Analiza wybranych utworów w poezji Yony Wallach z 1985 roku oraz artystyczne inspiracje jej twórczością.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to present the life of Yona Wallach and to show selected works written in 1985, along with a detailed analysis. The task of the work is also to describe the role and influence of the poet on contemporary art in Israel. The work consists of three parts. In chapter one there is a biography of Yona Wallach, the most important events in her life, the knowledge of which will make it easier for the reader to understand the work of the poet. The second chapter is the main part of the work, where two selected poems from the volume of poetry "Tsurot" were analyzed. The third chapter presents the most important artistic inspirations of Yona Wallach's poetry in Israel. The whole work ends with a conclusion that summarizes the previous considerations.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie życia Yony Wallach oraz zaprezentowanie wybranych utworów napisanych w 1985 roku, wraz ze szczegółową analizą. Zadaniem pracy jest także pokazanie roli i wpływu poetki na sztukę współczesną w Izraelu. Praca składa się z trzech części. W rozdziale pierwszym znajduje się biografia Yony Wallach, najważniejsze wydarzenia z jej życia, których znajomość ułatwi czytelnikowi zrozumienie twórczości poetki. Drugi rozdział stanowi główną część pracy, gdzie zostały przeanalizowane dwa wybrane wiersze z tomu poezji „Tsurot”. Trzeci rozdział stanowi zaprezentowanie najważniejszych inspiracji artystycznych poezją Yony Wallach w Izraelu. Całość pracy wieńczy zakończenie, które podsumowuje wcześniejsze rozważania.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Ewapl
dc.contributor.authorWojtyszyn, Marylapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Ewapl
dc.contributor.reviewerTomal, Maciej - 173415 pl
dc.date.accessioned2022-09-14T21:47:22Z
dc.date.available2022-09-14T21:47:22Z
dc.date.submitted2022-09-14pl
dc.fieldofstudyjudaistykapl
dc.identifier.apddiploma-162157-276115pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299417
dc.languagepolpl
dc.subject.enYona Wallach, contemporary Hebrew poetry, religion, spirituality, cabalapl
dc.subject.plYona Wallach, współczesna poezja hebrajska, religia, duchowość, kabałapl
dc.titleAnaliza wybranych utworów w poezji Yony Wallach z 1985 roku oraz artystyczne inspiracje jej twórczością.pl
dc.title.alternativeAnalysis of selected works in Yona Wallach's 1985 poetry and artistic inspirations of her work.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to present the life of Yona Wallach and to show selected works written in 1985, along with a detailed analysis. The task of the work is also to describe the role and influence of the poet on contemporary art in Israel. The work consists of three parts. In chapter one there is a biography of Yona Wallach, the most important events in her life, the knowledge of which will make it easier for the reader to understand the work of the poet. The second chapter is the main part of the work, where two selected poems from the volume of poetry "Tsurot" were analyzed. The third chapter presents the most important artistic inspirations of Yona Wallach's poetry in Israel. The whole work ends with a conclusion that summarizes the previous considerations.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie życia Yony Wallach oraz zaprezentowanie wybranych utworów napisanych w 1985 roku, wraz ze szczegółową analizą. Zadaniem pracy jest także pokazanie roli i wpływu poetki na sztukę współczesną w Izraelu. Praca składa się z trzech części. W rozdziale pierwszym znajduje się biografia Yony Wallach, najważniejsze wydarzenia z jej życia, których znajomość ułatwi czytelnikowi zrozumienie twórczości poetki. Drugi rozdział stanowi główną część pracy, gdzie zostały przeanalizowane dwa wybrane wiersze z tomu poezji „Tsurot”. Trzeci rozdział stanowi zaprezentowanie najważniejszych inspiracji artystycznych poezją Yony Wallach w Izraelu. Całość pracy wieńczy zakończenie, które podsumowuje wcześniejsze rozważania.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Ewa
dc.contributor.authorpl
Wojtyszyn, Maryla
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Tomal, Maciej - 173415
dc.date.accessioned
2022-09-14T21:47:22Z
dc.date.available
2022-09-14T21:47:22Z
dc.date.submittedpl
2022-09-14
dc.fieldofstudypl
judaistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-162157-276115
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299417
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Yona Wallach, contemporary Hebrew poetry, religion, spirituality, cabala
dc.subject.plpl
Yona Wallach, współczesna poezja hebrajska, religia, duchowość, kabała
dc.titlepl
Analiza wybranych utworów w poezji Yony Wallach z 1985 roku oraz artystyczne inspiracje jej twórczością.
dc.title.alternativepl
Analysis of selected works in Yona Wallach's 1985 poetry and artistic inspirations of her work.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available