Opieka nad pacjentką po cięciu cesarskim z powodu ciąży pozamacicznej w bliźnie

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Ectopic pregnancy is defined as a condition in which the implantation of an embryo occurs in a different place than in the uterine cavity. In recent years, the female mortality from ectopic pregnancies has decreased. Ectopic pregnancy can develop in different places in the body. The rarest type of ectopic pregnancies is a pregnancy localized in a scar after a cesarean section. The early symptoms associated with pregnancy in the scar after cesarean section are uncharacteristic. As a result of inadequate diagnostics and treatment, life-threatening complications such as extensive hemorrhage and hypovolemic shock may occur, which in turn leads to the need for hysterectomy and loss of the child.Aim of the work: The main objective of the work is to develop and present the process of caring for a patient with a diagnosed pregnancy in a scar after cesarean section, who due to the clinical situation was subjected to cesarean section and supra-cervical hysterectomy.Material and methodology: A case study method was used in the study. The techniques used in the work were observation of the general, obstetric and mental condition of the patient, a conducted interview and analysis of medical records.Results: Issues related to cesarean scar pregnancy and ectopic pregnancy were presented in the theoretical part of the work. The course of hospitalization is described below, including the results of laboratory tests and the provided pharmacological treatment. A nursing care process was prepared based on the collected data on the patient.Conclusions: The main risk of cesarean scar pregnancy is extensive haemorrhage due to placental ablation or rupture of the uterine muscle. In the process of caring for a patient in a life-threatening state due to extensive hemorrhage and hypovolemic shock, it is important to react quickly to the constantly changing general, obstetric and mental state. While caring for a patient after the loss of a child and hysterectomy, the midwife should take a more holistic approach to the patient.pl
dc.abstract.plWstęp: Ciąża ektopowa definiowana jest jako stan, w którym do implantacji zarodka dochodzi w innym miejscu niż w jamie macicy. W ciągu ostatnich lat śmiertelność kobiet spowodowana ciążami pozamacicznymi zmniejszyła się. Ciąża ektopowa może rozwinąć się w różnych miejscach w organizmie. Najrzadszym rodzajem ciąż pozamacicznych jest ciąża zlokalizowana w bliźnie po cięciu cesarskim. Wczesne objawy związane z ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim są niecharakterystyczne. Na skutek nieodpowiedniej diagnostyki oraz leczenia mogą wystąpić zagrażające życiu powikłania jakimi są rozległy krwotok i wstrząs hipowolemiczny, co w konsekwencji prowadzi do konieczności przeprowadzenia histerektomii i utraty dziecka.Cel pracy: Głównym celem pracy jest opracowanie i przedstawienie procesu pielęgnacji pacjentki z rozpoznaną ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim, która ze względu na zaistniałą sytuację kliniczną została poddana zabiegowi cięcia cesarskiego oraz histerektomii nadszyjkowej.Materiał i metodyka: W badaniu została wykorzystana metoda badawcza – case study. Technikami użytymi w pracy były obserwacja stanu ogólnego, położniczego oraz psychicznego pacjentki, wywiad przeprowadzony w formie ustnej oraz analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: Zagadnienia związane z ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim i ciążą ektopową zostały przedstawione w części teoretycznej pracy. W dalszej części opisano przebieg hospitalizacji w tym: wyniki badań laboratoryjnych oraz zastosowane leczenie farmakologiczne. Na podstawie zebranych danych na temat pacjentki sporządzono proces opieki pielęgniarskiej.Wnioski: Głównym ryzykiem związanym z wystąpieniem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim jest rozległy krwotok na skutek ablacji łożyska lub pęknięcia mięśnia macicy. W procesie pielęgnowania pacjentki w stanie zagrożenia życia z powodu rozległego krwotoku i wstrząsu hipowolemicznego ważne jest, aby szybko reagować na stale zmieniający się stan ogólny, położniczy oraz psychiczny. Podczas sprawowania opieki nad pacjentką po stracie dziecka i histerektomii, położna powinna kierować się holistycznym podejściem do pacjenta.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorSołtysik, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerStaszkiewicz, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:40:56Z
dc.date.available2022-07-05T21:40:56Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-155905-279986pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294619
dc.languagepolpl
dc.subject.encesarean scar pregnancy, ectopic pregnancy, hemorrhage, hysterectomypl
dc.subject.plciąża w bliźnie po cięciu cesarskim, ciąża ektopowa, krwotok, histerektomiapl
dc.titleOpieka nad pacjentką po cięciu cesarskim z powodu ciąży pozamacicznej w bliźniepl
dc.title.alternativeCaring for a patient after cesarean section due to an ectopic pregnancy in the scarpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Ectopic pregnancy is defined as a condition in which the implantation of an embryo occurs in a different place than in the uterine cavity. In recent years, the female mortality from ectopic pregnancies has decreased. Ectopic pregnancy can develop in different places in the body. The rarest type of ectopic pregnancies is a pregnancy localized in a scar after a cesarean section. The early symptoms associated with pregnancy in the scar after cesarean section are uncharacteristic. As a result of inadequate diagnostics and treatment, life-threatening complications such as extensive hemorrhage and hypovolemic shock may occur, which in turn leads to the need for hysterectomy and loss of the child.Aim of the work: The main objective of the work is to develop and present the process of caring for a patient with a diagnosed pregnancy in a scar after cesarean section, who due to the clinical situation was subjected to cesarean section and supra-cervical hysterectomy.Material and methodology: A case study method was used in the study. The techniques used in the work were observation of the general, obstetric and mental condition of the patient, a conducted interview and analysis of medical records.Results: Issues related to cesarean scar pregnancy and ectopic pregnancy were presented in the theoretical part of the work. The course of hospitalization is described below, including the results of laboratory tests and the provided pharmacological treatment. A nursing care process was prepared based on the collected data on the patient.Conclusions: The main risk of cesarean scar pregnancy is extensive haemorrhage due to placental ablation or rupture of the uterine muscle. In the process of caring for a patient in a life-threatening state due to extensive hemorrhage and hypovolemic shock, it is important to react quickly to the constantly changing general, obstetric and mental state. While caring for a patient after the loss of a child and hysterectomy, the midwife should take a more holistic approach to the patient.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ciąża ektopowa definiowana jest jako stan, w którym do implantacji zarodka dochodzi w innym miejscu niż w jamie macicy. W ciągu ostatnich lat śmiertelność kobiet spowodowana ciążami pozamacicznymi zmniejszyła się. Ciąża ektopowa może rozwinąć się w różnych miejscach w organizmie. Najrzadszym rodzajem ciąż pozamacicznych jest ciąża zlokalizowana w bliźnie po cięciu cesarskim. Wczesne objawy związane z ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim są niecharakterystyczne. Na skutek nieodpowiedniej diagnostyki oraz leczenia mogą wystąpić zagrażające życiu powikłania jakimi są rozległy krwotok i wstrząs hipowolemiczny, co w konsekwencji prowadzi do konieczności przeprowadzenia histerektomii i utraty dziecka.Cel pracy: Głównym celem pracy jest opracowanie i przedstawienie procesu pielęgnacji pacjentki z rozpoznaną ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim, która ze względu na zaistniałą sytuację kliniczną została poddana zabiegowi cięcia cesarskiego oraz histerektomii nadszyjkowej.Materiał i metodyka: W badaniu została wykorzystana metoda badawcza – case study. Technikami użytymi w pracy były obserwacja stanu ogólnego, położniczego oraz psychicznego pacjentki, wywiad przeprowadzony w formie ustnej oraz analiza dokumentacji medycznej.Wyniki: Zagadnienia związane z ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim i ciążą ektopową zostały przedstawione w części teoretycznej pracy. W dalszej części opisano przebieg hospitalizacji w tym: wyniki badań laboratoryjnych oraz zastosowane leczenie farmakologiczne. Na podstawie zebranych danych na temat pacjentki sporządzono proces opieki pielęgniarskiej.Wnioski: Głównym ryzykiem związanym z wystąpieniem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim jest rozległy krwotok na skutek ablacji łożyska lub pęknięcia mięśnia macicy. W procesie pielęgnowania pacjentki w stanie zagrożenia życia z powodu rozległego krwotoku i wstrząsu hipowolemicznego ważne jest, aby szybko reagować na stale zmieniający się stan ogólny, położniczy oraz psychiczny. Podczas sprawowania opieki nad pacjentką po stracie dziecka i histerektomii, położna powinna kierować się holistycznym podejściem do pacjenta.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Sołtysik, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Staszkiewicz, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:40:56Z
dc.date.available
2022-07-05T21:40:56Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155905-279986
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294619
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cesarean scar pregnancy, ectopic pregnancy, hemorrhage, hysterectomy
dc.subject.plpl
ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim, ciąża ektopowa, krwotok, histerektomia
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką po cięciu cesarskim z powodu ciąży pozamacicznej w bliźnie
dc.title.alternativepl
Caring for a patient after cesarean section due to an ectopic pregnancy in the scar
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
2
Krakow
2
Poznan
2
Busko-Zdrój
1
Gmina Końskie
1
Jastrowie
1
Lodz
1
Opole
1
Wola Rakowa
1

No access

No Thumbnail Available