Satysfakcja rodzącej i osoby towarzyszącej z porodu naturalnego - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enNatural childbirth is the process which of the uterus are expelled all the ellements of the pregnant uterus: the child, the amniotic fluid and placenta with fetal membranes. It takes place without medicalization, vaginally. The contractions are caused by produced in the female body oxytocin. During labor pain is neutralized by natural methods: breathing exercises, vertical position, water immersion, TENS - transcutaneous electrical stimulation, aromatherapy, massage. At the time of birth the woman may be accompanied by any person. Most often it is the husband of the patient. Person who attends at the birth supports and motivates to action. Joint participation in childbirth strengthens the bond between the spouses and gives greater satisfaction with childbirth. The present paper is a description of the case. The patient was admitted to the delivery room with a diagnosis: second pregnancy, childbirth II, weeks 38, the position of the longitudinal cephalic, living fetus 1 to undergo childbirth. The patient’s husband attended the birth. Childbirth proceeded in a natural way without medicalization. Male child received 10 points in Apgar, weighed 3220 g. Spouses felt satisfied of the birth. The aim of the study was to analyze the case of the woman, which decided to natural childbirth. Her husband was also attended at childbirth. Research techniques: analysis of hospital’s and patient’s medical records, the conversation with the patient and companion, observation of labor and active participation in patient care. This paper describes the natural childbirth and person’s impact who attended at the childbirth. Case report contains information about the patient and the course of labor. Diagnoses were presented and an action plan was proposed.pl
dc.abstract.plPoród naturalny to proces w wyniku którego z macicy wydalane są wszystkie elementy jaja płodowego: dziecko, płyn owodniowy oraz popłód. Odbywa się on bez medykalizacji, drogami natury. Skurcze wywoływane są przez produkowaną w organizmie kobiety oksytocynę. Podczas porodu ból niwelowany jest za pomocą naturalnych metod: ćwiczeń oddechowych, pozycji wertykalnych, immersji wodnej, przezskórnej stymulacji elektrycznej TENS, aromaterapii, masażu. W czasie porodu kobiecie może towarzyszyć osoba bliska. Najczęściej jest to mąż pacjentki. Osoba towarzysząca wspiera rodzącą i motywuje do działania. Wspólne uczestnictwo w porodzie wzmacnia więź między małżonkami i daje większą satysfakcję z porodu. Prezentowana praca to opis przypadku. Przedstawiona pacjentka została przyjęta na salę porodową z rozpoznaniem: ciąża II, poród II, tyg. 38, położenie podłużne główkowe, płód 1 żywy, celem odbycia porodu. Towarzyszył jej mąż, który uczestniczył w porodzie. Poród przebiegał w sposób naturalny, bez medykalizacji. Narodzone dziecko płci męskiej otrzymało 10 pkt w skali Apgar, ważyło 3220 g. Małżonkowie czuli się usatysfakcjonowani porodem. Celem pracy była analiza przypadku rodzącej, która zdecydowała się na poród naturalny, w porodzie uczestniczył również jej mąż. W celu przeprowadzenia studium przypadku zastosowano techniki badawcze: analizę dokumentacji medycznej szpitala i własnej pacjentki, rozmowę z pacjentką i osobą towarzyszącą, obserwację porodu oraz aktywne uczestnictwo w opiece nad rodzącą. W pracy opisano przebieg porodu naturalnego oraz wpływ osoby towarzyszącej na rodzącą. W opisie przypadku zawarte są informacje o pacjentce oraz o przebiegu porodu. Postawiono diagnozy położniczo – pielęgniarskie oraz zaproponowano plan działania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.authorWąsik, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:00:46Z
dc.date.available2020-07-26T11:00:46Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-93963-163300pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201634
dc.languagepolpl
dc.subject.ennatural childbirth, family birth, rewarding childbirthpl
dc.subject.plporód naturalny, poród rodzinny, satysfakcja z porodupl
dc.titleSatysfakcja rodzącej i osoby towarzyszącej z porodu naturalnego - opis przypadkupl
dc.title.alternativeWomen who give birth and her companion's satisfaction with natural childbirth - description of the casepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Natural childbirth is the process which of the uterus are expelled all the ellements of the pregnant uterus: the child, the amniotic fluid and placenta with fetal membranes. It takes place without medicalization, vaginally. The contractions are caused by produced in the female body oxytocin. During labor pain is neutralized by natural methods: breathing exercises, vertical position, water immersion, TENS - transcutaneous electrical stimulation, aromatherapy, massage. At the time of birth the woman may be accompanied by any person. Most often it is the husband of the patient. Person who attends at the birth supports and motivates to action. Joint participation in childbirth strengthens the bond between the spouses and gives greater satisfaction with childbirth. The present paper is a description of the case. The patient was admitted to the delivery room with a diagnosis: second pregnancy, childbirth II, weeks 38, the position of the longitudinal cephalic, living fetus 1 to undergo childbirth. The patient’s husband attended the birth. Childbirth proceeded in a natural way without medicalization. Male child received 10 points in Apgar, weighed 3220 g. Spouses felt satisfied of the birth. The aim of the study was to analyze the case of the woman, which decided to natural childbirth. Her husband was also attended at childbirth. Research techniques: analysis of hospital’s and patient’s medical records, the conversation with the patient and companion, observation of labor and active participation in patient care. This paper describes the natural childbirth and person’s impact who attended at the childbirth. Case report contains information about the patient and the course of labor. Diagnoses were presented and an action plan was proposed.
dc.abstract.plpl
Poród naturalny to proces w wyniku którego z macicy wydalane są wszystkie elementy jaja płodowego: dziecko, płyn owodniowy oraz popłód. Odbywa się on bez medykalizacji, drogami natury. Skurcze wywoływane są przez produkowaną w organizmie kobiety oksytocynę. Podczas porodu ból niwelowany jest za pomocą naturalnych metod: ćwiczeń oddechowych, pozycji wertykalnych, immersji wodnej, przezskórnej stymulacji elektrycznej TENS, aromaterapii, masażu. W czasie porodu kobiecie może towarzyszyć osoba bliska. Najczęściej jest to mąż pacjentki. Osoba towarzysząca wspiera rodzącą i motywuje do działania. Wspólne uczestnictwo w porodzie wzmacnia więź między małżonkami i daje większą satysfakcję z porodu. Prezentowana praca to opis przypadku. Przedstawiona pacjentka została przyjęta na salę porodową z rozpoznaniem: ciąża II, poród II, tyg. 38, położenie podłużne główkowe, płód 1 żywy, celem odbycia porodu. Towarzyszył jej mąż, który uczestniczył w porodzie. Poród przebiegał w sposób naturalny, bez medykalizacji. Narodzone dziecko płci męskiej otrzymało 10 pkt w skali Apgar, ważyło 3220 g. Małżonkowie czuli się usatysfakcjonowani porodem. Celem pracy była analiza przypadku rodzącej, która zdecydowała się na poród naturalny, w porodzie uczestniczył również jej mąż. W celu przeprowadzenia studium przypadku zastosowano techniki badawcze: analizę dokumentacji medycznej szpitala i własnej pacjentki, rozmowę z pacjentką i osobą towarzyszącą, obserwację porodu oraz aktywne uczestnictwo w opiece nad rodzącą. W pracy opisano przebieg porodu naturalnego oraz wpływ osoby towarzyszącej na rodzącą. W opisie przypadku zawarte są informacje o pacjentce oraz o przebiegu porodu. Postawiono diagnozy położniczo – pielęgniarskie oraz zaproponowano plan działania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.authorpl
Wąsik, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:00:46Z
dc.date.available
2020-07-26T11:00:46Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-93963-163300
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201634
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
natural childbirth, family birth, rewarding childbirth
dc.subject.plpl
poród naturalny, poród rodzinny, satysfakcja z porodu
dc.titlepl
Satysfakcja rodzącej i osoby towarzyszącej z porodu naturalnego - opis przypadku
dc.title.alternativepl
Women who give birth and her companion's satisfaction with natural childbirth - description of the case
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
96
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Gdansk
7
Poznan
7
Wroclaw
7
Lodz
5
Rzeszów
4
Bydgoszcz
3
Kalisz
2
Krakow
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available