Polskie biblioteki cyfrowe w kontekście kryteriów wiarygodności archiwów cyfrowych : próba ewaluacji

2016
book section
article
dc.abstract.enThe objective of this paper is to present the results of - probably the first in our country - attempt of evaluation of Polish digital libraries in the context of criteria for the credibility of digital collections developed by task forces RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force and Nestor, ultimately approved by the International Organization for Standardization as an ISO standard (ISO 16363: 2012). The Malopolska Digital Library and the Jagiellonian Digital Library were used as samples to determine whether the Polish library institutions managing collections of digital materials are ready to meet the requirements of reliable institutions, able to fulfill the requirements of the long-term preservation processes. The registers of attributes for trustworthy digital archives, proposed by the working groups RLG-NARA and Nestor have been used as tools for this evaluation.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników, prawdopodobnie pierwszej w naszym kraju, próby ewaluacji polskich bibliotek cyfrowych w kontekście katalogów kryteriów wiarygodności cyfrowych kolekcji, opracowanych w strukturach międzynarodowej grupy roboczej RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force oraz niemieckiej grupy Nestor, zaakceptowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako norma ISO (ISO 16363:2012). Na przykładzie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej starano się określić, czy i w jakim stopniu polskie instytucje biblioteczne tworzące kolekcje cyfrowych materiałów są przygotowane do spełnienia wymogów instytucji wiarygodnych, gwarantujących osiągnięcie celu długotrwałego zabezpieczenia użyteczności przechowywanych zasobów cyfrowych. Za narzędzie testowej ewaluacji posłużyły rejestry atrybutów wiarygodnych archiwów cyfrowych, zaproponowane przez grupy RLG-NARA oraz Nestor.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwapl
dc.affiliationPion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.contributor.authorJanuszko-Szakiel, Aneta - 365530 pl
dc.contributor.authorKowalewski, Wojciech - 339358 pl
dc.contributor.authorSzafrański, Leszek - 140230 pl
dc.contributor.editorCisek, Sabina - 127597 pl
dc.date.accessioned2016-11-04T11:58:12Z
dc.date.available2016-11-04T11:58:12Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 222-224pl
dc.description.physical189-224pl
dc.description.publication2,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-943816-4-6pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32005
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.encredibility of digital archivespl
dc.subject.endigital librarypl
dc.subject.enevaluation of digital librariespl
dc.subject.enISO 16363:2012pl
dc.subject.enJagiellonian Digital Librarypl
dc.subject.enMalopolska Digital Librarypl
dc.subject.plbiblioteka cyfrowapl
dc.subject.plewaluacja bibliotek cyfrowychpl
dc.subject.plJagiellońska Biblioteka Cyfrowapl
dc.subject.plMałopolska Biblioteka Cyfrowapl
dc.subject.plnorma ISO 16363:2012pl
dc.subject.plwiarygodność archiwów cyfrowychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolskie biblioteki cyfrowe w kontekście kryteriów wiarygodności archiwów cyfrowych : próba ewaluacjipl
dc.title.alternativePolish digital libraries in the context of credibility criteria for digital archives : a tentative evaluationpl
dc.title.containerInspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologiipl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this paper is to present the results of - probably the first in our country - attempt of evaluation of Polish digital libraries in the context of criteria for the credibility of digital collections developed by task forces RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force and Nestor, ultimately approved by the International Organization for Standardization as an ISO standard (ISO 16363: 2012). The Malopolska Digital Library and the Jagiellonian Digital Library were used as samples to determine whether the Polish library institutions managing collections of digital materials are ready to meet the requirements of reliable institutions, able to fulfill the requirements of the long-term preservation processes. The registers of attributes for trustworthy digital archives, proposed by the working groups RLG-NARA and Nestor have been used as tools for this evaluation.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników, prawdopodobnie pierwszej w naszym kraju, próby ewaluacji polskich bibliotek cyfrowych w kontekście katalogów kryteriów wiarygodności cyfrowych kolekcji, opracowanych w strukturach międzynarodowej grupy roboczej RLG-NARA Digital Repository Certification Task Force oraz niemieckiej grupy Nestor, zaakceptowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako norma ISO (ISO 16363:2012). Na przykładzie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej starano się określić, czy i w jakim stopniu polskie instytucje biblioteczne tworzące kolekcje cyfrowych materiałów są przygotowane do spełnienia wymogów instytucji wiarygodnych, gwarantujących osiągnięcie celu długotrwałego zabezpieczenia użyteczności przechowywanych zasobów cyfrowych. Za narzędzie testowej ewaluacji posłużyły rejestry atrybutów wiarygodnych archiwów cyfrowych, zaproponowane przez grupy RLG-NARA oraz Nestor.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dc.affiliationpl
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska
dc.contributor.authorpl
Januszko-Szakiel, Aneta - 365530
dc.contributor.authorpl
Kowalewski, Wojciech - 339358
dc.contributor.authorpl
Szafrański, Leszek - 140230
dc.contributor.editorpl
Cisek, Sabina - 127597
dc.date.accessioned
2016-11-04T11:58:12Z
dc.date.available
2016-11-04T11:58:12Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 222-224
dc.description.physicalpl
189-224
dc.description.publicationpl
2,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-943816-4-6
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32005
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Biblioteka Jagiellońska
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
credibility of digital archives
dc.subject.enpl
digital library
dc.subject.enpl
evaluation of digital libraries
dc.subject.enpl
ISO 16363:2012
dc.subject.enpl
Jagiellonian Digital Library
dc.subject.enpl
Malopolska Digital Library
dc.subject.plpl
biblioteka cyfrowa
dc.subject.plpl
ewaluacja bibliotek cyfrowych
dc.subject.plpl
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
dc.subject.plpl
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
dc.subject.plpl
norma ISO 16363:2012
dc.subject.plpl
wiarygodność archiwów cyfrowych
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Polskie biblioteki cyfrowe w kontekście kryteriów wiarygodności archiwów cyfrowych : próba ewaluacji
dc.title.alternativepl
Polish digital libraries in the context of credibility criteria for digital archives : a tentative evaluation
dc.title.containerpl
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Katowice
2
Krakow
2
Warsaw
1
Downloads
januszko-szakiel_kowalewski_szafranski_polskie_biblioteki_cyfrowe_w_kontekscie_kryteriow_wiarygodnosci.pdf
9
januszko-szakiel_kowalewski_szafranski_polskie_biblioteki_cyfrowe_w_kontekscie_kryteriow_wiarygodnosci.odt
6