Ubezpieczenia jako metoda manipulacji ryzykiem majątkowym w przedsiębiorstwie

licenciate
dc.abstract.enThe subject work deals with the issue of the role of insurance in property risk management in a production company in the energy sector. This problem is significant from the perspective of changing management conditions and the occurrence of risks that are not insured. The research hypothesis adopted in the work was based on the assumption that in the current economic reality, among the various methods of risk handling in an enterprise, the choice ofinsurance is not dominant, because in practice entities more often use alternative methods of financing the negative effects of risk implementation. The paper explains the concept of property risk as a key element of risk management and the essence of the mechanism of compensation of property losses resulting from the occurrence of random accidents in a production company. In the theoretical part of the work, literature in the field of economics, insurance and business practice was used. In the research part, data from interviews with representatives of the managerial staff of the selected enterprise were used. A number of reports on the operation of this economic entity were analyzed.pl
dc.abstract.plPrzedmiotowa praca podejmuje problematykę dotyczącą roli ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem majątkowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży energetycznej. Problem ten jest istotny z perspektywy zmiany warunków gospodarowania i występowania ryzyk, które nie podlegają ubezpieczeniu. Przyjętą w pracy hipotezę badawczą oparto na przypuszczeniu, że w obecnych realiach gospodarczych pośród różnych metod manipulacji ryzykiem w przedsiębiorstwie wybór ubezpieczeń nie jest dominujący, ponieważ w praktyce podmioty korzystają częściej z alternatywnych metod finansowania negatywnych skutków realizacjiryzyka. W pracy wyjaśnia się pojęcie ryzyka majątkowego jako kluczowego elementu zarządzania ryzkiem oraz istotę mechanizmu kompensacji strat majątkowych powstałych w następstwie wystąpienia wypadkowych losowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W części teoretycznej pracy wykorzystano literaturę z zakresu nauki ekonomii i ubezpieczeń oraz praktyki gospodarczej. W części badawczej posłużono się danymi z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami kadry menedżerskiej wybranego przedsiębiorstwa. Analizie poddano szereg raportów (sprawozdań) dotyczących funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorWilk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-10-12T21:37:26Z
dc.date.available2022-10-12T21:37:26Z
dc.date.submitted2022-10-12pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157047-247507pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301441
dc.languagepolpl
dc.subject.enrisk– methods of risk handling – insurancepl
dc.subject.plryzyko – metody manipulacji ryzykiem – ubezpieczeniapl
dc.titleUbezpieczenia jako metoda manipulacji ryzykiem majątkowym w przedsiębiorstwiepl
dc.title.alternativeInsurance as a method of manipulating property risk in an enterprisepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject work deals with the issue of the role of insurance in property risk management in a production company in the energy sector. This problem is significant from the perspective of changing management conditions and the occurrence of risks that are not insured. The research hypothesis adopted in the work was based on the assumption that in the current economic reality, among the various methods of risk handling in an enterprise, the choice ofinsurance is not dominant, because in practice entities more often use alternative methods of financing the negative effects of risk implementation. The paper explains the concept of property risk as a key element of risk management and the essence of the mechanism of compensation of property losses resulting from the occurrence of random accidents in a production company. In the theoretical part of the work, literature in the field of economics, insurance and business practice was used. In the research part, data from interviews with representatives of the managerial staff of the selected enterprise were used. A number of reports on the operation of this economic entity were analyzed.
dc.abstract.plpl
Przedmiotowa praca podejmuje problematykę dotyczącą roli ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem majątkowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży energetycznej. Problem ten jest istotny z perspektywy zmiany warunków gospodarowania i występowania ryzyk, które nie podlegają ubezpieczeniu. Przyjętą w pracy hipotezę badawczą oparto na przypuszczeniu, że w obecnych realiach gospodarczych pośród różnych metod manipulacji ryzykiem w przedsiębiorstwie wybór ubezpieczeń nie jest dominujący, ponieważ w praktyce podmioty korzystają częściej z alternatywnych metod finansowania negatywnych skutków realizacjiryzyka. W pracy wyjaśnia się pojęcie ryzyka majątkowego jako kluczowego elementu zarządzania ryzkiem oraz istotę mechanizmu kompensacji strat majątkowych powstałych w następstwie wystąpienia wypadkowych losowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W części teoretycznej pracy wykorzystano literaturę z zakresu nauki ekonomii i ubezpieczeń oraz praktyki gospodarczej. W części badawczej posłużono się danymi z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami kadry menedżerskiej wybranego przedsiębiorstwa. Analizie poddano szereg raportów (sprawozdań) dotyczących funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Wilk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-10-12T21:37:26Z
dc.date.available
2022-10-12T21:37:26Z
dc.date.submittedpl
2022-10-12
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157047-247507
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301441
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
risk– methods of risk handling – insurance
dc.subject.plpl
ryzyko – metody manipulacji ryzykiem – ubezpieczenia
dc.titlepl
Ubezpieczenia jako metoda manipulacji ryzykiem majątkowym w przedsiębiorstwie
dc.title.alternativepl
Insurance as a method of manipulating property risk in an enterprise
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Chorzów
1
Gmina Połaniec
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available