Pedagogizacja rodziców w szkole podstawowej

master
dc.abstract.enPedagogying of parends in primary school is the topic of my diploma project and it is presented as a research work. The aim of research wos to get to know about parents’ and teachers’ opinion about pedagodying of parents. I decided to study the way of realization of that task by headmasters and teachers from the schools. I chose and get to know about parents’ expectations towards school in this field of education.My M.A. thesis consists of three chapters. In the first one I present thearetical issues cooected with the topic of my researchwork. This part consists of five subchapters. The first subshapter contains an explanation and analysis of fundamental ideas such as socialising, upbringing, the family, education, cooperation and pedagogying of parents. The second subchapter contains a description of basic upbringing environment: the family and the school as well as a description of its realization: parents – school in the light of rules and regulations. The third subchapter concerns cooperation between parents and teacgers. It contain some issues and problems connected with the role of the teacher and its place in cooperating condittions and some hirdrances which collabaration between those two environments. The fourth subchapter concerns the aims, the contents, the forms and methods of pedagogying of parents. In the fifth chapter past research on pedagogying of parents is presented.Methodology of my own research is presented in the second chapter and it concerns subject matter of research, combination of methods and research techniques as well as a description of the field of research, its organization and the sequence of research.The third chapter concerns the presentation and the analysis of the research results which is divided in to four subchapters where I analyse empirical date. These date make it possible for me to answer the questions included in detailed problems of research I present. My M.A. thesis is crowned final conclusions.pl
dc.abstract.otherPedagogizacja rodziców w szkole podstawowej to temat niniejszego opracowania o charakterze badawczym. Celem badań było poznanie opinii rodziców i nauczycieli na temat pedagogizacji rodziców. Postanowiłam zbadać sposób realizacji tego zadania przez dyrektorów i nauczycieli wybranych szkół oraz poznać oczekiwania rodziców w tym obszarze wobec szkoły. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiłam zagadnienia teoretyczne związane z tematem pracy. Rozdział ten składa się z pięciu podrozdziałów. Podrozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie oraz analizę podstawowych pojęć, takich jak socjalizacja, wychowanie, rodzina, szkoła, współpraca i pedagogizacja rodziców. Podrozdział drugi zawiera opis podstawowych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły, oraz opis relacji rodzic - szkoła w świetle obowiązujących przepisów. Podrozdział trzeci dotyczy współpracy rodziców i nauczycieli. Zawarte są w nim zagadnienia dotyczące miejsca i roli nauczyciela we współpracy z rodzicami, warunki skutecznego współdziałania rodziców i nauczycieli oraz trudności, jakie mogą się pojawić we współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami. Podrozdział czwarty obejmuje cele, treści, formy i metody pedagogicznego kształcenia rodziców. W podrozdziale piątym zostały przedstawione dotychczasowe badania dotyczące pedagogizacji rodziców. Metodologia badań własnych została przedstawiona w rozdziale II, i obejmuje problematykę badań, zestawienie metod i technik badawczych, a także opis terenu badań, ich organizację i przebieg. Rozdział III zawiera prezentację i analizę wyników badań, i składa się z czterech podrozdziałów, w których analizuję dane empiryczne pozwalające odpowiedzieć na pytania zawarte w problemach szczegółowych opisywanych badań. Opracowanie wieńczy podsumowanie i wnioski końcowe.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.authorLisowicz, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:12:10Z
dc.date.available2020-07-14T21:12:10Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika wczesnoszkolnapl
dc.identifier.apddiploma-56803-117123pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171210
dc.subject.enPedagogying of parends, family, school, cooperationpl
dc.subject.otherpedagogizacja rodziców, rodzina, szkoła, współpracapl
dc.titlePedagogizacja rodziców w szkole podstawowejpl
dc.title.alternativePedagogying of parends in primary schoolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pedagogying of parends in primary school is the topic of my diploma project and it is presented as a research work. The aim of research wos to get to know about parents’ and teachers’ opinion about pedagodying of parents. I decided to study the way of realization of that task by headmasters and teachers from the schools. I chose and get to know about parents’ expectations towards school in this field of education.My M.A. thesis consists of three chapters. In the first one I present thearetical issues cooected with the topic of my researchwork. This part consists of five subchapters. The first subshapter contains an explanation and analysis of fundamental ideas such as socialising, upbringing, the family, education, cooperation and pedagogying of parents. The second subchapter contains a description of basic upbringing environment: the family and the school as well as a description of its realization: parents – school in the light of rules and regulations. The third subchapter concerns cooperation between parents and teacgers. It contain some issues and problems connected with the role of the teacher and its place in cooperating condittions and some hirdrances which collabaration between those two environments. The fourth subchapter concerns the aims, the contents, the forms and methods of pedagogying of parents. In the fifth chapter past research on pedagogying of parents is presented.Methodology of my own research is presented in the second chapter and it concerns subject matter of research, combination of methods and research techniques as well as a description of the field of research, its organization and the sequence of research.The third chapter concerns the presentation and the analysis of the research results which is divided in to four subchapters where I analyse empirical date. These date make it possible for me to answer the questions included in detailed problems of research I present. My M.A. thesis is crowned final conclusions.
dc.abstract.otherpl
Pedagogizacja rodziców w szkole podstawowej to temat niniejszego opracowania o charakterze badawczym. Celem badań było poznanie opinii rodziców i nauczycieli na temat pedagogizacji rodziców. Postanowiłam zbadać sposób realizacji tego zadania przez dyrektorów i nauczycieli wybranych szkół oraz poznać oczekiwania rodziców w tym obszarze wobec szkoły. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiłam zagadnienia teoretyczne związane z tematem pracy. Rozdział ten składa się z pięciu podrozdziałów. Podrozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie oraz analizę podstawowych pojęć, takich jak socjalizacja, wychowanie, rodzina, szkoła, współpraca i pedagogizacja rodziców. Podrozdział drugi zawiera opis podstawowych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły, oraz opis relacji rodzic - szkoła w świetle obowiązujących przepisów. Podrozdział trzeci dotyczy współpracy rodziców i nauczycieli. Zawarte są w nim zagadnienia dotyczące miejsca i roli nauczyciela we współpracy z rodzicami, warunki skutecznego współdziałania rodziców i nauczycieli oraz trudności, jakie mogą się pojawić we współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami. Podrozdział czwarty obejmuje cele, treści, formy i metody pedagogicznego kształcenia rodziców. W podrozdziale piątym zostały przedstawione dotychczasowe badania dotyczące pedagogizacji rodziców. Metodologia badań własnych została przedstawiona w rozdziale II, i obejmuje problematykę badań, zestawienie metod i technik badawczych, a także opis terenu badań, ich organizację i przebieg. Rozdział III zawiera prezentację i analizę wyników badań, i składa się z czterech podrozdziałów, w których analizuję dane empiryczne pozwalające odpowiedzieć na pytania zawarte w problemach szczegółowych opisywanych badań. Opracowanie wieńczy podsumowanie i wnioski końcowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.authorpl
Lisowicz, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:12:10Z
dc.date.available
2020-07-14T21:12:10Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika wczesnoszkolna
dc.identifier.apdpl
diploma-56803-117123
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171210
dc.subject.enpl
Pedagogying of parends, family, school, cooperation
dc.subject.otherpl
pedagogizacja rodziców, rodzina, szkoła, współpraca
dc.titlepl
Pedagogizacja rodziców w szkole podstawowej
dc.title.alternativepl
Pedagogying of parends in primary school
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
4
Krakow
3
Bełchatów
2
Rydułtowy
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gliwice
1
Gnojnik
1

No access

No Thumbnail Available