"Niebieski - językowo-kulturowa monografia koloru w polszczyźnie".

master
dc.abstract.enThis thesis is a monograph of the colour of blue in the polish language and culture. From ancient times colours were symbols coded also by language. The humanities drew attention to this fact when in 1810 J. W. Goethe published 'Theory of colours'. He pointed out that the colour can be interpreted as a symbol whose connotations are strongly rooted in languages. Since then, many works have been published on this subject, and the oldest and most extensive polish research on this subject appeared in 1886 in Henryk Struve's book entitled "Aesthetics of colors". The second half of the twentieth century brought a shift in the perception of colours, which became the subject of research on structuralism, relativism, universalism and cognitivism. This monograph consists of two parts. In the first part I will attempt to reproduce the radial category of blue in a synchronous and diachronic perspective, while in the second one I will create a cognitive definition of the blue colour based on the rich connotative network of this colour.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi monografię koloru niebieskiego w języku i w kulturze polskiej. Od czasów starożytnych kolory stanowiły symbole kodowane również przez język. Nauki humanistyczne zwróciły na to uwagę, kiedy w 1810 roku J. W. Goethe opublikował "Teorię Koloru". Zwrócił wówczas uwagę, że kolor można interpretować jako symbol, którego konotacje są silnie zakorzenione w języku. Od tego czasu pojawiło się wiele prac na ten temat, a najstarsze i najbardziej obszerne polskie badania na ten temat pojawiły się w 1886 roku w książce Henryka Struve`a pt. "Estetyka barw". Druga połowa XX w. przyniosła zwrot w postrzeganiu kolorów, które stały się przedmiotem badań prac z zakresu strukturalizmu, relatywizmu, uniwersalizmu i kognitywizmu. Niniejsza monografia składa się z dwóch części. W pierwszej dokonam próby odtworzenia kategorii radialnej koloru niebieskiego w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, natomiast w drugiej stworzę kognitywną definicję koloru niebieskiego, bazując na bogatej sieci konotacyjnej tej barwy.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.authorWiśniewski, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.reviewerBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:25:11Z
dc.date.available2020-07-28T02:25:11Z
dc.date.submitted2019-07-18pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-135210-195947pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237341
dc.languagepolpl
dc.subject.enblue, colour, semantics, radial category, connotationpl
dc.subject.plniebieski, kolor, semantyka, kategoria radialna, konotacjapl
dc.title"Niebieski - językowo-kulturowa monografia koloru w polszczyźnie".pl
dc.title.alternativeBlue - monograph of the colour in the polish language and culturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is a monograph of the colour of blue in the polish language and culture. From ancient times colours were symbols coded also by language. The humanities drew attention to this fact when in 1810 J. W. Goethe published 'Theory of colours'. He pointed out that the colour can be interpreted as a symbol whose connotations are strongly rooted in languages. Since then, many works have been published on this subject, and the oldest and most extensive polish research on this subject appeared in 1886 in Henryk Struve's book entitled "Aesthetics of colors". The second half of the twentieth century brought a shift in the perception of colours, which became the subject of research on structuralism, relativism, universalism and cognitivism. This monograph consists of two parts. In the first part I will attempt to reproduce the radial category of blue in a synchronous and diachronic perspective, while in the second one I will create a cognitive definition of the blue colour based on the rich connotative network of this colour.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi monografię koloru niebieskiego w języku i w kulturze polskiej. Od czasów starożytnych kolory stanowiły symbole kodowane również przez język. Nauki humanistyczne zwróciły na to uwagę, kiedy w 1810 roku J. W. Goethe opublikował "Teorię Koloru". Zwrócił wówczas uwagę, że kolor można interpretować jako symbol, którego konotacje są silnie zakorzenione w języku. Od tego czasu pojawiło się wiele prac na ten temat, a najstarsze i najbardziej obszerne polskie badania na ten temat pojawiły się w 1886 roku w książce Henryka Struve`a pt. "Estetyka barw". Druga połowa XX w. przyniosła zwrot w postrzeganiu kolorów, które stały się przedmiotem badań prac z zakresu strukturalizmu, relatywizmu, uniwersalizmu i kognitywizmu. Niniejsza monografia składa się z dwóch części. W pierwszej dokonam próby odtworzenia kategorii radialnej koloru niebieskiego w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, natomiast w drugiej stworzę kognitywną definicję koloru niebieskiego, bazując na bogatej sieci konotacyjnej tej barwy.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.authorpl
Wiśniewski, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.reviewerpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:25:11Z
dc.date.available
2020-07-28T02:25:11Z
dc.date.submittedpl
2019-07-18
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-135210-195947
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237341
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
blue, colour, semantics, radial category, connotation
dc.subject.plpl
niebieski, kolor, semantyka, kategoria radialna, konotacja
dc.titlepl
"Niebieski - językowo-kulturowa monografia koloru w polszczyźnie".
dc.title.alternativepl
Blue - monograph of the colour in the polish language and culture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
7
Opole
3
Otwock
2
Wroclaw
2
Dobczyce
1
Gdansk
1
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice
1
Krosno Odrzanskie
1

No access

No Thumbnail Available