Dziedzictwo kultury żydowskiej jako walor turystyczny Łodzi i Krakowa

master
dc.abstract.enHeritage associated with the culture and history of the Jewish people is an integral part of the history of cities: Lodz and Krakow. In varying degrees, it has survived to this day and different is the modern way of its operation and use. Krakow, the medieval town which has a much richer Jewish heritage than Lodz. In both cities the areas closely related to the former Jewish settlement are clearly outlined. In Lodz, there were highlighted 26 important buildings and places associated with the history of the Jewish people, while in Krakow 34 objects. Well-preserved Jewish quarter of Kazimierz district is where the Jews settled since the fifteenth century. Krakow synagogue, which survived the World War II or were carefully restored are now a tourist product in the whole Jewish quarter Kazimierz. The glory of Lodz was in the nineteenth century. A large share in the economic development of the city had then the Jewish population.The remains of Jews in Lodz are industrial and residential complexes, stately houses and public buildings. But the history of the Jews of Lodz is primarily associated with the cemetery on Bracka Street and Litzmannstadt Ghetto, the annual celebration of its liquidation and monuments commemorating the tragic fate of the inhabitants of the ghetto. Krakow is a city where Jewish art and culture is still alive thanks to year-round cultural and entertainment events, especially thanks to the world-famous Festival of Jewish Culture. On the other hand, Lodz is primarily associated with the commemoration of the martyrdom of its prewar population.pl
dc.abstract.otherDziedzictwo związane z kulturą i historią narodu żydowskiego stanowi nierozerwalną część historii miast: Łodzi i Krakowa. W różnym stopniu przetrwało ono do dziś i odmienny jest współczesny sposób jego funkcjonowania i użytkowania. Kraków, będący miastem średniowiecznym, ma o wiele bogatsze od Łodzi dziedzictwo żydowskie. W skali obu miast wyraźnie zarysowują się obszary ściśle związane z dawnym osadnictwem żydowskim. W Łodzi wyróżniono 26 ważnych, ocalałych obiektów związanych z historią narodu żydowskiego, natomiast w Krakowie 34. Dobrze zachowanym żydowskim kwartałem jest dzielnica Kazimierz, gdzie starozakonni osiedlali się już od XV w. Krakowskie synagogi, ocalałe z czasów II wojny światowej lub pieczołowicie odbudowane, stanowią dziś wizytówkę w produkcie turystycznym miasta, jakim jest żydowski Kazimierz. Świetność Łodzi przypadła natomiast na wiek XIX i wtedy duży udział w rozwoju gospodarczym miasta przypadł ludności żydowskiej. Pozostałościami po nich są kompleksy fabryczno-rezydencjonalne, okazałe kamienice i budynki użyteczności publicznej. Jednak z historią łódzkich Żydów kojarzony jest głównie cmentarz przy ul. Brackiej oraz getto Litzmannstadt, coroczne obchody jego likwidacji i monumenty upamiętniające tragiczny los mieszkańców getta. Kraków jest miastem, gdzie kultura i sztuka żydowska wciąż żyje dzięki odbywającym się przez cały rok wydarzeniom kulturalno-rozrywkowym, zwłaszcza dzięki znanemu na świecie Festiwalowi Kultury Żydowskiej. Łódź natomiast stawia przede wszystkim na upamiętnienie martyrologii jej przedwojennych mieszkańców.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorPtaszycka-Jackowska, Danutapl
dc.contributor.authorBrzeziński, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKurek, Włodzimierz - 129760 pl
dc.contributor.reviewerPtaszycka-Jackowska, Danutapl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:42:41Z
dc.date.available2020-06-30T21:42:41Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-42836-116338pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160688
dc.subject.enJews, cultural heritage, history of Jews, Lodz, Krakowpl
dc.subject.otherŻydzi, dziedzictwo kulturowe, historia Żydów, Łódź, Krakówpl
dc.titleDziedzictwo kultury żydowskiej jako walor turystyczny Łodzi i Krakowapl
dc.title.alternativeJewish cultural heritage as a tourist value of Lodz and Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Heritage associated with the culture and history of the Jewish people is an integral part of the history of cities: Lodz and Krakow. In varying degrees, it has survived to this day and different is the modern way of its operation and use. Krakow, the medieval town which has a much richer Jewish heritage than Lodz. In both cities the areas closely related to the former Jewish settlement are clearly outlined. In Lodz, there were highlighted 26 important buildings and places associated with the history of the Jewish people, while in Krakow 34 objects. Well-preserved Jewish quarter of Kazimierz district is where the Jews settled since the fifteenth century. Krakow synagogue, which survived the World War II or were carefully restored are now a tourist product in the whole Jewish quarter Kazimierz. The glory of Lodz was in the nineteenth century. A large share in the economic development of the city had then the Jewish population.The remains of Jews in Lodz are industrial and residential complexes, stately houses and public buildings. But the history of the Jews of Lodz is primarily associated with the cemetery on Bracka Street and Litzmannstadt Ghetto, the annual celebration of its liquidation and monuments commemorating the tragic fate of the inhabitants of the ghetto. Krakow is a city where Jewish art and culture is still alive thanks to year-round cultural and entertainment events, especially thanks to the world-famous Festival of Jewish Culture. On the other hand, Lodz is primarily associated with the commemoration of the martyrdom of its prewar population.
dc.abstract.otherpl
Dziedzictwo związane z kulturą i historią narodu żydowskiego stanowi nierozerwalną część historii miast: Łodzi i Krakowa. W różnym stopniu przetrwało ono do dziś i odmienny jest współczesny sposób jego funkcjonowania i użytkowania. Kraków, będący miastem średniowiecznym, ma o wiele bogatsze od Łodzi dziedzictwo żydowskie. W skali obu miast wyraźnie zarysowują się obszary ściśle związane z dawnym osadnictwem żydowskim. W Łodzi wyróżniono 26 ważnych, ocalałych obiektów związanych z historią narodu żydowskiego, natomiast w Krakowie 34. Dobrze zachowanym żydowskim kwartałem jest dzielnica Kazimierz, gdzie starozakonni osiedlali się już od XV w. Krakowskie synagogi, ocalałe z czasów II wojny światowej lub pieczołowicie odbudowane, stanowią dziś wizytówkę w produkcie turystycznym miasta, jakim jest żydowski Kazimierz. Świetność Łodzi przypadła natomiast na wiek XIX i wtedy duży udział w rozwoju gospodarczym miasta przypadł ludności żydowskiej. Pozostałościami po nich są kompleksy fabryczno-rezydencjonalne, okazałe kamienice i budynki użyteczności publicznej. Jednak z historią łódzkich Żydów kojarzony jest głównie cmentarz przy ul. Brackiej oraz getto Litzmannstadt, coroczne obchody jego likwidacji i monumenty upamiętniające tragiczny los mieszkańców getta. Kraków jest miastem, gdzie kultura i sztuka żydowska wciąż żyje dzięki odbywającym się przez cały rok wydarzeniom kulturalno-rozrywkowym, zwłaszcza dzięki znanemu na świecie Festiwalowi Kultury Żydowskiej. Łódź natomiast stawia przede wszystkim na upamiętnienie martyrologii jej przedwojennych mieszkańców.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Ptaszycka-Jackowska, Danuta
dc.contributor.authorpl
Brzeziński, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kurek, Włodzimierz - 129760
dc.contributor.reviewerpl
Ptaszycka-Jackowska, Danuta
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:42:41Z
dc.date.available
2020-06-30T21:42:41Z
dc.date.submittedpl
2011-10-11
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-42836-116338
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160688
dc.subject.enpl
Jews, cultural heritage, history of Jews, Lodz, Krakow
dc.subject.otherpl
Żydzi, dziedzictwo kulturowe, historia Żydów, Łódź, Kraków
dc.titlepl
Dziedzictwo kultury żydowskiej jako walor turystyczny Łodzi i Krakowa
dc.title.alternativepl
Jewish cultural heritage as a tourist value of Lodz and Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
8
Dublin
2
Wroclaw
2
Brzeziny
1
Bychlew
1
Cuenca
1
Domaszczyn
1
Lodz
1
Raszyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available