Rola apeliny w biologii nowotworów

licenciate
dc.abstract.enNowadays, cancer is affecting more and more people. Statistics show that from year to year we observe an increase in morbidity and, consequently, cancer-related deaths. Carcinogenesis is a process that takes place at the cellular level of the body leading to the onset of cancer. It is estimated that around 80% of the cases are related to external factors such as radiation, carcinogenic effects such as asbestos or viral infection.The genetic predisposition is largely influenced by the effect of inheritance from the ancestors of the alleles of the disease genes. In recent years it has been proven that obesity is a factor leading to cancer. Accumulating excessive body fat is a problem both in children and in adults. It has been found that obesity leads not only to the increased risk of cancer but also to cardiovascular disease, osteoarthritis and type 2 diabetes, which is associated with reduced life expectancy. In this undergraduate thesis I discuss the impact of apelin on cancer biology. Apelin plays an key role in the carbohydrate economy, demonstrating a similar pattern of action for insulin. The increase in apelin concentrations is observed in obese patients with hyperinsulinemia, type 2 diabetes, glucose tolerance disorders. Studies have shown that tumor necrosis factor α (TNF-α), which is an inflammatory cytokine, is associated with the level of apelin. The literature data presented in this paper indicate the key role of apelin in cancer biology. In addition, the study confirms that apelin is a factor that also contributes to the progression of ovarian cancer.pl
dc.abstract.plW obecnych czasach choroby nowotworowe dotykają coraz więcej osób. Statystyki pokazują iż z roku na rok obserwujemy wzrost zachorowań, a co za tym idzie zgonów spowodowanych rakiem. Kancerogeneza jest to proces zachodzący na poziomie komórkowym organizmu prowadzący do powstania nowotworu. Szacuje się, że około 80 % zachorowań związanych jest z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie, wpływ substancji rakotwórczych np. azbest, czy zakażenie określonym wirusem. W dużym stopniu wpływ mają predyspozycje genetyczne czyli skutek dziedziczenia od przodków alleli genów chorobowych. W ostatnich latach udowodniono iż otyłość, jest czynnikiem prowadzący do chorób nowotworowych. Gromadzenie nadmiernej tkanki tłuszczowej jest problemem zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Stwierdzono iż, otyłość prowadzi nie tylko do zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, ale również chorób układu krążenia, zapalenia kości oraz stawów, cukrzycę typu 2 co wiążę się ze skracaniem długości życia. W swojej pracy licencjackiej omawiam wpływ apeliny na biologie nowotworów. Apelina odgrywa ważną role w gospodarce węglowodanowej, wykazując podobny schemat działania do insuliny. Wzrost stężenia apeliny obserwowany jest u osób otyłych, z hiperinsulinemią, cukrzycą typu 2, zaburzeniami tolerancji glukozy. Badania wykazały iż czynnik martwicy nowotworowej α (TNF-α) będący cytokiną związaną z procesem zapalnym jest powiązana z poziomem apeliny. Przytoczone w niniejsze pracy dane literaturowe wskazują na kluczową rolę apeliny w biologii nowotworów. Ponadto, przeprowadzone badania potwierdzają, iż apelina jest czynnikiem wpływającym również na progresję nowotworów jajnika.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPtak, Anna - 131580 pl
dc.contributor.authorKulczak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPtak, Anna - 131580 pl
dc.contributor.reviewerPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:57:25Z
dc.date.available2020-07-26T19:57:25Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-103225-179686pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209762
dc.languagepolpl
dc.subject.enApelin, carcinogenesis, adipose tissue, obesity, tumor necrosis factorpl
dc.subject.plApelina, kancerogeneza, tkanka tłuszczowa, otyłość, czynnik martwicy nowotworowejpl
dc.titleRola apeliny w biologii nowotworówpl
dc.title.alternativeRole of apelin in biology of cancer.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, cancer is affecting more and more people. Statistics show that from year to year we observe an increase in morbidity and, consequently, cancer-related deaths. Carcinogenesis is a process that takes place at the cellular level of the body leading to the onset of cancer. It is estimated that around 80% of the cases are related to external factors such as radiation, carcinogenic effects such as asbestos or viral infection.The genetic predisposition is largely influenced by the effect of inheritance from the ancestors of the alleles of the disease genes. In recent years it has been proven that obesity is a factor leading to cancer. Accumulating excessive body fat is a problem both in children and in adults. It has been found that obesity leads not only to the increased risk of cancer but also to cardiovascular disease, osteoarthritis and type 2 diabetes, which is associated with reduced life expectancy. In this undergraduate thesis I discuss the impact of apelin on cancer biology. Apelin plays an key role in the carbohydrate economy, demonstrating a similar pattern of action for insulin. The increase in apelin concentrations is observed in obese patients with hyperinsulinemia, type 2 diabetes, glucose tolerance disorders. Studies have shown that tumor necrosis factor α (TNF-α), which is an inflammatory cytokine, is associated with the level of apelin. The literature data presented in this paper indicate the key role of apelin in cancer biology. In addition, the study confirms that apelin is a factor that also contributes to the progression of ovarian cancer.
dc.abstract.plpl
W obecnych czasach choroby nowotworowe dotykają coraz więcej osób. Statystyki pokazują iż z roku na rok obserwujemy wzrost zachorowań, a co za tym idzie zgonów spowodowanych rakiem. Kancerogeneza jest to proces zachodzący na poziomie komórkowym organizmu prowadzący do powstania nowotworu. Szacuje się, że około 80 % zachorowań związanych jest z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie, wpływ substancji rakotwórczych np. azbest, czy zakażenie określonym wirusem. W dużym stopniu wpływ mają predyspozycje genetyczne czyli skutek dziedziczenia od przodków alleli genów chorobowych. W ostatnich latach udowodniono iż otyłość, jest czynnikiem prowadzący do chorób nowotworowych. Gromadzenie nadmiernej tkanki tłuszczowej jest problemem zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Stwierdzono iż, otyłość prowadzi nie tylko do zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, ale również chorób układu krążenia, zapalenia kości oraz stawów, cukrzycę typu 2 co wiążę się ze skracaniem długości życia. W swojej pracy licencjackiej omawiam wpływ apeliny na biologie nowotworów. Apelina odgrywa ważną role w gospodarce węglowodanowej, wykazując podobny schemat działania do insuliny. Wzrost stężenia apeliny obserwowany jest u osób otyłych, z hiperinsulinemią, cukrzycą typu 2, zaburzeniami tolerancji glukozy. Badania wykazały iż czynnik martwicy nowotworowej α (TNF-α) będący cytokiną związaną z procesem zapalnym jest powiązana z poziomem apeliny. Przytoczone w niniejsze pracy dane literaturowe wskazują na kluczową rolę apeliny w biologii nowotworów. Ponadto, przeprowadzone badania potwierdzają, iż apelina jest czynnikiem wpływającym również na progresję nowotworów jajnika.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Ptak, Anna - 131580
dc.contributor.authorpl
Kulczak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ptak, Anna - 131580
dc.contributor.reviewerpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:57:25Z
dc.date.available
2020-07-26T19:57:25Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-103225-179686
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209762
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Apelin, carcinogenesis, adipose tissue, obesity, tumor necrosis factor
dc.subject.plpl
Apelina, kancerogeneza, tkanka tłuszczowa, otyłość, czynnik martwicy nowotworowej
dc.titlepl
Rola apeliny w biologii nowotworów
dc.title.alternativepl
Role of apelin in biology of cancer.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
8
Poznan
5
Oświęcim
4
Wroclaw
3
Lubliniec
2
Szczecin
2
Warsaw
2
Aleksandrów Łódzki
1
Deszczno
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available