Macierzyństwo zastępcze. Dopuszczalność zawierania umów surogacyjnych w Polsce w świetle prawa i poglądów nauki

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis concerns the admissibility of surrogacy contract in Poland. Due to the rapid development of medical science in the field of artificial procreation concept of motherhood has been split between different women. The main objective of the development will be to demonstrate that the provisions of Polish law correctly, but not completely resolve the doubts arising from the surrogate moderhood. The discussion will also include views of doctrine relating to the validity of such agreements in legal order and evaluation of possibility of execution of claims connected with those contracts. The development also presents proposals for surrogacy institutions in Poland in relation to the regulations in selected countries, namely Israel (a country that legalized surrogacy) and France (as a state that is a declaration of invalidity surrogacy contracts).pl
dc.abstract.plTematem pracy jest dopuszczalność zawierania umów surogacyjnych w Polsce. Z uwagi na intensywny rozwój nauk medycznych w zakresie sztucznej prokreacji, pojęcie macierzyństwa uległo rozczepieniu pomiędzy różnymi kobietami. Głównym celem opracowania będzie wykazanie, iż przepisy polskiego prawa prawidłowo, aczkolwiek niezupełnie rozstrzygają wszelkie wątpliwości, powstałe na gruncie macierzyństwa zastępczego. Omówione zostaną także poglądy doktryny, odnoszące się do ważności takich umów na tle obowiązującego porządku prawnego oraz ocena możności egzekwowania powstałych na ich podstawie roszczeń. Opracowanie prezentuje również propozycje rozwiązań instytucji macierzyństwa zastępczego w Polsce w odniesieniu do regulacji wybranych państw, którymi są Izrael (jako państwo, które zalegalizowało macierzyństwo zastępcze) oraz Francja (jako państwo, które stanowi o nieważności umów surogacyjnych).pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorSwoboda, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBosek, Leszek - 200574 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:59:39Z
dc.date.available2020-07-24T14:59:39Z
dc.date.submitted2013-06-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-73666-121889pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186533
dc.languagepolpl
dc.subject.ensurrogate mother, surrogacypl
dc.subject.plmatka zastępcza, surogacjapl
dc.titleMacierzyństwo zastępcze. Dopuszczalność zawierania umów surogacyjnych w Polsce w świetle prawa i poglądów naukipl
dc.title.alternativeSurrogacy. Admissibility of surrogacy contract in Poland in the light of the law and views of science.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis concerns the admissibility of surrogacy contract in Poland. Due to the rapid development of medical science in the field of artificial procreation concept of motherhood has been split between different women. The main objective of the development will be to demonstrate that the provisions of Polish law correctly, but not completely resolve the doubts arising from the surrogate moderhood. The discussion will also include views of doctrine relating to the validity of such agreements in legal order and evaluation of possibility of execution of claims connected with those contracts. The development also presents proposals for surrogacy institutions in Poland in relation to the regulations in selected countries, namely Israel (a country that legalized surrogacy) and France (as a state that is a declaration of invalidity surrogacy contracts).
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest dopuszczalność zawierania umów surogacyjnych w Polsce. Z uwagi na intensywny rozwój nauk medycznych w zakresie sztucznej prokreacji, pojęcie macierzyństwa uległo rozczepieniu pomiędzy różnymi kobietami. Głównym celem opracowania będzie wykazanie, iż przepisy polskiego prawa prawidłowo, aczkolwiek niezupełnie rozstrzygają wszelkie wątpliwości, powstałe na gruncie macierzyństwa zastępczego. Omówione zostaną także poglądy doktryny, odnoszące się do ważności takich umów na tle obowiązującego porządku prawnego oraz ocena możności egzekwowania powstałych na ich podstawie roszczeń. Opracowanie prezentuje również propozycje rozwiązań instytucji macierzyństwa zastępczego w Polsce w odniesieniu do regulacji wybranych państw, którymi są Izrael (jako państwo, które zalegalizowało macierzyństwo zastępcze) oraz Francja (jako państwo, które stanowi o nieważności umów surogacyjnych).
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Swoboda, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Bosek, Leszek - 200574
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:59:39Z
dc.date.available
2020-07-24T14:59:39Z
dc.date.submittedpl
2013-06-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-73666-121889
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186533
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
surrogate mother, surrogacy
dc.subject.plpl
matka zastępcza, surogacja
dc.titlepl
Macierzyństwo zastępcze. Dopuszczalność zawierania umów surogacyjnych w Polsce w świetle prawa i poglądów nauki
dc.title.alternativepl
Surrogacy. Admissibility of surrogacy contract in Poland in the light of the law and views of science.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Gdansk
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available