Polubowne sposoby rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to illustrate administrative settlement and mediation as the means to arrive at an amicable adjustment of a dispute in administrative proceedings, primarily through a detailed description of the procedures related to them, and identification of their principal aspects. The study also intends to demonstrate the factors affecting the current form of the described methods. In addition to administrative settlement and mediation, the study investigates the issue of administrative agreement, perceived by many representatives of the doctrine of administrative law as the future of methods for dispute resolution in administrative proceedings.pl
dc.abstract.plPoniższe opracowanie ma na celu przedstawienie ugody administracyjnej oraz mediacji jako sposobów polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym głównie poprzez szczegółowy opis procedur z nimi związanych oraz poprzez wskazanie ich najważniejszych cech. Praca ma także za zadanie ukazanie czynników wpływających na obecny kształt opisywanych metod. Oprócz ugody administracyjnej oraz mediacji w pracy przybliżone zostało także zagadnienie umowy administracyjnej, która przez wielu przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego postrzegana jest jako przyszłość metod polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorDudzik, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:10:16Z
dc.date.available2022-07-07T22:10:16Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-160037-229935pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295395
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative proceedings, administrative settlement , mediationpl
dc.subject.plpostępowanie administracyjne, ugoda administracyjna, mediacjapl
dc.titlePolubowne sposoby rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnympl
dc.title.alternativeAmicable adjustment of a dispute in administrative proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to illustrate administrative settlement and mediation as the means to arrive at an amicable adjustment of a dispute in administrative proceedings, primarily through a detailed description of the procedures related to them, and identification of their principal aspects. The study also intends to demonstrate the factors affecting the current form of the described methods. In addition to administrative settlement and mediation, the study investigates the issue of administrative agreement, perceived by many representatives of the doctrine of administrative law as the future of methods for dispute resolution in administrative proceedings.
dc.abstract.plpl
Poniższe opracowanie ma na celu przedstawienie ugody administracyjnej oraz mediacji jako sposobów polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym głównie poprzez szczegółowy opis procedur z nimi związanych oraz poprzez wskazanie ich najważniejszych cech. Praca ma także za zadanie ukazanie czynników wpływających na obecny kształt opisywanych metod. Oprócz ugody administracyjnej oraz mediacji w pracy przybliżone zostało także zagadnienie umowy administracyjnej, która przez wielu przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego postrzegana jest jako przyszłość metod polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Dudzik, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:10:16Z
dc.date.available
2022-07-07T22:10:16Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-160037-229935
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295395
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative proceedings, administrative settlement , mediation
dc.subject.plpl
postępowanie administracyjne, ugoda administracyjna, mediacja
dc.titlepl
Polubowne sposoby rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym
dc.title.alternativepl
Amicable adjustment of a dispute in administrative proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Kielczyglow
3
Lodz
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Katowice
1
Kielce
1
Krakow
1
Krzyzowa
1
Olsztyn
1
Robakowo
1

No access

No Thumbnail Available
Collections