Społeczność polska "pograniczy wewnętrznych" na przełomie wieków XX i XXI : przemiany kulturowo-tożsamościowe

2023
journal article
article
dc.abstract.enThe objective of the article is to present the changes that, after 1989, and particularly after 2004, occurred in the language and culture of the Polish communities living in the internal (territorial, virtual and individual) borderlands and their influence on the cultural identityof Poles. These changes are discussed based on materials collected in southern Poland (in the regins of Nowy Sącz and Podhale) and in the Low Beskid mountains in south-eastern Poland. By „internal (psychological, individual) borderland” within a country,the author refers to the contact between two linguistic and cultural complexes: the rural and the municipal one, as well as the virtual borderland of two cultures: the national and the regional, i.e. local culture (related to one’s identity), and techno-managerial culture,which has a global range.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest pokazanie zmian, jakie po roku 1989, a zwłaszcza po 2004 dokonały się w języku i kulturze społeczności polskich tzw. pograniczy wewnętrznych - terytorialnych, wirtualnych i osobniczych oraz ich wpływu na kulturową tożsamość Polaków. Owe zmiany omawiam na przykładzie materiału zebranego w południowej Polsce (na Sądecczyźnie i na Podhalu), a także w Polsce południowo-wschodniej - w Beskidzie Niskim. Terminem „wewnętrzne pogranicze” w obrębie państwa (psychologiczne, osobnicze) określam też pozostawanie w kontakcie dwu zespołów językowo-kulturowych – wiejskiego i miejskiego, a także wirtualne pogranicze dwu kultur – narodowej i regionalnej, czyli lokalnej (tożsamościowej) oraz kultury technomenedżerskiej o zasięgu globalnym.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistykipl
dc.contributor.authorKurek, Halina - 129755 pl
dc.date.accession2024-01-03pl
dc.date.accessioned2024-01-08T18:13:18Z
dc.date.available2024-01-08T18:13:18Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical107-116pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume25pl
dc.identifier.doi10.31648/pj.9185pl
dc.identifier.eissn2450-0801pl
dc.identifier.issn1509-5304pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325186
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/9185/7028pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.en„internal borderland”pl
dc.subject.enlanguagepl
dc.subject.enculturepl
dc.subject.enidentitypl
dc.subject.pl„pogranicze wewnętrzne”pl
dc.subject.pljęzykpl
dc.subject.plkulturapl
dc.subject.pltożsamośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpołeczność polska "pograniczy wewnętrznych" na przełomie wieków XX i XXI : przemiany kulturowo-tożsamościowepl
dc.title.alternativePolish community of the "internal borderlands" at the turn of the 20th and 21st centuries : cultural and identity changespl
dc.title.journalPrace Językoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of the article is to present the changes that, after 1989, and particularly after 2004, occurred in the language and culture of the Polish communities living in the internal (territorial, virtual and individual) borderlands and their influence on the cultural identityof Poles. These changes are discussed based on materials collected in southern Poland (in the regins of Nowy Sącz and Podhale) and in the Low Beskid mountains in south-eastern Poland. By „internal (psychological, individual) borderland” within a country,the author refers to the contact between two linguistic and cultural complexes: the rural and the municipal one, as well as the virtual borderland of two cultures: the national and the regional, i.e. local culture (related to one’s identity), and techno-managerial culture,which has a global range.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest pokazanie zmian, jakie po roku 1989, a zwłaszcza po 2004 dokonały się w języku i kulturze społeczności polskich tzw. pograniczy wewnętrznych - terytorialnych, wirtualnych i osobniczych oraz ich wpływu na kulturową tożsamość Polaków. Owe zmiany omawiam na przykładzie materiału zebranego w południowej Polsce (na Sądecczyźnie i na Podhalu), a także w Polsce południowo-wschodniej - w Beskidzie Niskim. Terminem „wewnętrzne pogranicze” w obrębie państwa (psychologiczne, osobnicze) określam też pozostawanie w kontakcie dwu zespołów językowo-kulturowych – wiejskiego i miejskiego, a także wirtualne pogranicze dwu kultur – narodowej i regionalnej, czyli lokalnej (tożsamościowej) oraz kultury technomenedżerskiej o zasięgu globalnym.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
dc.contributor.authorpl
Kurek, Halina - 129755
dc.date.accessionpl
2024-01-03
dc.date.accessioned
2024-01-08T18:13:18Z
dc.date.available
2024-01-08T18:13:18Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
107-116
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
25
dc.identifier.doipl
10.31648/pj.9185
dc.identifier.eissnpl
2450-0801
dc.identifier.issnpl
1509-5304
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/325186
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/9185/7028
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
„internal borderland”
dc.subject.enpl
language
dc.subject.enpl
culture
dc.subject.enpl
identity
dc.subject.plpl
„pogranicze wewnętrzne”
dc.subject.plpl
język
dc.subject.plpl
kultura
dc.subject.plpl
tożsamość
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Społeczność polska "pograniczy wewnętrznych" na przełomie wieków XX i XXI : przemiany kulturowo-tożsamościowe
dc.title.alternativepl
Polish community of the "internal borderlands" at the turn of the 20th and 21st centuries : cultural and identity changes
dc.title.journalpl
Prace Językoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Ashburn
2

No access

No Thumbnail Available