Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki

master
dc.abstract.enTheoretical- methodical work. Concerns correspondence of arts and mainly ekphrasis appearing in Wisława Szymborska's poems. There are given examples of work with the text and image on polish lesson. There are included conspects of lessons as well as suggestions of use of the particular mathods of working with given poems of Wisława Szymborska.One of the chapters includes relatively wide list of methodos and means especially including active methodos. To define moodiness in chosen poems by Wisława Szymborska. There was conducted a survey among the student of Gymnasium and secondary school. In the essay were explained the following phroses ekphrasis, hypotyposis, method, didactic means, methodos of activation, intertextuality. The use of mentioned suggestions will open up a young person to a conscious participation in culture.pl
dc.abstract.otherPraca teoretyczno- metodyczna. Dotyczy korespondencji sztuk, a szczególnie ekfrazy pojawiającej się w wierszach Wisławy Szymborskiej. Podane są przykłady pracy z tekstem i obrazem na lekcjach języka polskiego. Zamieszczono konspekty lekcji oraz propozycje wykorzystania poszczególnych metod do pracy z danym tekstem poetki. Jeden z rozdziałów zawiera stosunkowo obszerny wykaz metod i środków, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych.Dla określenia nastrojowości wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej, przeprowadzono, wśród uczniów gimnazjum i liceum, ankietę.W pracy wyjaśniono następujące pojęcia: ekfraza,, hypotypoza, metoda, środki dydaktyczne, metody aktywizujące, intertekstualność.Wykorzystanie powyższych propozycji otworzy młodego człowieka na świadome uczestnictwo w kulturze.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPilch, Urszula - 147026 pl
dc.contributor.authorMiśkowiec, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerPilch, Urszula - 147026 pl
dc.contributor.reviewerPilch, Anna - 131398 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:29:40Z
dc.date.available2020-07-15T17:29:40Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-58025-119762pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172169
dc.subject.enekphrasis, lightning of arts, active methodos on polish lessons, holistic polish philology, moodinesspl
dc.subject.otherekfraza, oświetlanie się sztuk, metody aktywne na lekcjach języka polskiego, holistyczna polonistyka, nastrojowośćpl
dc.titlePoetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztukipl
dc.title.alternativePoetic expeditions of Wisława Szymborska in the world of artpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Theoretical- methodical work. Concerns correspondence of arts and mainly ekphrasis appearing in Wisława Szymborska's poems. There are given examples of work with the text and image on polish lesson. There are included conspects of lessons as well as suggestions of use of the particular mathods of working with given poems of Wisława Szymborska.One of the chapters includes relatively wide list of methodos and means especially including active methodos. To define moodiness in chosen poems by Wisława Szymborska. There was conducted a survey among the student of Gymnasium and secondary school. In the essay were explained the following phroses ekphrasis, hypotyposis, method, didactic means, methodos of activation, intertextuality. The use of mentioned suggestions will open up a young person to a conscious participation in culture.
dc.abstract.otherpl
Praca teoretyczno- metodyczna. Dotyczy korespondencji sztuk, a szczególnie ekfrazy pojawiającej się w wierszach Wisławy Szymborskiej. Podane są przykłady pracy z tekstem i obrazem na lekcjach języka polskiego. Zamieszczono konspekty lekcji oraz propozycje wykorzystania poszczególnych metod do pracy z danym tekstem poetki. Jeden z rozdziałów zawiera stosunkowo obszerny wykaz metod i środków, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych.Dla określenia nastrojowości wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej, przeprowadzono, wśród uczniów gimnazjum i liceum, ankietę.W pracy wyjaśniono następujące pojęcia: ekfraza,, hypotypoza, metoda, środki dydaktyczne, metody aktywizujące, intertekstualność.Wykorzystanie powyższych propozycji otworzy młodego człowieka na świadome uczestnictwo w kulturze.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Pilch, Urszula - 147026
dc.contributor.authorpl
Miśkowiec, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Urszula - 147026
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Anna - 131398
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:29:40Z
dc.date.available
2020-07-15T17:29:40Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-58025-119762
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172169
dc.subject.enpl
ekphrasis, lightning of arts, active methodos on polish lessons, holistic polish philology, moodiness
dc.subject.otherpl
ekfraza, oświetlanie się sztuk, metody aktywne na lekcjach języka polskiego, holistyczna polonistyka, nastrojowość
dc.titlepl
Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki
dc.title.alternativepl
Poetic expeditions of Wisława Szymborska in the world of art
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Gliwice
2
Dublin
1
Kalisz
1
Krakow
1
Ochotnica Gorna
1
Olesnica
1
Opole
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available