Instytucja ubezwłasnowolnienia wobec zmieniajacych się standardów ochrony praw i interesów osób niepełnosprawnych

master
dc.abstract.enThis paper contains an outline of Polish regulations regarding the institution of legal incapacitation, its criticism and a proposal of potential solutions that could improve it. The main point stated is the non compliance of full legal incapacitation with the current standards of human rights protection. In many countries, changes have been introduced in order to modernize this institution or to remove it from their legal systems altogether. Regulations from selected countries are presented in order to demonstrate the direction which these changes take and to ilustrate, how this issue can be tackled successfully. Poland, despite the appeals of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, has not yet taken any steps to improve its regulations. The paper supports the view that total legal incapacitation violates human dignity and violates the principle of proportionality expressed in the Polish Constitution.pl
dc.abstract.plPraca zawiera zarys polskich regulacji dotyczących instytucji ubezwłasnowolnienia, jej krytykę oraz propozycję potencjalnych rozwiązań, które mogłyby ją usprawnić. Główną osią rozważań jest zgodność ubezwłasnowolnienia całkowitego z aktualnymi standardami ochrony praw człowieka. W wielu krajach od lat wprowadzane są zmiany mające na celu liberalizację tej instytucji bądź zupełne jej uchylenie. Przedstawione są rozwiązania z wybranych państw, celem wskazania kierunku tych zmian i potencjalnych wskazówek, jak Rzeczpospolita powinna podejść do tego zadania. Polska, pomimo apelów Komisji ONZ do spraw osób niepełnosprawnych, nie podjęła na ten moment żadnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uaktualnienie swoich przepisów. W pracy poparty zostaje pogląd, wedle którego ubezwłasnowolnienie całkowite godzi w godność ludzką i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w polskiej Konstytucji. Wpl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyrda, Adampl
dc.contributor.authorMolenda, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDyrda, Adampl
dc.contributor.reviewerCiszewski, Wojciechpl
dc.date.accessioned2023-05-19T21:30:54Z
dc.date.available2023-05-19T21:30:54Z
dc.date.submitted2023-05-18pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-162765-247204pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311515
dc.languagepolpl
dc.subject.enincapacitation, incapacitated, disabled, legal capacity, human rights, standards, protectionpl
dc.subject.plUbezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni, zdolność do czynności prawnych, prawa człowieka, standardy, ochronapl
dc.titleInstytucja ubezwłasnowolnienia wobec zmieniajacych się standardów ochrony praw i interesów osób niepełnosprawnychpl
dc.title.alternativeLegal incapacitation in the light of modern standards of protection of the rights and interests of people with disabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper contains an outline of Polish regulations regarding the institution of legal incapacitation, its criticism and a proposal of potential solutions that could improve it. The main point stated is the non compliance of full legal incapacitation with the current standards of human rights protection. In many countries, changes have been introduced in order to modernize this institution or to remove it from their legal systems altogether. Regulations from selected countries are presented in order to demonstrate the direction which these changes take and to ilustrate, how this issue can be tackled successfully. Poland, despite the appeals of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, has not yet taken any steps to improve its regulations. The paper supports the view that total legal incapacitation violates human dignity and violates the principle of proportionality expressed in the Polish Constitution.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera zarys polskich regulacji dotyczących instytucji ubezwłasnowolnienia, jej krytykę oraz propozycję potencjalnych rozwiązań, które mogłyby ją usprawnić. Główną osią rozważań jest zgodność ubezwłasnowolnienia całkowitego z aktualnymi standardami ochrony praw człowieka. W wielu krajach od lat wprowadzane są zmiany mające na celu liberalizację tej instytucji bądź zupełne jej uchylenie. Przedstawione są rozwiązania z wybranych państw, celem wskazania kierunku tych zmian i potencjalnych wskazówek, jak Rzeczpospolita powinna podejść do tego zadania. Polska, pomimo apelów Komisji ONZ do spraw osób niepełnosprawnych, nie podjęła na ten moment żadnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uaktualnienie swoich przepisów. W pracy poparty zostaje pogląd, wedle którego ubezwłasnowolnienie całkowite godzi w godność ludzką i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w polskiej Konstytucji. W
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyrda, Adam
dc.contributor.authorpl
Molenda, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dyrda, Adam
dc.contributor.reviewerpl
Ciszewski, Wojciech
dc.date.accessioned
2023-05-19T21:30:54Z
dc.date.available
2023-05-19T21:30:54Z
dc.date.submittedpl
2023-05-18
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-162765-247204
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311515
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
incapacitation, incapacitated, disabled, legal capacity, human rights, standards, protection
dc.subject.plpl
Ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni, zdolność do czynności prawnych, prawa człowieka, standardy, ochrona
dc.titlepl
Instytucja ubezwłasnowolnienia wobec zmieniajacych się standardów ochrony praw i interesów osób niepełnosprawnych
dc.title.alternativepl
Legal incapacitation in the light of modern standards of protection of the rights and interests of people with disabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
3
Olsztyn
2
Gmina Zakliczyn
1
Olkusz
1
Poznan
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available
Collections