Wiedza młodzieży licealnej na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Fetal Alcohol Syndrome (FAS) is a very important health and social issue. It occurs as the result of the consumption of alcohol by a pregnant woman. The alcohol goes through the placenta and causes a number of physical, neurological and mental defects in developing fetuses. There are about 900 children being born yearly in Poland with fully-symptomatic FAS.Aim of study: The aim of the research was to evaluate the level of knowledge of high school students about the harmful effects of alcohol on the fetus and the understanding of the term Fetal Alcohol Syndrome.Material and methods: The research was carried out with the use of a diagnostic survey with a survey technique and estimation method with a scales technique. The used tools was a survey questionnaire prepared by the author of this paper and knowledge test about the harmful effects of alcohol on the fetus and the term Fetal Alcohol Syndrome. The sample was 50 third year students attending High School No. X in Kraków.Results: Research shows that the knowledge of students concerning the harmful alcohol consumption and Fetal Alcohol Syndrome is on a low level.Conclusions: There is a high need of educating the youth about the Fetal Alcohol Syndrome.pl
dc.abstract.otherWstęp: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) stanowi bardzo ważny problem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Powstaje on w wyniku spożycia przez kobietę ciężarną dawki alkoholu, która przenika przez łożysko i powoduje powstanie u rozwijającego się płodu szeregu wad fizycznych, neurologicznych i psychicznych. W Polsce co roku rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS.Cel: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy licealistek dotyczącej szkodliwego wpływu alkoholu na płód oraz znajomości terminu Alkoholowego Zespołu Płodowego.Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankietową, oraz metodą szacowania z techniką skali ocen. Posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji, oraz testem wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego. W badaniach uczestniczyło 50 uczennic III klas liceum Ogólnokształcącego nr X w Krakowie.Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza uczennic dotycząca szkodliwości spożywania alkoholu przez ciężarną oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego jest na niskim poziomie.Wnioski: Istnieje bardzo duża potrzeba edukowania młodzieży na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorMillar, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:33:09Z
dc.date.available2020-07-14T20:33:09Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-56150-95920pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170591
dc.subject.enfetal alcohol syndrome, pregnancy, alcoholpl
dc.subject.otheralkoholowy zespół płodowy, ciąża, alkoholpl
dc.titleWiedza młodzieży licealnej na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód oraz Alkoholowego Zespołu Płodowegopl
dc.title.alternativeKnowledge of high school students about the harmful effects of alcohol on the fetus and Fetal Alcohol Syndromepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Fetal Alcohol Syndrome (FAS) is a very important health and social issue. It occurs as the result of the consumption of alcohol by a pregnant woman. The alcohol goes through the placenta and causes a number of physical, neurological and mental defects in developing fetuses. There are about 900 children being born yearly in Poland with fully-symptomatic FAS.Aim of study: The aim of the research was to evaluate the level of knowledge of high school students about the harmful effects of alcohol on the fetus and the understanding of the term Fetal Alcohol Syndrome.Material and methods: The research was carried out with the use of a diagnostic survey with a survey technique and estimation method with a scales technique. The used tools was a survey questionnaire prepared by the author of this paper and knowledge test about the harmful effects of alcohol on the fetus and the term Fetal Alcohol Syndrome. The sample was 50 third year students attending High School No. X in Kraków.Results: Research shows that the knowledge of students concerning the harmful alcohol consumption and Fetal Alcohol Syndrome is on a low level.Conclusions: There is a high need of educating the youth about the Fetal Alcohol Syndrome.
dc.abstract.otherpl
Wstęp: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) stanowi bardzo ważny problem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Powstaje on w wyniku spożycia przez kobietę ciężarną dawki alkoholu, która przenika przez łożysko i powoduje powstanie u rozwijającego się płodu szeregu wad fizycznych, neurologicznych i psychicznych. W Polsce co roku rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS.Cel: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy licealistek dotyczącej szkodliwego wpływu alkoholu na płód oraz znajomości terminu Alkoholowego Zespołu Płodowego.Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankietową, oraz metodą szacowania z techniką skali ocen. Posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji, oraz testem wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego. W badaniach uczestniczyło 50 uczennic III klas liceum Ogólnokształcącego nr X w Krakowie.Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza uczennic dotycząca szkodliwości spożywania alkoholu przez ciężarną oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego jest na niskim poziomie.Wnioski: Istnieje bardzo duża potrzeba edukowania młodzieży na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Millar, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:33:09Z
dc.date.available
2020-07-14T20:33:09Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56150-95920
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170591
dc.subject.enpl
fetal alcohol syndrome, pregnancy, alcohol
dc.subject.otherpl
alkoholowy zespół płodowy, ciąża, alkohol
dc.titlepl
Wiedza młodzieży licealnej na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego
dc.title.alternativepl
Knowledge of high school students about the harmful effects of alcohol on the fetus and Fetal Alcohol Syndrome
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Katowice
5
Dublin
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Brnik
1
Bytom
1
Chojnice
1
Jaworzno
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available