Communicating religious content and the reception of meanings in social space : the series "Saviour under the Birches"

2023
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:25:52Z
dc.abstract.enThe article contains an analysis of the content of the 12-part series entitled Saviour under the Birches. The main idea of the director, Leonid Eydlin, to show the audience the ordinary side of life, however related to faith and the search for the right decisions in difficult situations, was confronted with the comments of the viewers, posted under subsequent parts of the series on youtube.com, kinopoisk.ru, otzovik.com, and kino-teatr.ru. The source material is treated as a cultural text in the Lotman sense. Content analysis and the hermeneutic method, taking into account contexts, are the research methods. Analyses of the content of the series made it possible to show that Eidlin’s intention to show Orthodoxy as a religion culture, based on the realities of everyday life of an ordinary man, preoccupied with material problems but also searching for the meaning of the problems affecting him in the non-material world. The analysis of Internet users’ comments, in turn, showed that they identify their problems with those experienced by the characters in the series.pl
dc.abstract.plArtykuł zawiera analizę treści 12-częściowego serialu pt. Zbawiciel pod brzozami (2003). Główny zamysł reżysera, Leonida Ejdlina, by pokazać widzom zwyczajną stronę życia, związaną z wiarą i z poszukiwaniem właściwych decyzji w trudnych sytuacjach, został skonfrontowany z komentarzami widzów, zamieszczanymi pod kolejnymi częściami serii na youtube.com, kinopoisk.ru, otzovik.com oraz kino-teatr.ru. Materiał źródłowy jest traktowany jako tekst kultury, w ujęciu Łotmanowskim. Przyjętą metodą badawczą jest analiza treści oraz metoda hermeneutyczna, uwzględniająca konteksty. Analizy treści serialu pozwoliły wykazać, że Ejdlin zrealizował swój zamysł pokazania prawosławia jako religii-kultury, opartej na realiach codzienności życia zwykłego człowieka, zaabsorbowanego problemami materialnymi, a jednocześnie poszukującego sensu dotykających go problemów w świecie pozamaterialnym. Analiza komentarzy internautów, z kolei, uwidoczniła, że utożsamiają oni swoje problemy z tymi, których doświadczają bohaterowie serialu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniejpl
dc.contributor.authorAbassy, Małgorzata - 161702 pl
dc.date.accession2024-01-22pl
dc.date.accessioned2024-01-22T14:32:15Z
dc.date.available2024-01-22T14:32:15Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical41-59pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15 (51)pl
dc.identifier.doi10.18290/rns2023.0046pl
dc.identifier.eissn2544-5812pl
dc.identifier.issn0137-4176pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325903
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/767/552pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enOrthodox faithpl
dc.subject.encinemapl
dc.subject.enRussian culturepl
dc.subject.ensocietypl
dc.subject.enpost-Soviet traumapl
dc.subject.plprawosławiepl
dc.subject.plkinopl
dc.subject.plrosyjska kulturapl
dc.subject.plspołeczeństwopl
dc.subject.plpostradziecka traumapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCommunicating religious content and the reception of meanings in social space : the series "Saviour under the Birches"pl
dc.title.alternativeKomunikowanie treści religijnych oraz ich odbiór w przestrzeni społecznej : serial "Zbawiciel pod brzozami"pl
dc.title.journalRoczniki Nauk Społecznychpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:25:52Z
dc.abstract.enpl
The article contains an analysis of the content of the 12-part series entitled Saviour under the Birches. The main idea of the director, Leonid Eydlin, to show the audience the ordinary side of life, however related to faith and the search for the right decisions in difficult situations, was confronted with the comments of the viewers, posted under subsequent parts of the series on youtube.com, kinopoisk.ru, otzovik.com, and kino-teatr.ru. The source material is treated as a cultural text in the Lotman sense. Content analysis and the hermeneutic method, taking into account contexts, are the research methods. Analyses of the content of the series made it possible to show that Eidlin’s intention to show Orthodoxy as a religion culture, based on the realities of everyday life of an ordinary man, preoccupied with material problems but also searching for the meaning of the problems affecting him in the non-material world. The analysis of Internet users’ comments, in turn, showed that they identify their problems with those experienced by the characters in the series.
dc.abstract.plpl
Artykuł zawiera analizę treści 12-częściowego serialu pt. Zbawiciel pod brzozami (2003). Główny zamysł reżysera, Leonida Ejdlina, by pokazać widzom zwyczajną stronę życia, związaną z wiarą i z poszukiwaniem właściwych decyzji w trudnych sytuacjach, został skonfrontowany z komentarzami widzów, zamieszczanymi pod kolejnymi częściami serii na youtube.com, kinopoisk.ru, otzovik.com oraz kino-teatr.ru. Materiał źródłowy jest traktowany jako tekst kultury, w ujęciu Łotmanowskim. Przyjętą metodą badawczą jest analiza treści oraz metoda hermeneutyczna, uwzględniająca konteksty. Analizy treści serialu pozwoliły wykazać, że Ejdlin zrealizował swój zamysł pokazania prawosławia jako religii-kultury, opartej na realiach codzienności życia zwykłego człowieka, zaabsorbowanego problemami materialnymi, a jednocześnie poszukującego sensu dotykających go problemów w świecie pozamaterialnym. Analiza komentarzy internautów, z kolei, uwidoczniła, że utożsamiają oni swoje problemy z tymi, których doświadczają bohaterowie serialu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej
dc.contributor.authorpl
Abassy, Małgorzata - 161702
dc.date.accessionpl
2024-01-22
dc.date.accessioned
2024-01-22T14:32:15Z
dc.date.available
2024-01-22T14:32:15Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
41-59
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15 (51)
dc.identifier.doipl
10.18290/rns2023.0046
dc.identifier.eissnpl
2544-5812
dc.identifier.issnpl
0137-4176
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325903
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/767/552
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Orthodox faith
dc.subject.enpl
cinema
dc.subject.enpl
Russian culture
dc.subject.enpl
society
dc.subject.enpl
post-Soviet trauma
dc.subject.plpl
prawosławie
dc.subject.plpl
kino
dc.subject.plpl
rosyjska kultura
dc.subject.plpl
społeczeństwo
dc.subject.plpl
postradziecka trauma
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Communicating religious content and the reception of meanings in social space : the series "Saviour under the Birches"
dc.title.alternativepl
Komunikowanie treści religijnych oraz ich odbiór w przestrzeni społecznej : serial "Zbawiciel pod brzozami"
dc.title.journalpl
Roczniki Nauk Społecznych
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Baciro
1
Downloads
abassy_communicating_religious_content_and_the_reception_2023.pdf
7