four conceptual frameworks that describe MO-LO and firm performance relationship – different conceptual models based on synergy and moderating effects are considered. Selected companies that are market leaders are examined to test the relevance of the proposed frameworks. The study provides evidence that conceptual models can be used to investigate corporate strategies based on case studies of Cola-Cola, Toyota, and Netflix. The findings also suggest that organizations that combine different business orientations outperform those that implement a single business orientation. The inconclusive results for other conceptual models suggest that more standardized performance measures should be used.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie adekwatności modeli, które opisują związek między orientacją rynkową (MO), orientacją na uczenie się (LO), a wydajnością firmy. Dotychczasowe badania wykazały niespójne wyniki dotyczące relacji przywołanych orientacji z wydajnością firmy. W swojej pracy proponuję cztery modele koncepcyjne, które opisują relację MO-LO oraz jej wpływ na wydajność organizacji – brane są pod uwagę różne modele oparte na efektach synergii oraz moderacji. Wybrane firmy, liderzy rynku, zostały zbadane w celu przetestowania adekwatności proponowanych modeli. Badanie dostarcza dowodów na to, że modele koncepcyjne mogą być wykorzystywane do badania strategii korporacyjnych. W pracy opisane są studia przypadków firm Cola-Cola, Toyota oraz Netflix. Wyniki sugerują również, że organizacje, które łączą różne orientacje biznesowe, przewyższają te, które wdrażają tylko jedną z nich. Niejednoznaczne wyniki dla innych modeli koncepcyjnych sugerują zastosowanie bardziej ustandaryzowanych pomiarów wydajności firm.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzakon, Wojciechpl
dc.contributor.authorSzura, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerCzakon, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2022-10-26T21:39:59Z
dc.date.available2022-10-26T21:39:59Z
dc.date.submitted2022-10-19pl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-156994-248016pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302746
dc.languageengpl
dc.subject.enmarket orientation, organizational learning, learning orientation, organizational performancepl
dc.subject.plorientacja rynkowa, uczenie się organizacji, orientacja na naukę, wydajność organizacjipl
dc.titleEffect of Market Orientation and Organizational Learning on Organizational Performancepl
dc.title.alternativeWpływ orientacji rynkowej i uczenia się organizacji na wydajność firmypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of the thesis is to examine the relevance of frameworks that describe the relationship between market orientation (MO), learning orientation (LO), and organizational performance. Previous research indicated mixed findings in the relationship of these strategic orientations and firm performance. I propose four conceptual frameworks that describe MO-LO and firm performance relationship – different conceptual models based on synergy and moderating effects are considered. Selected companies that are market leaders are examined to test the relevance of the proposed frameworks. The study provides evidence that conceptual models can be used to investigate corporate strategies based on case studies of Cola-Cola, Toyota, and Netflix. The findings also suggest that organizations that combine different business orientations outperform those that implement a single business orientation. The inconclusive results for other conceptual models suggest that more standardized performance measures should be used.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie adekwatności modeli, które opisują związek między orientacją rynkową (MO), orientacją na uczenie się (LO), a wydajnością firmy. Dotychczasowe badania wykazały niespójne wyniki dotyczące relacji przywołanych orientacji z wydajnością firmy. W swojej pracy proponuję cztery modele koncepcyjne, które opisują relację MO-LO oraz jej wpływ na wydajność organizacji – brane są pod uwagę różne modele oparte na efektach synergii oraz moderacji. Wybrane firmy, liderzy rynku, zostały zbadane w celu przetestowania adekwatności proponowanych modeli. Badanie dostarcza dowodów na to, że modele koncepcyjne mogą być wykorzystywane do badania strategii korporacyjnych. W pracy opisane są studia przypadków firm Cola-Cola, Toyota oraz Netflix. Wyniki sugerują również, że organizacje, które łączą różne orientacje biznesowe, przewyższają te, które wdrażają tylko jedną z nich. Niejednoznaczne wyniki dla innych modeli koncepcyjnych sugerują zastosowanie bardziej ustandaryzowanych pomiarów wydajności firm.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czakon, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Szura, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Czakon, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2022-10-26T21:39:59Z
dc.date.available
2022-10-26T21:39:59Z
dc.date.submittedpl
2022-10-19
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-156994-248016
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302746
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
market orientation, organizational learning, learning orientation, organizational performance
dc.subject.plpl
orientacja rynkowa, uczenie się organizacji, orientacja na naukę, wydajność organizacji
dc.titlepl
Effect of Market Orientation and Organizational Learning on Organizational Performance
dc.title.alternativepl
Wpływ orientacji rynkowej i uczenia się organizacji na wydajność firmy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections