Żydzi w Polsce - problematyka polityczna, społeczna i kulturowa

master
dc.abstract.enHistory of the Jews in Polish territory exceeds thousand years. For several centuries the Poland has been for Jews a very friendly state where they could practice their religion and work. Unfortunately, also in our territory there took place their nearly-total extermination by the Nazis. Issue of Jews in Poland has been regular one during different discussions at different stages. This issue occurs in politics and during everyday talks. In Poland there are both, followers of Jewish society, fascinated with their culture and feeling sorry for the Holocaust, and serious opponents, even anti-Semite in some cases. The goal of this paper is examination of wieldy-recognized Polish-Jewish relations with special consideration to Polish-Israeli relations in the political, social and culture context, as well as factors which determine such relations. The first chapter “History of Polish Jews” contains description of the most essential events from the Jewish society’s history in Poland from the moment they appeared in this territory till now. It focuses on critical moments such as: Zionism, Holocaust or communism in Poland. The second chapter focused on Polish-Israeli relations from the moment of setting up of the Israel state to 2010. It concentrates on two strategic fields of the relations: political and culture ones. In the chapter titled “Jewish and Israeli culture in Poland” there are discussed main properties of the Jewish culture: specificity of the religion, synagogue, cemeteries, ceremonies, calendar, kosherness and a status of a Jewish woman. Moreover, they are presented issues of promotion of the Jewish culture in Poland by festivals, Days of Israel or a Museum of Jewish History in Poland. The last chapter summarizes the factors determining the contemporary and future Polish-Jewish relations, including Polish-Israeli ones.pl
dc.abstract.plDzieje Żydów na ziemiach polskich liczą ponad tysiąc lat. Przez kilkanaście wieków Polska była dla społeczności żydowskiej krajem niezwykle przyjaznym, w którym mogli swobodnie praktykować religię i bez przeszkód pracować, niestety również na naszych ziemiach miała miejsce ich niemal całkowita eksterminacja dokonana przez nazistów. Kwestia Żydów w Polsce jest stale obecna w dyskusjach na różnym szczeblu. Tematyka ta pojawia się zarówno w polityce, jak i w codziennych rozmowach. W Polsce spotkamy zarówno zwolenników społeczności żydowskiej, zafascynowanych ich kulturą i współczujących tragedii Holokaustu, jak również zagorzałych przeciwników, w skrajnych wypadkach antysemitów. Celem niniejszej pracy jest analiza szeroko ujętych relacji polsko-żydowskich ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-izraelskich w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym, oraz czynników, które determinują te relacje.Rozdział pierwszy „Dzieje Żydów polskich” zawiera opis najważniejszych wydarzeń z historii społeczności żydowskiej w Polsce od momentu ich przybycia na te tereny aż po czasy współczesne. Koncentruje się jednakże na momentach przełomowych, takich jak: powstanie syjonizmu, Holokaust czy komunizm w Polsce. Drugi rozdział poświęcony jest analizie stosunków polsko-izraelskich, począwszy od momentu powstania Państwa Izrael po rok 2010. Skupia się na dwóch strategicznych obszarach tych stosunków: politycznym i kulturowym. W rozdziale „Kultura żydowska i izraelska w Polsce” omówione są główne cechy kultury żydowskiej: specyfika religii, synagog, cmentarzy, obrzędów, kalendarza, świąt, koszerności i statusu kobiety żydowskiej. Ponadto poruszone zostają kwestie promowania kultury izraelskiej w Polsce, co odbywa się poprzez festiwale, Dni Izraela czy budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Ostatni rozdział to podsumowanie czynników determinujących współczesne i przyszłe relacje polsko-żydowskie, a w tym polsko-izraelskie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorBoroń, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:50:26Z
dc.date.available2020-07-15T17:50:26Z
dc.date.submitted2011-07-18pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-58434-65763pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172498
dc.languagepolpl
dc.subject.enJews, Polish-Jewish relations, Polish-Israeli relationspl
dc.subject.plŻydzi, stosunki polsko-żydowskie, stosunki polsko-izraelskiepl
dc.titleŻydzi w Polsce - problematyka polityczna, społeczna i kulturowapl
dc.title.alternativeJews in Poland - political, social and culture issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
History of the Jews in Polish territory exceeds thousand years. For several centuries the Poland has been for Jews a very friendly state where they could practice their religion and work. Unfortunately, also in our territory there took place their nearly-total extermination by the Nazis. Issue of Jews in Poland has been regular one during different discussions at different stages. This issue occurs in politics and during everyday talks. In Poland there are both, followers of Jewish society, fascinated with their culture and feeling sorry for the Holocaust, and serious opponents, even anti-Semite in some cases. The goal of this paper is examination of wieldy-recognized Polish-Jewish relations with special consideration to Polish-Israeli relations in the political, social and culture context, as well as factors which determine such relations. The first chapter “History of Polish Jews” contains description of the most essential events from the Jewish society’s history in Poland from the moment they appeared in this territory till now. It focuses on critical moments such as: Zionism, Holocaust or communism in Poland. The second chapter focused on Polish-Israeli relations from the moment of setting up of the Israel state to 2010. It concentrates on two strategic fields of the relations: political and culture ones. In the chapter titled “Jewish and Israeli culture in Poland” there are discussed main properties of the Jewish culture: specificity of the religion, synagogue, cemeteries, ceremonies, calendar, kosherness and a status of a Jewish woman. Moreover, they are presented issues of promotion of the Jewish culture in Poland by festivals, Days of Israel or a Museum of Jewish History in Poland. The last chapter summarizes the factors determining the contemporary and future Polish-Jewish relations, including Polish-Israeli ones.
dc.abstract.plpl
Dzieje Żydów na ziemiach polskich liczą ponad tysiąc lat. Przez kilkanaście wieków Polska była dla społeczności żydowskiej krajem niezwykle przyjaznym, w którym mogli swobodnie praktykować religię i bez przeszkód pracować, niestety również na naszych ziemiach miała miejsce ich niemal całkowita eksterminacja dokonana przez nazistów. Kwestia Żydów w Polsce jest stale obecna w dyskusjach na różnym szczeblu. Tematyka ta pojawia się zarówno w polityce, jak i w codziennych rozmowach. W Polsce spotkamy zarówno zwolenników społeczności żydowskiej, zafascynowanych ich kulturą i współczujących tragedii Holokaustu, jak również zagorzałych przeciwników, w skrajnych wypadkach antysemitów. Celem niniejszej pracy jest analiza szeroko ujętych relacji polsko-żydowskich ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-izraelskich w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym, oraz czynników, które determinują te relacje.Rozdział pierwszy „Dzieje Żydów polskich” zawiera opis najważniejszych wydarzeń z historii społeczności żydowskiej w Polsce od momentu ich przybycia na te tereny aż po czasy współczesne. Koncentruje się jednakże na momentach przełomowych, takich jak: powstanie syjonizmu, Holokaust czy komunizm w Polsce. Drugi rozdział poświęcony jest analizie stosunków polsko-izraelskich, począwszy od momentu powstania Państwa Izrael po rok 2010. Skupia się na dwóch strategicznych obszarach tych stosunków: politycznym i kulturowym. W rozdziale „Kultura żydowska i izraelska w Polsce” omówione są główne cechy kultury żydowskiej: specyfika religii, synagog, cmentarzy, obrzędów, kalendarza, świąt, koszerności i statusu kobiety żydowskiej. Ponadto poruszone zostają kwestie promowania kultury izraelskiej w Polsce, co odbywa się poprzez festiwale, Dni Izraela czy budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Ostatni rozdział to podsumowanie czynników determinujących współczesne i przyszłe relacje polsko-żydowskie, a w tym polsko-izraelskie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Boroń, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:50:26Z
dc.date.available
2020-07-15T17:50:26Z
dc.date.submittedpl
2011-07-18
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-58434-65763
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172498
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Jews, Polish-Jewish relations, Polish-Israeli relations
dc.subject.plpl
Żydzi, stosunki polsko-żydowskie, stosunki polsko-izraelskie
dc.titlepl
Żydzi w Polsce - problematyka polityczna, społeczna i kulturowa
dc.title.alternativepl
Jews in Poland - political, social and culture issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available