O sztuce burzenia murów: Etnografia Fundacji Brak Barier

master
dc.abstract.enThe theme of this thesis concerns the key value of inclusivity in activities undertaken bya “third sector” organization. The aim of the study is to present the importance of nongovernmental organizations and social policy implementation, as well as to discover thesignificance of individual activities, based on spontaneous help, which lead to the creation ofstructured activities. The research was based on ethnographic methods and was conducted atthe Brak Barier Foundation in Cracow. The foundation focuses on helping people with varioustypes of disabilities, whose aim is to create inclusive organizational realities.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem rozważań niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowej wartości jaką jestinkluzyjność w działalności podejmowanej przez organizacje należące do tzw. “trzeciegosektora”. Celem moich badań było ukazanie znaczenia organizacji pozarządowychw realizowaniu polityki społecznej, a także odkrycie istotności pojedynczych działań,opierających się na spontanicznej pomocy, które prowadzą do powstania działalnościustrukturyzowanej. Badania przy użyciu metody etnograficznej przeprowadziłam w FundacjiBrak Barier działającej w Krakowie. Fundacja ta koncentruje się na pomocy osobom z różnegorodzaju niepełnosprawnościami, a co za tym idzie, na tworzeniu rzeczywistości inkluzyjnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKostera, Monikapl
dc.contributor.authorKonopka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKostera, Monikapl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:16:05Z
dc.date.available2020-10-27T08:16:05Z
dc.date.submitted2020-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-140027-208779pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251447
dc.languagepolpl
dc.subject.eninclusivity, non-governmental organization, social policy, ethnography, disabilitypl
dc.subject.plinkluzja, organizacja pozarządowa, polityka społeczna, etnografia, niepełnosprawnośćpl
dc.titleO sztuce burzenia murów: Etnografia Fundacji Brak Barierpl
dc.title.alternativeThe art of bringing down walls: Ethnography of Brak Barier Foundationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this thesis concerns the key value of inclusivity in activities undertaken bya “third sector” organization. The aim of the study is to present the importance of nongovernmental organizations and social policy implementation, as well as to discover thesignificance of individual activities, based on spontaneous help, which lead to the creation ofstructured activities. The research was based on ethnographic methods and was conducted atthe Brak Barier Foundation in Cracow. The foundation focuses on helping people with varioustypes of disabilities, whose aim is to create inclusive organizational realities.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowej wartości jaką jestinkluzyjność w działalności podejmowanej przez organizacje należące do tzw. “trzeciegosektora”. Celem moich badań było ukazanie znaczenia organizacji pozarządowychw realizowaniu polityki społecznej, a także odkrycie istotności pojedynczych działań,opierających się na spontanicznej pomocy, które prowadzą do powstania działalnościustrukturyzowanej. Badania przy użyciu metody etnograficznej przeprowadziłam w FundacjiBrak Barier działającej w Krakowie. Fundacja ta koncentruje się na pomocy osobom z różnegorodzaju niepełnosprawnościami, a co za tym idzie, na tworzeniu rzeczywistości inkluzyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kostera, Monika
dc.contributor.authorpl
Konopka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kostera, Monika
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:16:05Z
dc.date.available
2020-10-27T08:16:05Z
dc.date.submittedpl
2020-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-140027-208779
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251447
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
inclusivity, non-governmental organization, social policy, ethnography, disability
dc.subject.plpl
inkluzja, organizacja pozarządowa, polityka społeczna, etnografia, niepełnosprawność
dc.titlepl
O sztuce burzenia murów: Etnografia Fundacji Brak Barier
dc.title.alternativepl
The art of bringing down walls: Ethnography of Brak Barier Foundation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available