Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

master
dc.abstract.enThe main subject of the thesis involves the category of the “bystander” and its specific form – the peasant bystander of the Holocaust. The analysis deals with three main issues. Firstly, a particular meaning of the Holocaust experience in the village as well as Polish (peasant)-Jewish relationships influenced by the pre-war imaginarium of the peasant culture. Secondly, forms of affective and sensual attitudes of bystanders towards the Holocaust. Thirdly, strategies of referring to personal experiences of the war. Moreover, I investigate a trajectory of the Polish discourse on the attitudes of the Polish society towards the Holocaust in order to identify moments when scholars paid more attention to the issue of the bystander. The analysis put forward aims at understanding peasant points of view and hearing peasant voices. Therefore, theoretical and methodological investigations are mostly based on an analysis of the so-called peasant literature, accounts and memories.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest kategoria postronnego, a szczególnie chłopskiego postronnego Zagłady. Analizowana problematyka oscyluje wokół trzech głównych problemów: po pierwsze – specyfiki doświadczenia Zagłady na wsi oraz relacji polsko(chłopsko)-żydowskich, na które rzutuje przedwojenne imaginarium kultury chłopskiej, po drugie – form afektywnej i zmysłowej obecności postronnego przy Zagładzie, oraz po trzecie – strategii opowiadania o doświadczeniu postronnego zaangażowania. Ponadto proponuję prześledzenie trajektorii polskiego dyskursu na temat postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady w celu zidentyfikowania momentów ujawniania znaczenia tej kategorii i jej niuansowania. Proponowana przeze mnie perspektywa jest bowiem nakierowana na próbę zrozumienia chłopskiego punktu widzenia i usłyszenia głosu chłopskiego. Dlatego też rozważania teoretyczne opieram i wyprowadzam z analizy tekstów literackich, należących przede wszystkim do tzw. literatury nurtu chłopskiego, oraz relacji i wspomnień.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNycz, Ryszard - 131091 pl
dc.contributor.authorKoprowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerNycz, Ryszard - 131091 pl
dc.contributor.reviewerSendyka, Roma - 131825 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:47:05Z
dc.date.available2020-07-27T06:47:05Z
dc.date.submitted2017-06-26pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-114361-162274pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219741
dc.languagepolpl
dc.subject.envillage, bystander, Holocaust, peasant literature, peasant culture, accounts, surroundings, landscape, closeness, affectpl
dc.subject.plwieś, postronny, Zagłada, literatura, nurt chłopski, kultura chłopska, relacje, okolica, krajobraz, bliskość, afektpl
dc.titlePostronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadkówpl
dc.title.alternativeBystanders? The Holocaust accounts of the peasant witnessespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of the thesis involves the category of the “bystander” and its specific form – the peasant bystander of the Holocaust. The analysis deals with three main issues. Firstly, a particular meaning of the Holocaust experience in the village as well as Polish (peasant)-Jewish relationships influenced by the pre-war imaginarium of the peasant culture. Secondly, forms of affective and sensual attitudes of bystanders towards the Holocaust. Thirdly, strategies of referring to personal experiences of the war. Moreover, I investigate a trajectory of the Polish discourse on the attitudes of the Polish society towards the Holocaust in order to identify moments when scholars paid more attention to the issue of the bystander. The analysis put forward aims at understanding peasant points of view and hearing peasant voices. Therefore, theoretical and methodological investigations are mostly based on an analysis of the so-called peasant literature, accounts and memories.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest kategoria postronnego, a szczególnie chłopskiego postronnego Zagłady. Analizowana problematyka oscyluje wokół trzech głównych problemów: po pierwsze – specyfiki doświadczenia Zagłady na wsi oraz relacji polsko(chłopsko)-żydowskich, na które rzutuje przedwojenne imaginarium kultury chłopskiej, po drugie – form afektywnej i zmysłowej obecności postronnego przy Zagładzie, oraz po trzecie – strategii opowiadania o doświadczeniu postronnego zaangażowania. Ponadto proponuję prześledzenie trajektorii polskiego dyskursu na temat postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady w celu zidentyfikowania momentów ujawniania znaczenia tej kategorii i jej niuansowania. Proponowana przeze mnie perspektywa jest bowiem nakierowana na próbę zrozumienia chłopskiego punktu widzenia i usłyszenia głosu chłopskiego. Dlatego też rozważania teoretyczne opieram i wyprowadzam z analizy tekstów literackich, należących przede wszystkim do tzw. literatury nurtu chłopskiego, oraz relacji i wspomnień.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nycz, Ryszard - 131091
dc.contributor.authorpl
Koprowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Nycz, Ryszard - 131091
dc.contributor.reviewerpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:47:05Z
dc.date.available
2020-07-27T06:47:05Z
dc.date.submittedpl
2017-06-26
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-114361-162274
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219741
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
village, bystander, Holocaust, peasant literature, peasant culture, accounts, surroundings, landscape, closeness, affect
dc.subject.plpl
wieś, postronny, Zagłada, literatura, nurt chłopski, kultura chłopska, relacje, okolica, krajobraz, bliskość, afekt
dc.titlepl
Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków
dc.title.alternativepl
Bystanders? The Holocaust accounts of the peasant witnesses
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available