Uwaga, uwaga tu obywatelki - wymiary obywatelstwa w perspektywie uczestniczek Czarnych Protestów

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to reflect on the mass mobilization of women which has continued since 2016 as part of the Black Protests. I am focusing on the claims that have been made within this framework directly by the women involved. This is especially important as it was the protesting Polish women – an entity often overlooked in analyses of civil society and the quality of democracy – who personally emphasized the problems and limitations faced by their participation in public and political life. I conduct my deliberations based on the theories and practices of citizenship, especially those developed in the field of feminist thought. Through them I try to capture the changes and visions of women's citizenship contained in the activities related to the Black protests. It is based on the experience of women's citizenship – the perspectives and practices of the participants. The main empirical material are the results of research carried out using an online questionnaire in May 2017 on Facebook. The survey involved 1,083 participants. My analysis also included speeches from the demonstrations in Cracow and Warsaw, through which I present the changes that took place during the further development of Black Protests.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest refleksja nad masową mobilizacją kobiet trwającą nieprzerwanie od 2016 roku w ramach Czarnych Protestów. Skupiam się przy tym na roszczeniach, które zostały w ich ramach wyartykułowane bezpośrednio przez zaangażowane kobiety. Jest to o tyle istotne, że to protestujące Polki – podmiot często niezauważany w analizach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i jakości demokracji – osobiście wyeksponowały problemy i ograniczenia stojące przed ich pełnym zaangażowaniem w życie społeczne i polityczne. Swoje rozważania prowadzę, opierając się na teoriach i praktykach obywatelstwa, szczególnie tych rozwijanych w polu myśli feministycznej. Za ich pośrednictwem próbuję uchwycić zmiany i wizje kobiecego obywatelstwa zawarte w działaniach związanych z Czarnymi Protestami. Opieram się na doświadczeniach obywatelstwa kobiet — perspektywie i praktyce uczestniczek. Główny materiał empiryczny stanowią wyniki badań zrealizowanych za pomocą kwestionariusza online w maju 2017 roku w serwisie Facebook. W badaniu wzięło udział 1083 osób. Do analizy włączone zostały również przemówienia z demonstracji w Krakowie oraz Warszawie, za których pośrednictwem przedstawiam zmiany, które zaszły podczas dalszego rozwoju kobiecej mobilizacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSlany, Krystyna - 131924 pl
dc.contributor.authorNawojski, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSlany, Krystyna - 131924 pl
dc.contributor.reviewerKowalska, Beata - 129290 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:16:09Z
dc.date.available2020-07-27T19:16:09Z
dc.date.submitted2018-08-30pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-126824-148386pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230760
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Black Protests, citizenship, social mobilization, women's movementpl
dc.subject.plCzarne Protesty, obywatelstwo, mobilizacja społeczna, ruchy kobiecepl
dc.titleUwaga, uwaga tu obywatelki - wymiary obywatelstwa w perspektywie uczestniczek Czarnych Protestówpl
dc.title.alternativeAttention, attention, here's citizens! - dimensions of citizenship in perspective of Black Protestspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to reflect on the mass mobilization of women which has continued since 2016 as part of the Black Protests. I am focusing on the claims that have been made within this framework directly by the women involved. This is especially important as it was the protesting Polish women – an entity often overlooked in analyses of civil society and the quality of democracy – who personally emphasized the problems and limitations faced by their participation in public and political life. I conduct my deliberations based on the theories and practices of citizenship, especially those developed in the field of feminist thought. Through them I try to capture the changes and visions of women's citizenship contained in the activities related to the Black protests. It is based on the experience of women's citizenship – the perspectives and practices of the participants. The main empirical material are the results of research carried out using an online questionnaire in May 2017 on Facebook. The survey involved 1,083 participants. My analysis also included speeches from the demonstrations in Cracow and Warsaw, through which I present the changes that took place during the further development of Black Protests.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest refleksja nad masową mobilizacją kobiet trwającą nieprzerwanie od 2016 roku w ramach Czarnych Protestów. Skupiam się przy tym na roszczeniach, które zostały w ich ramach wyartykułowane bezpośrednio przez zaangażowane kobiety. Jest to o tyle istotne, że to protestujące Polki – podmiot często niezauważany w analizach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i jakości demokracji – osobiście wyeksponowały problemy i ograniczenia stojące przed ich pełnym zaangażowaniem w życie społeczne i polityczne. Swoje rozważania prowadzę, opierając się na teoriach i praktykach obywatelstwa, szczególnie tych rozwijanych w polu myśli feministycznej. Za ich pośrednictwem próbuję uchwycić zmiany i wizje kobiecego obywatelstwa zawarte w działaniach związanych z Czarnymi Protestami. Opieram się na doświadczeniach obywatelstwa kobiet — perspektywie i praktyce uczestniczek. Główny materiał empiryczny stanowią wyniki badań zrealizowanych za pomocą kwestionariusza online w maju 2017 roku w serwisie Facebook. W badaniu wzięło udział 1083 osób. Do analizy włączone zostały również przemówienia z demonstracji w Krakowie oraz Warszawie, za których pośrednictwem przedstawiam zmiany, które zaszły podczas dalszego rozwoju kobiecej mobilizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Slany, Krystyna - 131924
dc.contributor.authorpl
Nawojski, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Slany, Krystyna - 131924
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska, Beata - 129290
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:16:09Z
dc.date.available
2020-07-27T19:16:09Z
dc.date.submittedpl
2018-08-30
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-126824-148386
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230760
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Black Protests, citizenship, social mobilization, women's movement
dc.subject.plpl
Czarne Protesty, obywatelstwo, mobilizacja społeczna, ruchy kobiece
dc.titlepl
Uwaga, uwaga tu obywatelki - wymiary obywatelstwa w perspektywie uczestniczek Czarnych Protestów
dc.title.alternativepl
Attention, attention, here's citizens! - dimensions of citizenship in perspective of Black Protests
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Solna
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available