Badanie chaosu w układzie Lorenza z polem magnetycznym

master
dc.abstract.enIn this study, more general form of Lorenz system, with horizontal magnetic field, was analysed. Critical points of the system were found and their nature was studied numerically. Their properties and physical interpretation were also discussed. Afterwards, ranges of values of control parameters in which the system behaves chaotically, periodically and quasi-periodically were recognised and the way in which they erase from stability was presented. Also, the impact of changing parameters of the medium and geometry of the system on its evolution was studied. Dynamical system was presented in the form of the~sum of conservative and dissipative part. Influence of the dissipative part on the behaviour of the system was characterised. In the Summary conclusions arising from conducted analysis of more general Lorenz system were presented.pl
dc.abstract.plW pracy badany jest uogólniony układ Lorenza, z płynem oddziałującym z poziomym polem magnetycznym. Znaleziono punkty krytyczne układu, a następnie zbadano w sposób numeryczny ich charakter. Omówione zostały również ich cechy oraz interpretacja fizyczna. Następnie rozpoznano obszary parametrów kontrolnych, dla których układ przejawia zachowania chaotyczne, okresowe, lub prawie okresowe. Dodatkowo zaprezentowano sposób przejścia pomiędzy tymi stanami. Zbadano również wpływ zmiany parametrów płynu i geometrii układu na jego możliwą ewolucję. Układ dynamiczny przedstawiono w postaci sumy części konserwatywnej i dyssypatywnej. Dokonano charakterystyki wpływu części dyssypatywnej na~zachowanie się układu. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań uogólnionego układu Lorenza.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorGolda, Zdzisław - 128096 pl
dc.contributor.authorPryga, Jerzypl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerGolda, Zdzisław - 128096 pl
dc.contributor.reviewerOdrzywołek, Andrzej - 131140 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:55:24Z
dc.date.available2022-07-01T21:55:24Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyastrofizyka i kosmologiapl
dc.identifier.apddiploma-159282-295528pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294210
dc.languagepolpl
dc.subject.encritical point, chaos, stability, eigenvalue, periodic orbits, Lyapunov characteristic number, convectionpl
dc.subject.plpunkt krytyczny, chaos, stabilność, wartość własna, orbity okresowe, wykładnik Lapunowa, konwekcja.pl
dc.titleBadanie chaosu w układzie Lorenza z polem magnetycznympl
dc.title.alternativeStudy of chaos in Lorenz system with magnetic fieldpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study, more general form of Lorenz system, with horizontal magnetic field, was analysed. Critical points of the system were found and their nature was studied numerically. Their properties and physical interpretation were also discussed. Afterwards, ranges of values of control parameters in which the system behaves chaotically, periodically and quasi-periodically were recognised and the way in which they erase from stability was presented. Also, the impact of changing parameters of the medium and geometry of the system on its evolution was studied. Dynamical system was presented in the form of the~sum of conservative and dissipative part. Influence of the dissipative part on the behaviour of the system was characterised. In the Summary conclusions arising from conducted analysis of more general Lorenz system were presented.
dc.abstract.plpl
W pracy badany jest uogólniony układ Lorenza, z płynem oddziałującym z poziomym polem magnetycznym. Znaleziono punkty krytyczne układu, a następnie zbadano w sposób numeryczny ich charakter. Omówione zostały również ich cechy oraz interpretacja fizyczna. Następnie rozpoznano obszary parametrów kontrolnych, dla których układ przejawia zachowania chaotyczne, okresowe, lub prawie okresowe. Dodatkowo zaprezentowano sposób przejścia pomiędzy tymi stanami. Zbadano również wpływ zmiany parametrów płynu i geometrii układu na jego możliwą ewolucję. Układ dynamiczny przedstawiono w postaci sumy części konserwatywnej i dyssypatywnej. Dokonano charakterystyki wpływu części dyssypatywnej na~zachowanie się układu. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań uogólnionego układu Lorenza.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Golda, Zdzisław - 128096
dc.contributor.authorpl
Pryga, Jerzy
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Golda, Zdzisław - 128096
dc.contributor.reviewerpl
Odrzywołek, Andrzej - 131140
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:55:24Z
dc.date.available
2022-07-01T21:55:24Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
astrofizyka i kosmologia
dc.identifier.apdpl
diploma-159282-295528
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294210
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
critical point, chaos, stability, eigenvalue, periodic orbits, Lyapunov characteristic number, convection
dc.subject.plpl
punkt krytyczny, chaos, stabilność, wartość własna, orbity okresowe, wykładnik Lapunowa, konwekcja.
dc.titlepl
Badanie chaosu w układzie Lorenza z polem magnetycznym
dc.title.alternativepl
Study of chaos in Lorenz system with magnetic field
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
5

No access

No Thumbnail Available
Collections