Charakterystyka doświadczenia substytucji sensorycznej przeprowadzona poprzez analizę kryteriów ilościowych i jakościowych

licenciate
dc.abstract.enSensory substitution allows manipulation of how the brain interprets information received from sensory modalities. Sensory substitution devices, thanks to their algorithms, faces the cognitive system with a situation where it must process sensory data with a functionally changed meaning. This work reviews sensory substitution devices. Then, it analyses qualitative and quantitative criteria, considered by Kałwak (Kałwak et al, 2017) as essential in describing the character of sensory substitutions experience. Quantitative criteria discussed are reaction time, accuracy, neuroimaging performed during task executing and neural plasticity of the cortex. Qualitative criteria are participants’ verbal reports, which are their subjective feelings. After analyzing all of the criteria, the two primary theses were discarded: the dominance theory, which implies that the experience is identical to olfaction or touch, and the deference theory, which implies that that the experience is visual. Thereafter, in the effect of neuroimaging breakdown, the Multimodal Integration theory was rejected. Finally, the Multimodal Mental Imagery model was selected as the most probable. This theory describes sensory substitution experience as qualitatively new, conscious experience of mental images, triggered by sensory stimulation of different senses.pl
dc.abstract.plSubstytucja sensoryczna pozwala na manipulację sposobem, w jaki mózg interpretuje informacje odbierane za pomocą modalności sensorycznych. Urządzenia substytucji sensorycznej, dzięki swoim algorytmom, sprawiają że system poznawczy zmuszony jest do przetwarzania danych sensorycznych o zmienionym funkcjonalnie znaczeniu. W pracy tej dokonano przeglądu urządzeń substytucji sensorycznej, a następnie przeanalizowano kryteria jakościowe i ilościowe, uznane przez Kałwak (Kałwak i in., 2017) za istotne podczas debaty dotyczącej charakteru doświadczenia substytucji sensorycznej. Kryteria ilościowe doświadczenia to czas reakcji, poprawność wykonywania zadań przez badanych, neuroobrazowanie podczas wykonywania zadań oraz zmiany neuroplastyczne. Do kryteriów jakościowych należą raporty werbalne badanych, to znaczy ich subiektywne odczucia doświadczenia. Po analizie tych czynników zostały odrzucone koncepcje pierwotne, to znaczy zakładające że doświadczenie substytucji utożsamiać można albo ze zmysłem substytuowany, albo zmysłem substytuującym. Następnie, wskutek wyników badań neuroobrazowaniem odrzucono także koncepcję Integracji Multimodalnej. Ostatecznie, najbardziej prawdopodobna wydaje się koncepcja Multimodalnej Wizualizacji Mentalnej, to znaczy teorii która opisuje doświadczenie substytucji jako nowe jakościowo, świadome doświadczenie obrazów mentalnych, wytworzonych poprzez stymulację sensoryczną innego zmysłu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWierzchoń, Michał - 132625 pl
dc.contributor.authorBanach, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWierzchoń, Michał - 132625 pl
dc.contributor.reviewerSkrzypulec, Błażejpl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:51:03Z
dc.date.available2020-07-28T07:51:03Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-143028-245542pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242201
dc.languagepolpl
dc.subject.ensensory substitution, qualitative criteria, quantitative criteria, Multimodal Mental Imagery modelpl
dc.subject.plsubstytucja sensoryczna, kryteria jakościowe, kryteria ilościowe, teoria Multimodalnej Wizualizacji Mentalnejpl
dc.titleCharakterystyka doświadczenia substytucji sensorycznej przeprowadzona poprzez analizę kryteriów ilościowych i jakościowychpl
dc.title.alternativeCharacteristics of sensory substitution carried out by analysis of quantitative and qualitative criteriapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sensory substitution allows manipulation of how the brain interprets information received from sensory modalities. Sensory substitution devices, thanks to their algorithms, faces the cognitive system with a situation where it must process sensory data with a functionally changed meaning. This work reviews sensory substitution devices. Then, it analyses qualitative and quantitative criteria, considered by Kałwak (Kałwak et al, 2017) as essential in describing the character of sensory substitutions experience. Quantitative criteria discussed are reaction time, accuracy, neuroimaging performed during task executing and neural plasticity of the cortex. Qualitative criteria are participants’ verbal reports, which are their subjective feelings. After analyzing all of the criteria, the two primary theses were discarded: the dominance theory, which implies that the experience is identical to olfaction or touch, and the deference theory, which implies that that the experience is visual. Thereafter, in the effect of neuroimaging breakdown, the Multimodal Integration theory was rejected. Finally, the Multimodal Mental Imagery model was selected as the most probable. This theory describes sensory substitution experience as qualitatively new, conscious experience of mental images, triggered by sensory stimulation of different senses.
dc.abstract.plpl
Substytucja sensoryczna pozwala na manipulację sposobem, w jaki mózg interpretuje informacje odbierane za pomocą modalności sensorycznych. Urządzenia substytucji sensorycznej, dzięki swoim algorytmom, sprawiają że system poznawczy zmuszony jest do przetwarzania danych sensorycznych o zmienionym funkcjonalnie znaczeniu. W pracy tej dokonano przeglądu urządzeń substytucji sensorycznej, a następnie przeanalizowano kryteria jakościowe i ilościowe, uznane przez Kałwak (Kałwak i in., 2017) za istotne podczas debaty dotyczącej charakteru doświadczenia substytucji sensorycznej. Kryteria ilościowe doświadczenia to czas reakcji, poprawność wykonywania zadań przez badanych, neuroobrazowanie podczas wykonywania zadań oraz zmiany neuroplastyczne. Do kryteriów jakościowych należą raporty werbalne badanych, to znaczy ich subiektywne odczucia doświadczenia. Po analizie tych czynników zostały odrzucone koncepcje pierwotne, to znaczy zakładające że doświadczenie substytucji utożsamiać można albo ze zmysłem substytuowany, albo zmysłem substytuującym. Następnie, wskutek wyników badań neuroobrazowaniem odrzucono także koncepcję Integracji Multimodalnej. Ostatecznie, najbardziej prawdopodobna wydaje się koncepcja Multimodalnej Wizualizacji Mentalnej, to znaczy teorii która opisuje doświadczenie substytucji jako nowe jakościowo, świadome doświadczenie obrazów mentalnych, wytworzonych poprzez stymulację sensoryczną innego zmysłu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wierzchoń, Michał - 132625
dc.contributor.authorpl
Banach, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wierzchoń, Michał - 132625
dc.contributor.reviewerpl
Skrzypulec, Błażej
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:51:03Z
dc.date.available
2020-07-28T07:51:03Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-143028-245542
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sensory substitution, qualitative criteria, quantitative criteria, Multimodal Mental Imagery model
dc.subject.plpl
substytucja sensoryczna, kryteria jakościowe, kryteria ilościowe, teoria Multimodalnej Wizualizacji Mentalnej
dc.titlepl
Charakterystyka doświadczenia substytucji sensorycznej przeprowadzona poprzez analizę kryteriów ilościowych i jakościowych
dc.title.alternativepl
Characteristics of sensory substitution carried out by analysis of quantitative and qualitative criteria
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
7
Sosnowiec
6
Kety
3
Dublin
2
Gorzów Wielkopolski
2
Nowy Zmigrod
2
Poznan
2
Stare Siolkowice
2
Witnica
2

No access

No Thumbnail Available