Strategie rozwoju miasta ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców – na przykładzie miasta Włocławek

master
dc.abstract.enThe point of deliberation in my dissertation is socioeconomic development in the town of Wloclawek, with a special emphasis on the pro-development strategies. The goal of my work is to determine the most important factors of the town development, which will help to choose the best growth strategy. As a research method I used an Analytic Hierarchy Process (AHP). To figure out the importance of the development components I’ve had conducted interviews and consultations with the residents of the Town of Wloclawek. The dissertation consists of the two main parts, the theoretical part, and a research part. The first part is focused on the theoretical subject matter of the development of Towns, detailed description of the history and a current socioeconomic situation in the town of Wloclawek. The following part - the research, starts with a presentation and characterization of the AHP method, it also includes a short report of how the research was conducted, and it incorporates the results and conclusions of my analysis.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem rozważań pracy jest rozwój społeczno-gospodarczy miasta Włocławek z naciskiem na aspekty strategiczne i prorozwojowe Celem pracy jest odnalezienie najistotniejszych czynników rozwoju miasta, które posłużą do wybrania najlepszej strategii rozwoju. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę analitycznego procesu hierarchicznego, do określenia wagi poszczególnych czynników posłużyły konsultacje i wywiady z mieszkańcami Włocławka.Praca podzielona jest na dwie części – teoretyczną oraz badawczą. Część pierwsza obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące strategii rozwoju miast, szczegółowy opis historii oraz obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Włocławka. Część badawcza rozpoczyna się przedstawieniem charakterystyki metody AHP, zawiera także krótki raport przebiegu badań oraz wyniki i wnioski z analizy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorKamińska, Hannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:35:20Z
dc.date.available2021-10-22T21:35:20Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-148005-212113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281398
dc.languagepolpl
dc.subject.encity management, city development strategies, analytic hierarchy process, AHP method, local development, Włocławekpl
dc.subject.plzarządzanie miastem, strategia rozwoju miasta, analityczny proces hierarchiczny, metoda AHP, rozwój lokalny, Włocławekpl
dc.titleStrategie rozwoju miasta ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców – na przykładzie miasta Włocławekpl
dc.title.alternativeDevelopment strategies of smaller towns with regressing number of residents - with the example of the town of Włocławekpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The point of deliberation in my dissertation is socioeconomic development in the town of Wloclawek, with a special emphasis on the pro-development strategies. The goal of my work is to determine the most important factors of the town development, which will help to choose the best growth strategy. As a research method I used an Analytic Hierarchy Process (AHP). To figure out the importance of the development components I’ve had conducted interviews and consultations with the residents of the Town of Wloclawek. The dissertation consists of the two main parts, the theoretical part, and a research part. The first part is focused on the theoretical subject matter of the development of Towns, detailed description of the history and a current socioeconomic situation in the town of Wloclawek. The following part - the research, starts with a presentation and characterization of the AHP method, it also includes a short report of how the research was conducted, and it incorporates the results and conclusions of my analysis.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem rozważań pracy jest rozwój społeczno-gospodarczy miasta Włocławek z naciskiem na aspekty strategiczne i prorozwojowe Celem pracy jest odnalezienie najistotniejszych czynników rozwoju miasta, które posłużą do wybrania najlepszej strategii rozwoju. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę analitycznego procesu hierarchicznego, do określenia wagi poszczególnych czynników posłużyły konsultacje i wywiady z mieszkańcami Włocławka.Praca podzielona jest na dwie części – teoretyczną oraz badawczą. Część pierwsza obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące strategii rozwoju miast, szczegółowy opis historii oraz obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Włocławka. Część badawcza rozpoczyna się przedstawieniem charakterystyki metody AHP, zawiera także krótki raport przebiegu badań oraz wyniki i wnioski z analizy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Kamińska, Hanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:35:20Z
dc.date.available
2021-10-22T21:35:20Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-148005-212113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281398
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
city management, city development strategies, analytic hierarchy process, AHP method, local development, Włocławek
dc.subject.plpl
zarządzanie miastem, strategia rozwoju miasta, analityczny proces hierarchiczny, metoda AHP, rozwój lokalny, Włocławek
dc.titlepl
Strategie rozwoju miasta ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców – na przykładzie miasta Włocławek
dc.title.alternativepl
Development strategies of smaller towns with regressing number of residents - with the example of the town of Włocławek
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Gdansk
7
Tczew
7
Włocławek
6
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gdynia
1
Mogilno
1
Olesnica
1

No access

No Thumbnail Available