Gesty jako środek komunikacji niewerbalnej na terenie Egiptu.

master
dc.abstract.enThe paper is an attempt to make a collection of gestures used in various situations in Egypt. It has a didactic character, so it makes it easier for learners of the Arabic language to communicate during the first contacts with people from the area of the Arab culture . My investigations are based on observations of gestures in visual materials, such as: popular series, news programs and spontaneous statements made public on the Internet. The world’s research is briefly discussed and the works concerning gestures in the Arab world, on which my paper is partially based is provided. The paper also attempts to define a gesture and it presents the division of gestures into categories: beat gestures, ilustratory gestures, expressive gestures and emblems. Each category is discussed in detail and a few examples of gestures for each category together with the photograph, the verbal description of a gesture, the discussion of the situation and the quotation of the statement, during which it occurred, as well as an attempt to interpret its meaning are provided. Moreover, a few examples of gestures described in other works and the example of application of gestures in politics, as well as the use of gestures as the sign system are discussed. The paper proves that gestures in Egypt are very versatile and rich, and they often substitute verbal statements. Therefore, it is extremely important to emphasize it in the educational process.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej podjęta zostaje próba inwentaryzacji przykładów gestów, używanych w różnorodnych sytuacjach w regionie Egiptu. Praca ma charakter dydaktyczny w celu ułatwienia komunikacji osobom uczącym się języka arabskiego podczas pierwszych kontaktów z przedstawicielami kręgu kultury arabskiej. Badania opierają się na obserwacji gestów w materiałach filmowych, obejmujących popularne seriale, programy informacyjne oraz nagrania spontanicznych wypowiedzi zamieszczone w Internecie. Omówiony zostaje stan badań wraz z podaniem powstałych dzieł dotyczących gestykulacji w świecie arabskim, na których praca jest częściowo oparta. Podjęta zostaje próba zdefiniowania gestu na potrzeby niniejszej pracy oraz utworzony podział na kategorie: gesty-uderzenia, gesty obrazujące mowę, gesty ekspresyjne oraz gesty-emblematy. Każda z kategorii jest omówiona szczegółowo, podanych jest kilka przykładów gestów dla każdej z nich wraz z dołączonym zdjęciem, opisem słownym gestu, omówieniem sytuacji i podaniem wypowiedzi, przy której się pojawił oraz próbą interpretacji jego znaczenia. Dodatkowo omówionych jest kilka przykładów gestów opisanych w innych dziełach oraz przykłady wykorzystania gestów w polityce, a także użycie gestów jako systemu znaków. Praca dowodzi, iż gestykulacja w regionie Egiptu jest bardzo bogata i często zastępuje wypowiedź werbalną, stąd bardzo ważne jest zwrócenie na nią uwagi w procesie edukacji.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGórska, Elżbieta - 128152 pl
dc.contributor.authorKorta, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGórska, Elżbieta - 128152 pl
dc.contributor.reviewerPłonka, Arkadiusz - 131457 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:03:26Z
dc.date.available2020-07-26T11:03:26Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-94034-111895pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201676
dc.languagepolpl
dc.subject.engesture, gesticulation, nonverbal communication, Arabic language, Egypt,pl
dc.subject.plgest, gestykulacja, komunikacja niewerbalna, j. arabski, Egiptpl
dc.titleGesty jako środek komunikacji niewerbalnej na terenie Egiptu.pl
dc.title.alternativeGesture as a non-verbal communication pattern in Egyptpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper is an attempt to make a collection of gestures used in various situations in Egypt. It has a didactic character, so it makes it easier for learners of the Arabic language to communicate during the first contacts with people from the area of the Arab culture . My investigations are based on observations of gestures in visual materials, such as: popular series, news programs and spontaneous statements made public on the Internet. The world’s research is briefly discussed and the works concerning gestures in the Arab world, on which my paper is partially based is provided. The paper also attempts to define a gesture and it presents the division of gestures into categories: beat gestures, ilustratory gestures, expressive gestures and emblems. Each category is discussed in detail and a few examples of gestures for each category together with the photograph, the verbal description of a gesture, the discussion of the situation and the quotation of the statement, during which it occurred, as well as an attempt to interpret its meaning are provided. Moreover, a few examples of gestures described in other works and the example of application of gestures in politics, as well as the use of gestures as the sign system are discussed. The paper proves that gestures in Egypt are very versatile and rich, and they often substitute verbal statements. Therefore, it is extremely important to emphasize it in the educational process.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej podjęta zostaje próba inwentaryzacji przykładów gestów, używanych w różnorodnych sytuacjach w regionie Egiptu. Praca ma charakter dydaktyczny w celu ułatwienia komunikacji osobom uczącym się języka arabskiego podczas pierwszych kontaktów z przedstawicielami kręgu kultury arabskiej. Badania opierają się na obserwacji gestów w materiałach filmowych, obejmujących popularne seriale, programy informacyjne oraz nagrania spontanicznych wypowiedzi zamieszczone w Internecie. Omówiony zostaje stan badań wraz z podaniem powstałych dzieł dotyczących gestykulacji w świecie arabskim, na których praca jest częściowo oparta. Podjęta zostaje próba zdefiniowania gestu na potrzeby niniejszej pracy oraz utworzony podział na kategorie: gesty-uderzenia, gesty obrazujące mowę, gesty ekspresyjne oraz gesty-emblematy. Każda z kategorii jest omówiona szczegółowo, podanych jest kilka przykładów gestów dla każdej z nich wraz z dołączonym zdjęciem, opisem słownym gestu, omówieniem sytuacji i podaniem wypowiedzi, przy której się pojawił oraz próbą interpretacji jego znaczenia. Dodatkowo omówionych jest kilka przykładów gestów opisanych w innych dziełach oraz przykłady wykorzystania gestów w polityce, a także użycie gestów jako systemu znaków. Praca dowodzi, iż gestykulacja w regionie Egiptu jest bardzo bogata i często zastępuje wypowiedź werbalną, stąd bardzo ważne jest zwrócenie na nią uwagi w procesie edukacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Górska, Elżbieta - 128152
dc.contributor.authorpl
Korta, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Górska, Elżbieta - 128152
dc.contributor.reviewerpl
Płonka, Arkadiusz - 131457
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:03:26Z
dc.date.available
2020-07-26T11:03:26Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-94034-111895
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201676
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gesture, gesticulation, nonverbal communication, Arabic language, Egypt,
dc.subject.plpl
gest, gestykulacja, komunikacja niewerbalna, j. arabski, Egipt
dc.titlepl
Gesty jako środek komunikacji niewerbalnej na terenie Egiptu.
dc.title.alternativepl
Gesture as a non-verbal communication pattern in Egypt
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
6
Gdansk
5
Poznan
5
Wroclaw
5
Szczecin
3
Wejherowo
3
Cairo
2
Giza
2
Reda
2

No access

No Thumbnail Available