Dymorfizm płciowy w różnych populacjach polskich - metaanaliza danych.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to show whether the degree of sexual dimorphism of boys and girls under 18 years varies depending on the environment in which they live. The environment of a big city (Warsaw, Cracow), small towns (Żywiecczyzna) and villages (Podlasie) were taken into account. The work consists of six chapters. In the first chapter the concept of sexual dimorphism in human was explained theoretically. In the second chapter the idea of taking this subject was justified, chapter also presents specific topics of research. The third chapter presents a method according to which the work was written and literature used in the research. The fourth chapter presents the results of research and calculations. Fifth chapter presents the conclusions. Sixth chapter consists discussion of the results and conclusions. The analysis of data did not show the difference in the dimorphism index in relation to dwelling place ( rural- urban). The results indicated that children from big cities were taller than their peers from villages. Girls who lived in the villages had higher values of BMI than girls, who lived in the big cities. In case of boys, the opposite tendency was notice.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy było wykazanie, czy stopień dymorfizmu płciowego chłopców i dziewcząt do lat 18 różni się w zależności od środowiska, w którym żyją. Pod uwagę wzięto środowisko dużego miasta (Warszawa, Kraków), małych miasteczek (Żywiecczyzna) i wsi (Podlasie). Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostało wytłumaczone teoretycznie pojęcie dymorfizmu płciowego u człowieka. W rozdziale drugim uzasadniono podjęcie tematu oraz przedstawiono szczegółowe tematy badań. W rozdziale trzecim przedstawiono metodę, według której została napisana praca oraz literaturę wykorzystaną do badań. Rozdział czwarty przedstawia wyniki badań i obliczeń. W rozdziale piątym zaprezentowano wnioski. Rozdział szósty jest dyskusją nad wynikami i wnioskami. Wyniki przeprowadzonej analizy nie wykazały różnic we wskaźniku dymorfizmu płciowego ze względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości. Stwierdzono, że dzieci zamieszkujące wieś są niższe niż ich rówieśnicy mieszkający na wsi. U dziewcząt najwyższe wartości BMI zanotowano u mieszkanek wsi, w przypadku chłopców zanotowano odwrotną tendencje.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.authorCichoń, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:53:00Z
dc.date.available2020-07-14T18:53:00Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55552-97718pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170378
dc.subject.enSexual dimorphism, dwelling place, children, adolescent, eco-sensitivity, meta-analysis.pl
dc.subject.otherDymorfizm płciowy, stopień urbanizacji, dzieci, młodzież, ekosensytywność, meta analizapl
dc.titleDymorfizm płciowy w różnych populacjach polskich - metaanaliza danych.pl
dc.title.alternativeSexual dimorphism in different polish populations – meta-analysis of data.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to show whether the degree of sexual dimorphism of boys and girls under 18 years varies depending on the environment in which they live. The environment of a big city (Warsaw, Cracow), small towns (Żywiecczyzna) and villages (Podlasie) were taken into account. The work consists of six chapters. In the first chapter the concept of sexual dimorphism in human was explained theoretically. In the second chapter the idea of taking this subject was justified, chapter also presents specific topics of research. The third chapter presents a method according to which the work was written and literature used in the research. The fourth chapter presents the results of research and calculations. Fifth chapter presents the conclusions. Sixth chapter consists discussion of the results and conclusions. The analysis of data did not show the difference in the dimorphism index in relation to dwelling place ( rural- urban). The results indicated that children from big cities were taller than their peers from villages. Girls who lived in the villages had higher values of BMI than girls, who lived in the big cities. In case of boys, the opposite tendency was notice.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy było wykazanie, czy stopień dymorfizmu płciowego chłopców i dziewcząt do lat 18 różni się w zależności od środowiska, w którym żyją. Pod uwagę wzięto środowisko dużego miasta (Warszawa, Kraków), małych miasteczek (Żywiecczyzna) i wsi (Podlasie). Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostało wytłumaczone teoretycznie pojęcie dymorfizmu płciowego u człowieka. W rozdziale drugim uzasadniono podjęcie tematu oraz przedstawiono szczegółowe tematy badań. W rozdziale trzecim przedstawiono metodę, według której została napisana praca oraz literaturę wykorzystaną do badań. Rozdział czwarty przedstawia wyniki badań i obliczeń. W rozdziale piątym zaprezentowano wnioski. Rozdział szósty jest dyskusją nad wynikami i wnioskami. Wyniki przeprowadzonej analizy nie wykazały różnic we wskaźniku dymorfizmu płciowego ze względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości. Stwierdzono, że dzieci zamieszkujące wieś są niższe niż ich rówieśnicy mieszkający na wsi. U dziewcząt najwyższe wartości BMI zanotowano u mieszkanek wsi, w przypadku chłopców zanotowano odwrotną tendencje.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.authorpl
Cichoń, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:53:00Z
dc.date.available
2020-07-14T18:53:00Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55552-97718
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170378
dc.subject.enpl
Sexual dimorphism, dwelling place, children, adolescent, eco-sensitivity, meta-analysis.
dc.subject.otherpl
Dymorfizm płciowy, stopień urbanizacji, dzieci, młodzież, ekosensytywność, meta analiza
dc.titlepl
Dymorfizm płciowy w różnych populacjach polskich - metaanaliza danych.
dc.title.alternativepl
Sexual dimorphism in different polish populations – meta-analysis of data.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
5
Warsaw
5
Wroclaw
4
Bolszewo
1
Garwolin
1
Gdynia
1
Gliwice
1
Kalisz
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available