Kreowanie wizerunku sportowca na przykładzie Adama Małysza i Kamila Stocha

master
dc.abstract.enIn this study, was presented theme of creating the image and building the brand sportsman on the example of two great Polish ski jumpers - Adam Malysz and Kamil Stoch. On the beginning of the work has been depicted and described theoretical issues related to the subject of work, and later on concrete examples were analyzed what factors are most important impact on creating a positive image of sportsmen. The research for the purpose of this study was to determine that the basis for creating the image is sports success because thanks to him, the player becomes recognizable in society. They had also confirm the important role which in this process is played by the media. The questionnaire was a research tool which has been used for testing. In online survey was attended by 100 respondents who confirmed that the basis for creating the image sportsman are his sports results, his character and his relationships with various entities. The analysis of the research results also helped confirm one of the hypotheses of this study. Adam Malysz for the average fan who is not interested in ski jumping, is an icon of Polish sport and despite to winning by Kamil Stoch two Olympic gold medals and successful team, it was Adam is still seen by fans as an athlete who has achieved greater success.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy została przedstawiona tematyka kreowania wizerunku oraz budowania marki sportowca na przykładzie dwóch wybitnych polskich zawodników – Adama Małysza i Kamila Stocha. Na początku pracy zostały opisane zagadnienia teoretyczne związane z tematem pracy, a w dalszej części na konkretnych przykładach analizowano jakie czynniki mają najważniejszy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku sportowca. Przeprowadzone badania miały wykazać, że podstawą kreowania wizerunku jest sukces sportowy, gdyż to dzięki niemu zawodnik staje się rozpoznawalny w społeczeństwie. Miały one także potwierdzić istotną rolę jaką w tym procesie odgrywają media. Kwestionariusz ankiety był narzędziem badawczym, które zostało wykorzystane do przeprowadzenia badań. W ankiecie internetowej wzięło udział 100 respondentów, którzy potwierdzili, że podstawą kreowania wizerunku zawodnika są jego wyniki sportowe, a także charakter sportowca oraz jego relacje z różnymi podmiotami. Analiza przeprowadzonych wyników badań pozwoliła również potwierdzić jedną z hipotez niniejszej pracy. Adam Małysz dla przeciętnego kibica, który nie interesuje się skokami narciarskimi, jest ikoną polskiego sportu i pomimo wywalczenia przez Kamila Stocha dwóch złotych medali olimpijskich oraz sukcesów drużynowych, to właśnie Małysz postrzegany jest nadal przez kibiców jako sportowiec, który osiągnął większy sukces.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorKarczewska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:01:39Z
dc.date.available2020-07-26T14:01:39Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-97027-183744pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204455
dc.languagepolpl
dc.subject.enMALYSZ – BRAND – MEDIA – STOCH – IMAGEpl
dc.subject.plMAŁYSZ – MARKA – MEDIA – STOCH – WIZERUNEKpl
dc.titleKreowanie wizerunku sportowca na przykładzie Adama Małysza i Kamila Stochapl
dc.title.alternativeCreating the image of sportsman on the example of Adam Malysz and Kamil Stochpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study, was presented theme of creating the image and building the brand sportsman on the example of two great Polish ski jumpers - Adam Malysz and Kamil Stoch. On the beginning of the work has been depicted and described theoretical issues related to the subject of work, and later on concrete examples were analyzed what factors are most important impact on creating a positive image of sportsmen. The research for the purpose of this study was to determine that the basis for creating the image is sports success because thanks to him, the player becomes recognizable in society. They had also confirm the important role which in this process is played by the media. The questionnaire was a research tool which has been used for testing. In online survey was attended by 100 respondents who confirmed that the basis for creating the image sportsman are his sports results, his character and his relationships with various entities. The analysis of the research results also helped confirm one of the hypotheses of this study. Adam Malysz for the average fan who is not interested in ski jumping, is an icon of Polish sport and despite to winning by Kamil Stoch two Olympic gold medals and successful team, it was Adam is still seen by fans as an athlete who has achieved greater success.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy została przedstawiona tematyka kreowania wizerunku oraz budowania marki sportowca na przykładzie dwóch wybitnych polskich zawodników – Adama Małysza i Kamila Stocha. Na początku pracy zostały opisane zagadnienia teoretyczne związane z tematem pracy, a w dalszej części na konkretnych przykładach analizowano jakie czynniki mają najważniejszy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku sportowca. Przeprowadzone badania miały wykazać, że podstawą kreowania wizerunku jest sukces sportowy, gdyż to dzięki niemu zawodnik staje się rozpoznawalny w społeczeństwie. Miały one także potwierdzić istotną rolę jaką w tym procesie odgrywają media. Kwestionariusz ankiety był narzędziem badawczym, które zostało wykorzystane do przeprowadzenia badań. W ankiecie internetowej wzięło udział 100 respondentów, którzy potwierdzili, że podstawą kreowania wizerunku zawodnika są jego wyniki sportowe, a także charakter sportowca oraz jego relacje z różnymi podmiotami. Analiza przeprowadzonych wyników badań pozwoliła również potwierdzić jedną z hipotez niniejszej pracy. Adam Małysz dla przeciętnego kibica, który nie interesuje się skokami narciarskimi, jest ikoną polskiego sportu i pomimo wywalczenia przez Kamila Stocha dwóch złotych medali olimpijskich oraz sukcesów drużynowych, to właśnie Małysz postrzegany jest nadal przez kibiców jako sportowiec, który osiągnął większy sukces.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.authorpl
Karczewska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:01:39Z
dc.date.available
2020-07-26T14:01:39Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-97027-183744
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MALYSZ – BRAND – MEDIA – STOCH – IMAGE
dc.subject.plpl
MAŁYSZ – MARKA – MEDIA – STOCH – WIZERUNEK
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku sportowca na przykładzie Adama Małysza i Kamila Stocha
dc.title.alternativepl
Creating the image of sportsman on the example of Adam Malysz and Kamil Stoch
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
127
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Krakow
20
Gdynia
9
Wroclaw
7
Rybnik
5
Krapkowice
4
Ostrowiec Świętokrzyski
4
Poznan
4
Bydgoszcz
3
Bielsko-Biala
2

No access

No Thumbnail Available