Rozpoczynanie działalności gospodarczej w gastronomii w województwie mazowieckim

licenciate
dc.abstract.enSubject is getting business activity off the ground in gastronomical branch. In introduction characterization of branch has been made through presentation of main definitions from its domain, discussion about internal classification, history of this sector of the economy and its current situation in Mazovia province. Next general process of getting business activity off the ground has been presented, important barriers in development has been pointed and available funding sources in country for this activity has been shown. Thesis contains present statistics of current branch situation in country. Basing on them SWOT analysis has been made for the gastronomical sector. Case analysis has been made for existing company from Mazovia province. Authoress of the thesis states that although a lot of barriers and obstacles may be found during getting gastronomical enterprise off the ground in Mazovia province, it is venture which is needed and profitable. In conclusion example business plan has been made.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest proces uruchamiania działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Na wstępie dokonano charakterystyki branży poprzez prezentację najważniejszych pojęć z jej zakresu, omówienie wewnętrznych podziałów i historii tego sektora gospodarki oraz jej obecnej sytuacji w województwie mazowieckim. Następnie przedstawiono ogólny proces uruchamiania działalności gospodarczej, wskazano ważniejsze bariery w jej rozwoju i zaprezentowano dostępne w kraju źródła finansowania tejże działalności. Praca zawiera współczesne dane statystyczne związane z sytuacją branży w kraju. Na ich podstawie dokonano analizy SWOT dla sektora. Przeprowadzono analizę przypadku dla istniejącego przedsiębiorstwa działającego w województwie mazowieckim. Autorka pracy stwierdziła, że mimo wielu przeciwności i barier, na jakie trafią przedsiębiorcy przy uruchamianiu przedsiębiorstwa gastronomicznego w województwie mazowieckim jest to przedsięwzięcie, na które istnieje zapotrzebowanie i jest ono opłacalne. Uwzględniając wnioski z pracy sporządzono przykładowy biznes plan.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorNachyła, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:24:55Z
dc.date.available2020-07-14T21:24:55Z
dc.date.submitted2011-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-57013-98339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171414
dc.subject.enGASTRONOMY – GRANTS UNION - COMPANYpl
dc.subject.otherGASTRONOMIA –– DOFINASOWANIA UNIJNE - PRZEDSIĘBIORSTWOpl
dc.titleRozpoczynanie działalności gospodarczej w gastronomii w województwie mazowieckimpl
dc.title.alternativeThe set up new business in the foodservice industry in the mazovia voivodshippl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject is getting business activity off the ground in gastronomical branch. In introduction characterization of branch has been made through presentation of main definitions from its domain, discussion about internal classification, history of this sector of the economy and its current situation in Mazovia province. Next general process of getting business activity off the ground has been presented, important barriers in development has been pointed and available funding sources in country for this activity has been shown. Thesis contains present statistics of current branch situation in country. Basing on them SWOT analysis has been made for the gastronomical sector. Case analysis has been made for existing company from Mazovia province. Authoress of the thesis states that although a lot of barriers and obstacles may be found during getting gastronomical enterprise off the ground in Mazovia province, it is venture which is needed and profitable. In conclusion example business plan has been made.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest proces uruchamiania działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Na wstępie dokonano charakterystyki branży poprzez prezentację najważniejszych pojęć z jej zakresu, omówienie wewnętrznych podziałów i historii tego sektora gospodarki oraz jej obecnej sytuacji w województwie mazowieckim. Następnie przedstawiono ogólny proces uruchamiania działalności gospodarczej, wskazano ważniejsze bariery w jej rozwoju i zaprezentowano dostępne w kraju źródła finansowania tejże działalności. Praca zawiera współczesne dane statystyczne związane z sytuacją branży w kraju. Na ich podstawie dokonano analizy SWOT dla sektora. Przeprowadzono analizę przypadku dla istniejącego przedsiębiorstwa działającego w województwie mazowieckim. Autorka pracy stwierdziła, że mimo wielu przeciwności i barier, na jakie trafią przedsiębiorcy przy uruchamianiu przedsiębiorstwa gastronomicznego w województwie mazowieckim jest to przedsięwzięcie, na które istnieje zapotrzebowanie i jest ono opłacalne. Uwzględniając wnioski z pracy sporządzono przykładowy biznes plan.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Nachyła, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:24:55Z
dc.date.available
2020-07-14T21:24:55Z
dc.date.submittedpl
2011-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-57013-98339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171414
dc.subject.enpl
GASTRONOMY – GRANTS UNION - COMPANY
dc.subject.otherpl
GASTRONOMIA –– DOFINASOWANIA UNIJNE - PRZEDSIĘBIORSTWO
dc.titlepl
Rozpoczynanie działalności gospodarczej w gastronomii w województwie mazowieckim
dc.title.alternativepl
The set up new business in the foodservice industry in the mazovia voivodship
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
2
Grodzisk Wielkopolski
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Gdansk
1
Nowogard
1
Otwock
1

No access

No Thumbnail Available