Potencjał miasta Zakopane w zakresie narciarstwa zjazdowego

master
dc.abstract.enThis thesis presents current condition of ski infrastructure in town of Zakopane, Poland, compared to its competitors – other localities in the region of Podhale and Slovak Tatra Mountains. Thesis also contains a detailed analysis of ski lifts and stations in Zakopane as well as in the region. A questionnaire was the research instrument which was supposed to help in picturing town’s ski offer. It was addressed to the tourists, who were staying in “winter capital of Poland” during winter vacation. This research allowed to refer precisely to the current situation of Zakopane, which unused potential causes decrease of interest in skiing in the area of the town.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia aktualny stan infrastruktury narciarskiej miasta Zakopane w porównaniu do konkurencji, którą stanowią szybko rozwijające się pod względem atrakcyjności turystycznej miejscowości w regionie Podhala oraz Tatr Słowackich. Zawiera ona dokładną analizę zarówno zakopiańskich, jak i okolicznych stacji i wyciągów narciarskich. Narzędziem badawczym, które miało dodatkowo pomóc w zobrazowaniu oferty miasta na tle głównych rywali, była ankieta skierowana do turystów, przebywających w „zimowej stolicy Polski” w okresie ferii zimowych. Badanie to pozwoliło dokładniej odnieść się do obecnej sytuacji Zakopanego, którego niewykorzystany potencjał powoduje spadek zainteresowania uprawianiem narciarstwa na terenie miasta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorKliszcz, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:03:07Z
dc.date.available2020-07-25T02:03:07Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-88340-115051pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196853
dc.languagepolpl
dc.subject.enZakopane, skiing, potential, competitionpl
dc.subject.plZakopane, narciarstwo, potencjał, konkurencjapl
dc.titlePotencjał miasta Zakopane w zakresie narciarstwa zjazdowegopl
dc.title.alternativeZakopane and its potential in the range of skiingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents current condition of ski infrastructure in town of Zakopane, Poland, compared to its competitors – other localities in the region of Podhale and Slovak Tatra Mountains. Thesis also contains a detailed analysis of ski lifts and stations in Zakopane as well as in the region. A questionnaire was the research instrument which was supposed to help in picturing town’s ski offer. It was addressed to the tourists, who were staying in “winter capital of Poland” during winter vacation. This research allowed to refer precisely to the current situation of Zakopane, which unused potential causes decrease of interest in skiing in the area of the town.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia aktualny stan infrastruktury narciarskiej miasta Zakopane w porównaniu do konkurencji, którą stanowią szybko rozwijające się pod względem atrakcyjności turystycznej miejscowości w regionie Podhala oraz Tatr Słowackich. Zawiera ona dokładną analizę zarówno zakopiańskich, jak i okolicznych stacji i wyciągów narciarskich. Narzędziem badawczym, które miało dodatkowo pomóc w zobrazowaniu oferty miasta na tle głównych rywali, była ankieta skierowana do turystów, przebywających w „zimowej stolicy Polski” w okresie ferii zimowych. Badanie to pozwoliło dokładniej odnieść się do obecnej sytuacji Zakopanego, którego niewykorzystany potencjał powoduje spadek zainteresowania uprawianiem narciarstwa na terenie miasta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Kliszcz, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:03:07Z
dc.date.available
2020-07-25T02:03:07Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-88340-115051
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196853
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zakopane, skiing, potential, competition
dc.subject.plpl
Zakopane, narciarstwo, potencjał, konkurencja
dc.titlepl
Potencjał miasta Zakopane w zakresie narciarstwa zjazdowego
dc.title.alternativepl
Zakopane and its potential in the range of skiing
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available