Skuteczność programów readaptacji społecznej realizowanych w zakładach karnych

master
dc.abstract.enMy master's thesis is about the effectiveness of social readaptation programs in prison. The first chapter includes the description of prison. The second one presents the explanation of the term 'social re-adaptation' and its legal framework. The third chapter is about the original social re-adaptation programs in prison. The next chapter is devoted to my research methodology. In this master's thesis the research problem is expressed by: What is the effectiveness of social re-adaptation programs in prison? The questionnaires and structured interviews were used in this research, which involved 30 prisoners who live temporarily in custody in Podgórze, Kraków and take part in programs: 'Duet', 'Razem', 'Stop Agresji'. The structured interviews were conducted with three workers of the custody in Podgórze, Kraków: tutor, psychologist and therapist. The researches appear that prisoners, who take part in these programs, absorbed the basic interpersonal skills. In 'Stop Agresji' and 'Razem', they also learned how to manage with aggression, while in 'Duet', they learned the responsibility and patience with the handicapped.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest skuteczność programów readaptacji społecznej realizowanych w zakładach karnych.W rozdziale pierwszym przedstawiam charakterystykę zakładu karnego. W drugim rozdziale wyjaśniam pojęcie readaptacji społecznej i jej ramy prawne. W Trzecim rozdziale przedstawiam autorskie programy readaptacji społecznej realizowane w zakładach karnych.W kolejnym rozdziale przedstawiam metodologię badań własnych. W tej pracy problem badawczy sformułowany jest w następujący sposób: Jaka jest skuteczność realizowanych programów readaptacji społecznej w zakładzie karnym? Do badań wykorzystałam kwestionariusz ankiety i wywiad. Badaniem objęłam 30 osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym Kraków Podgórze uczestniczących w programach „Duet”, „Razem” lub „Stop Agresji”. Wywiad został przeprowadzony z trzema pracownikami Aresztu Śledczego Kraków Podgórze, mianowicie z wychowawcą, psychologiem i terapeutą.Z moich badań wynika, że skazani uczestniczący w programach nabyli podstawowych umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy programu „Stop agresji” i „Razem” posiedli wiedzę z zakresu radzenia sobie z agresją. Skazani, uczestniczący w programie „Duet” nauczyli się odpowiedzialności i cierpliwości dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.authorHajduk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Marek - 129216 pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:16:28Z
dc.date.available2020-07-24T08:16:28Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-66894-134268pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180345
dc.languagepolpl
dc.subject.enprogramss social readaptation prisonpl
dc.subject.plprogramy, readaptacja społeczna, zakład karnypl
dc.titleSkuteczność programów readaptacji społecznej realizowanych w zakładach karnychpl
dc.title.alternativeEffectiveness of social readaptation programs in prison.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My master's thesis is about the effectiveness of social readaptation programs in prison. The first chapter includes the description of prison. The second one presents the explanation of the term 'social re-adaptation' and its legal framework. The third chapter is about the original social re-adaptation programs in prison. The next chapter is devoted to my research methodology. In this master's thesis the research problem is expressed by: What is the effectiveness of social re-adaptation programs in prison? The questionnaires and structured interviews were used in this research, which involved 30 prisoners who live temporarily in custody in Podgórze, Kraków and take part in programs: 'Duet', 'Razem', 'Stop Agresji'. The structured interviews were conducted with three workers of the custody in Podgórze, Kraków: tutor, psychologist and therapist. The researches appear that prisoners, who take part in these programs, absorbed the basic interpersonal skills. In 'Stop Agresji' and 'Razem', they also learned how to manage with aggression, while in 'Duet', they learned the responsibility and patience with the handicapped.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest skuteczność programów readaptacji społecznej realizowanych w zakładach karnych.W rozdziale pierwszym przedstawiam charakterystykę zakładu karnego. W drugim rozdziale wyjaśniam pojęcie readaptacji społecznej i jej ramy prawne. W Trzecim rozdziale przedstawiam autorskie programy readaptacji społecznej realizowane w zakładach karnych.W kolejnym rozdziale przedstawiam metodologię badań własnych. W tej pracy problem badawczy sformułowany jest w następujący sposób: Jaka jest skuteczność realizowanych programów readaptacji społecznej w zakładzie karnym? Do badań wykorzystałam kwestionariusz ankiety i wywiad. Badaniem objęłam 30 osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym Kraków Podgórze uczestniczących w programach „Duet”, „Razem” lub „Stop Agresji”. Wywiad został przeprowadzony z trzema pracownikami Aresztu Śledczego Kraków Podgórze, mianowicie z wychowawcą, psychologiem i terapeutą.Z moich badań wynika, że skazani uczestniczący w programach nabyli podstawowych umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy programu „Stop agresji” i „Razem” posiedli wiedzę z zakresu radzenia sobie z agresją. Skazani, uczestniczący w programie „Duet” nauczyli się odpowiedzialności i cierpliwości dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.authorpl
Hajduk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Marek - 129216
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:16:28Z
dc.date.available
2020-07-24T08:16:28Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-66894-134268
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180345
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
programss social readaptation prison
dc.subject.plpl
programy, readaptacja społeczna, zakład karny
dc.titlepl
Skuteczność programów readaptacji społecznej realizowanych w zakładach karnych
dc.title.alternativepl
Effectiveness of social readaptation programs in prison.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
4
Lodz
3
Wroclaw
3
Poznan
2
Tychy
2
Chełm
1
Dublin
1
Dzierzgon
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available